Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Φρονήματα νεοπίστων

Ένας "νεόπιστος" - καμιά φορά τα εισαγωγικά χρειάζονται - ούτε νέος είναι, ούτε πιστός - έγραφε τα ακόλουθα, καθώς τώρα μάθαμε να ζητάμε "άρτον και θαύματα". Το παλαιό "άρτον και θεάματα" υπέστη την αναμενόμενη "καλή" - κι εδώ τα εισαγωγικά - εξέλιξη. Διαβάστε :

"Αυτοί που κάνουν φανερά τα έργα της δικαιοσύνης για να αρέσουν στον κόσμο, μέσα από τα σχίσματα που δημιουργούν, σύμφωνα και με τον Όσιο Νήφων, δεν πρόκειται να ελεηθούν από Τον Κύριο".

Σημειώνουμε ότι "τα σχίσματα που δημιουργούν", τα δημιουργούν οι παλαιοημερολογίτες και ουδείς άλλος. Αυτά λοιπόν διδάσκονται οι σημερινοί νεοφώτιστοι από γέροντες διορατικούς και ορώντες θαυματοποιούς. Εμείς όμως θα γράψουμε τα ακόλουθα :

 "20 Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι" ( Ρμ. ι' )

Με άλλα λόγια, μας λέτε αγαπητέ κύριε, ότι όλοι εκείνοι οι εθνικοί που μαρτύρησαν για την Χριστιανοσύνη κάνοντας φανερά τα έργα της δικαιοσύνης, και στην κυριολεξία ξέσκισαν την ειδωλολατρεία, το έκαναν για να αρέσουν στον κόσμο. Και όσοι πατέρες της Εκκλησίας έκαναν αγώνες κατά των αιρετικών, το έκαναν κι αυτοί "στα φανερά" για να αρέσουν στον κόσμο. Δεν πρόκειται λοιπόν να ελεηθούν από τον Κύριο, άρα, ορθώς ελέχθη "οι πατέρες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου"!

Σας συμβουλεύω να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι στον όσιο Νήφωνα, να φωτιστεί ο νους σας. Διότι, έτσι, καθώς τον διαστρεβλώνεται - από διδαχές ίσως ορώντων γερόντων - , δεν βλέπω να σας ανοίγει την πόρτα, όταν θα πάτε να του ζητήσετε βοήθεια.

" 21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα "

Ο νέος Ισραήλ εκεί που ήταν νέος, μεταστράφηκε συγχρωτιζόμενος την αίρεση και έγινε όπως ήταν ο παλαιός, δηλαδή αποστάτης, αντιλέγων και απειθής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: