Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Καταφατική και αποφατική γνώσις

Εγράφη :
"Αλλά πέραν της καταφατικής ταύτης γνώσεως, αισθανόμεθα την ανάγκην της αποφατικής αγνωσίας, η οποία θα μας υψώση ύπερθεν της φύσεως ..." (*)

κυπριανός χ
Νομίζω, χρειάζεται διόρθωση το ανωτέρω (δεν γνωρίζω πόθεν είναι προερχόμενο).

Αν δυο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση, τότε δεν είναι σωστό να γράφουμε "αισθανόμεθα την ανάγκην της αποφατικής αγνωσίας". Η γνώση είναι είτε καταφατική, είτε αποφατική. Η αποφατική γνώση δηλώνεται με το "γνώσιν άγνωστον γνώναι η παρθένος", το οποίο όμως φιλολογικά δεν διατυπώνεται - και - ως "αποφατική αγνωσία". Η ορθή φραστική διατύπωση είναι "αποφατική γνώσις", δηλαδή, γνώσις αφαιρετική.

Η καταφατική γνώσις είναι, θα λέγαμε, προσθετική. Λόγω όμως του κινδύνου που εμπερικλείουν οι καταφάσεις, όπου ο άγιος Θεός μπορεί να εξαντλείται στο περατό των ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων, γι΄ αυτό γίνεται δεκτή και η αποφατική γνώσις.

(*) Βλέπε http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/02/blog-post_3205.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: