Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

"Χριστός ετέχθη" ή "Θεός ετέχθη"; Ένας ενδιαφέρον διάλογος

Ο διάλογος που θα παρακολουθήσετε διεξήχθη στο ιστοιλόγιο "Κατάνυξις". Είναι μεταξύ της κας. Ερατώ Μπέλλου και του ιστολογίου. Η κα. Μπέλλου έστειλε την ανάρτηση αυτή σαν σχόλιο στο εδώ Θέμα : "Ανασκευή των ισχυρισμών του κ. Σωτηρόπουλου" ( http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/12/blog-post_7924.html ). Δεν το δημοσίευσα εκεί, το δημοσιεύω τώρα εδώ, έχοντας προβεί σε ορισμένες διορθώσεις στα γραφόμενα της κας. Μπέλλου. Ελπίζω, δεν διαφωνεί. Τον σχετικό διάλογο μπορείτε να τον διαβάσετε, όπως έγραψα, στο ιστολόγιο "Κατάνυξις" ( Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, με τίτλο : "Το Ιστολόγιο Κατάνυξις σας εύχεται: Χριστός Ετέχθη, χρόνια πολλά!")

Ως προς τη γνώμη του γράφοντος, αμφότερες οι προσφωνήσεις :  Θεός ετέχθη, Χριστός ετέχθη, με την αντιφώνηση "Αληθώς ετέχθη", ευσταθούν. Κατ΄ άνθρωπον όμως γράφοντας και ανθρωπίνως μιλώντας, υπερέχει το "Χριστός ετέχθη", χωρίς τούτο να σημαίνει ότι το "Θεός ετέχθη" είναι πλάνη ή αλλότρια διδαχή, όπως υποστηρίζει η "Κατάνυξη". Ορθά επισημαίνει η κα. Ερατώ Μπέλλου ότι "η στατιστική δεν είναι θεολογία, αλλά ούτε είναι αμελητέα" και λάθος είναι του ιστολογίου, σχολιάζουμε εμείς, η αυστηρώς πατερική - της σχολής Ρωμανίδη - κριτική.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό το λάθος του ιστολογίου. Στην κριτική του κατά της κας. Μπέλλου κάνει ένα αυθαίρετο "άλμα διαφυγής" και γράφει ότι θα ήταν λάθος αν λέγαμε "Ιησούς ανέστη ή ετέχθη". Ποιος τόλμησε ποτέ να πει κάτι παρόμοιο; Πάντα λέμε Ιησούς Χριστός. Το ζήτημα δεν είναι ως προς το όνομα Ιησούς. Είναι αν ευσταθεί το "Θεός ετέχθη" έναντι του "Χριστός ετέχθη". Γιατί κάνει αυτή την απαράδεκτη μετακύλιση το ιστολόγιο;

Το έτερο σοβαρό και σημαντικό λάθος, είναι η ανεπίτρεπτη παράλειψη σε αυτό που γράφει : "Το Θεοτόκος αποδίδει την Ορθόδοξη αλήθεια γιατί τον όρο χριστοτόκο δεν το αποδίδανε οι αιρετικοί στον θεάνθρωπο Ιησού αλλά μόνο στον άνθρωπο".  Πέραν της προβληματικής αυτής διατύπωσης παραλείπει να μας πει ότι οι αιρετικοί απέδιδαν σε κατά δόκησιν άνθρωπο τον όρο "χριστοτόκος". Αυτό γιατί το ξέχασε;
Όταν υπάρχει αδυναμία στο Συντακτικό, είναι αναπόφευκτη και η αδυναμία στα θεολογικά :

"Κατάνυξις"
«Το Θεοτόκος αποδίδει την Ορθόδοξη αλήθεια γιατί τον όρο χριστοτόκο δεν το αποδίδανε οι αιρετικοί στον θεάνθρωπο Ιησού αλλά μόνο στον άνθρωπο»
Σχολιαστής
«Το Θεοτόκος αποδεικνύει την ορθόδοξη αλήθεια του Δόγματος της Χριστιανοσύνης. Το "χριστοτόκος" αποβλέπει σε κατά δόκησιν γεννηθέντα άνθρωπο, άρα, και σε κατά φαντασία θεό»
κυπριανός χ.

Η μόνη θρησκεία όπου «Θεός ετέχθη» υπό ανθρώπου

Γράφει η κα. Ερατώ Μπέλλου

Διανύομε τη χριστουγεννιάτικη περίοδο (δωδεκαήμερο). Θεός ετέχθη, Χρόνια Πολλά !
Ο Χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία όπου «Θεός ετέχθη» από άνθρωπο! Ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν αδύνατο.

«Επειδή γαρ πολλοί των Ελλήνων ακούοντες,ότι Θεός ετέχθη εν σαρκί, καταγελώσι διασύροντες,και πολλούς των αφελεστέρων θορυβούσι και ταράττουσιν·αναγκαίον και προς εκείνους,και προς τους ταραττομένους ειπείν,ώστε μη θορυβείσθαί ποτε,υπό αφρόνων ανθρώπων αναπειθομένους, μήτε ταράττεσθαι εκ του των απίστων γέλωτος».
(Ιωάννης Χρυσόστομος,Τα Ευρισκόμενα Πάντα,σελ. 428,έργο "In diem Natalem
D.n. Jesu Christi",~"Εις την γενέθλιον ημέραν του Κ.η. Ιησού Χριστού").

Οι αιρετικοί νεστοριανοί ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι. Έλεγαν : «Θεοτόκον την Μαρίαν καλείτω μηδείς, Μαρία γαρ άνθρωπος ην, υπό ανθρώπου δε Θεόν τεχθήναι αδύνατον». Υποστηρίζαν πως η Παναγία γέννησε «ψιλόν άνθρωπον», και πως ο όρος Θεοτόκος δημιουργούσε «την παρθένον θεάν». Έλεγαν επίσης, πως η παρθένος γέννησε «άνθρωπον Χριστόν συμπαρελθόντος αυτώ του Λόγου», ο οποίος Λόγος απλώς «διήλθε» δια της Μαρίας,«αλλά δεν ετέχθη», με αποτέλεσμα να την καλούν είτε «θεοφόρο», είτε «θεοδόχο» ή/και «Χριστοτόκο».

Ο δε σιωνισμός-ιουδαϊσμός είναι η εντονότερη και απόλυτη άρνηση του όρου «Θεοτόκος» και της φράσης «Θεός ετέχθη», την χρησιμοποίηση της οποίας από τους χριστιανούς,ορθοδόξους
προσπαθούν, όσο μπορούν, να περιορίσουν.

Ιστολόγιο «Κατάνυξις»
Το λάθος θα ήταν αν λέγαμε "Ιησούς ανέστη ή ετέχθη" και αποδίδαμε έτσι στον Χριστό μόνο την ανθρώπινη φύση (με το Ιησούς). Αν πάλι λέγαμε "Θεός ανέστη ή ετέχθη" θα αποδίδαμε στον Χριστό την Θεία του μόνο φύση (με το Θεός). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα ακολουθούσαμε αιρετική δοξασία. Με το "Χριστός ανέστη ή ετέχθη" αποδίδουμε στις δύο φύσεις τα οικεία. Είναι ο Ορθόδοξος και σωστός χαιρετισμός αφού ο όρος Χριστός αναφέρεται στον θεάνθρωπο Ιησού.
Το Θεοτόκος αποδίδει την Ορθόδοξη αλήθεια γιατί τον όρο χριστοτόκο δεν το αποδίδανε οι αιρετικοί στον θεάνθρωπο Ιησού αλλά μόνο στον άνθρωπο. Είναι πολύπλοκο το θέμα και θα σας κατευθύνω σε ειδικό άρθρο μόλις την βρω.

Ερατώ Μπέλλου
Όποιος θεωρεί λάθος το «Θεός ετέχθη» ή το «Καλά Θεουτόκια», μήπως τελικά δεν συμφωνεί με τη λέξη «Θεοτόκος»; Διότι, ενώ νομίζει ότι συμφωνεί, δεν διαφωνεί πλήρως με την κλασική αιρετική ρήση : «Θεοτόκον την Μαρίαν καλείτω μηδείς, Μαρία γαρ άνθρωπος ην, υπό ανθρώπου δε Θεόν τεχθήναι αδύνατον» ;;;;

Ιστολόγιο «Κατάνυξις»
Χριστός Ετέχθη. Πριν σας απαντήσω σε αυτό το θέμα (Χριστός ετέχθη και Θεός ετέχθη) πατερικώς, για να λυθεί η πλάνη, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους υπέρμαχους της φράσης "Θεός ετέχθη", να μας υποδείξουν έστω μία πατερική περίπτωση που να χρησιμοποιεί τον όρο αυτόν. Στη συνέχεια να προσπαθήσουν, μέσα από πατερικά και λειτουργικά κείμενα, να ανακαλύψουν πόσες εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές χρησιμοποιείται ο όρος «Χριστός ετέχθη». Αφού διαπιστώσετε το γεγονός, παρακαλώ να αναρωτηθείτε γιατί οι Πατέρες δεν χρησιμοποιούν τον όρο "Θεός ετέχθη"!
ΠαπαΝικόλας Μανώλης.

Ερατώ Μπέλλου
Η στατιστική δεν είναι θεολογία, αλλά ούτε είναι αμελητέα. Πάντως,, χαίρονται οι νεστοριανοί με την κριτική στο «Θεός ετέχθη» και στο δημώδες «Καλά Θεουτόκια», παρ' όλο που υπάρχει το «Θεοτόκος». Και τι να πούμε με το «ει Θεοτόκος μεθ' ημών, τίς καθ' ημών» εις τα παράγωγα - κατά το «θεουτόκια» - αυτής;;

Μήπως οι υπέρμαχοι της άποψης - ότι το «Θεός ετέχθη» είναι στατιστικά απόβλητη - προτιμούν τη λέξη «Θεανθρωποτόκος»; Μήπως επαναλαμβάνουν αθέλητα ως ηχώ το αιρετικό : «υπό ανθρώπου Θεόν τεχθήναι αδύνατον» ; Απλά, διερωτώμαι.
Σημειωτέον, οι αιρετικοί νεστοριανοί απέρριπταν το «Θεοτόκος», αλλά δέχονταν το «θεοφόρος» και το «θεοδόχος» για την Παναγία. Μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι υπάρχει στην Ορθοδοξία η λέξη «θεοκτόνοι Ιουδαίοι». Άρα χαίρεται και ο σιωνισμός με την απόρριψη του «Θεός ετέχθη».
Στην Ορθοδοξία δεν είμαστε στατιστικοί, εγκεφαλικοί, ή αυθεντικά «πατερικοί». Βεβαίως, δεν είμαστε και "μεταπατερικοί".

Ιστολόγιο «Κατάνυξις»
Για το "Θεός ετέχθη" τι λένε οι πατερικές ερμηνείες; Δέχονται το "Θεός ετέχθη" οι άγιοι πατέρες; Πείτε μας αυτό και αφήστε τις απελοσοφίες! Το θέμα μας είναι αυτό. Πατερική θέση υπάρχει; Δεν είναι θέμα στατιστικής (!!!), είναι θέμα πλάνης και αλλοτρίας διδαχής. Πού βρήκατε μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση τον όρο "Θεός ετέχθη". Όλα τα άλλα που μας λέτε δεν απαντούν στο σαφές ερώτημα. Πάτε να μας μπερδέψετε; Το "Θεός ετέχθη" που το συναντήσατε;

Ερατώ Μπέλλου
Πού το βρήκα; Ιδού :
«Ὑμνοῦμέν σε Παρθένε, Θεοτόκε ἁγνή, χερουβικὸν ὄχημα, ἐξ ἧς Θεὸς ἐτέχθη· σὺ γὰρ μόνη γέγονας πηγὴ ἀφθαρσίας, πηγάζουσα πᾶσι ζωήν, ἀφ’ ἧς ἀρυόμενοι, ἰάματα λαμβάνομεν» και βλέπε "Μηναία Β’ Μαΐου, Θεοτοκίον" ( http://www.christopherklitou.com/menaia_2_may_greek.htm ) και βεβαίως, είναι το του ιερού Χρυσοστόμου :  «Επειδή γαρ πολλοί των Ελλήνων ακούοντες,ότι Θεός ετέχθη εν σαρκί, καταγελώσι διασύροντες, και πολλούς των αφελεστέρων θορυβούσι ... »

Ερατώ Μπέλλου
Θα επαναλάβω : « Η στατιστική δεν είναι θεολογία, αλλά ούτε είναι αμελητέα.  Μήπως οι υπέρμαχοι της άποψης - ότι το «Θεός ετέχθη» είναι στατιστικά απόβλητη - προτιμούν τη λέξη «Θεανθρωποτόκος»;  Μήπως επαναλαμβάνουν αθέλητα ως ηχώ το αιρετικό : «υπό ανθρώπου Θεόν τεχθήναι αδύνατον» ; Απλά, διερωτώμαι.
 Μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι υπάρχει στην Ορθοδοξία η λέξη «θεοκτόνοι Ιουδαίοι». Άρα χαίρεται και ο σιωνισμός με την απόρριψη του «Θεός ετέχθη». Στην Ορθοδοξία δεν είμαστε στατιστικοί, εγκεφαλικοί ή αυθεντικά «πατερικοί».

Υστερόγραφο από κχ.
Θα παρακαλούσα τον συντάκτη του ιστολογίου της "Κατάνυξις", ο οποίος μας παραπέμπει να ψάξουμε τα πατερικά και τα λειτουργικά Κείμενα, για να δούμε πόσες φορές χρησιμοποιείται το "Χριστός ετέχθη" και πόσες το "Θεός ετέχθη", να μας πει κι αυτός πόσες φορές στα τέσσερα Ευαγγέλια χρησιμοποιείται το Ιησούς και πόσες το Χριστός. Έχω τη γνώμη, το "Χριστός" είναι ελάχιστες. Τι κάνουμε τώρα ; 

11 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ευχές για το Νέο Έτος, να είναι Ορθόδοξο και ευλογημένο.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητή κα. Μπέλλου,

Θα σας συνιστούσα, και θα παρακαλούσα, να μην επιμένετε άλλο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως έγραψα και οι δυο εκφράσεις ευσταθούν, υπερέχει όμως το "Χριστός ετέχθη" κατ΄ άνθρωπο μιλώντας και γράφοντας. Με τον χαιρετισμό αυτό δεν κάνουμε θεολογία, Το "Χριστός ετέχθη" εξειδικεύει τη γενίκευση του "Θεός ετέχθη", αφού η καθ΄ ημάς Θρησκεία με τη λέξη Θεός εννοεί τον άγιο τριαδικό Θεό, οπότε δεν είναι δυνατόν να "ετέχθη" ο πατήρ και το άγιον πνεύμα με την θεία Ενανθρώπηση.

Με την καθ΄ υπόσταση γέννηση του δευτέρου προσώπου της αγίας Τριάδος, νοούμε το αγέννητο του πατρός (Θεός ο πατήρ), το γεννητό του υιού (Θεός ο υιός) και το εκπορευτό του αγίου πνεύματος (Θεός το άγιον πνεύμα). Με άλλα λόγια, το άναρχο του Πατρός, του συνάναρχου Υιού και του αγίου Πνεύματος.

Η θεία Γέννηση εξειδικεύει - "εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου" - την κατά κόσμο αοριστία ως προς τη λέξη Θεός, με την καθ΄ υπόσταση θεού και ανθρώπου παρουσία εν τω κόσμω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με αυτή την έννοια, ως άνθρωποι γράφοντας και ως άνθρωποι μιλώντας, παράλληλα δε στερούμενοι εντελώς του, εξ αγίου Πνεύματος, Φωτός, είναι προτιμότερο να λέμε "Χριστός ετέχθη". Μπορούμε να ευχόμαστε και "Θεός ετέχθη", φοβάμαι όμως ότι το ετέχθη πρέπει να τίθεται εντός εισαγωγικών : "ετέχθη". Διότι ούτε ο πατήρ ετέχθη, ούτε το άγιον πνεύμα, βεβαίως, ως προς τα καθ΄ ημάς ανθρώπινα.

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ναι, συμφωνούμε, και οι δύο προσφωνήσεις είναι σωστές, όμως, με κάποιες προϋποθέσεις, διευκρινιστικού τύπου και μη έχουσες ουδεμία σχέση με κακόδοξες αντηχήσεις. Οι οποίες, οπωσδήποτε, δεν βλάπτουν το Ορθόδοξο Δόγμα. Αντιθέτως, το ενισχύουν. Παρεμπιπτόντως, το Θεοτόκος δεν είναι απλά μια φραστική διατύπωση, έχει μέγιστο θεολογικό βάρος, αναφέρεται μεταξύ άλλων στον εκ Θεού τόκο : "Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας". Το "Χριστός ετέχθη", δεν υποβιβάζει, ούτε υποτιμά τον άγιο Θεό, νοουμένου ότι η αντιφώνηση "αληθώς ετέχθη" στο "Θεός ετέχθη" συμπεριλαμβάνει το "αληθώς εφανερώθη εν σαρκί".

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Τέλος καλό, όλα καλά" - και Ορθόδοξα.
Τω Θεώ η δόξα

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Κυρία Μπέλλου,

Έχετε την ευχέρεια να διαγράψετε εσείς μόνη σας όποιο από τα μηνύματά σας θεωρείτε λάθος. Κάτω από κάθε μήνυμα υπάρχει η επιλογή : Απάντηση Διαγραφή. Διαγράψτε λοιπόν μόνη σας ποιο το λανθασμένο σας μήνυμα για να καταλάβει ο αναγνώστης τι, τελικά, υποστηρίζετε. Αν αυτό δεν το μπορείτε, πείτε μας ποιο από τα μηνύματά σας είναι λάθος και ποιο το σωστό.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Κυρία Μπέλλου,

Θα τερματίσω εδώ το θέμα, εκτός και αν κάποιος άλλος έχει κάτι διαφορετικό να γράψει. Το τελευταίο σας σχόλιο, απευθυνόμενο μάλιστα στην ΔΙΣ, δεν το δημοσιεύω. Το θεωρώ, όπως άλλωστε και την όλη συζήτηση, ήσσονος σημασίας, χρήσιμης όμως για όσους αγνοούν στοιχειώδη δογματικά θέματα της ημετέρας Πίστης και Θρησκείας. Αυτός ήταν και ο λόγος, για τον οποίο έκανα την ανάρτηση και έγραψα, όσα έκρινα ότι μπορούν να βοηθήσουν.

Εσείς εξακολουθείτε να επιμένετε, δικαίωμά σας. Και δικαίωμά σας να νομίζετε ότι με έναν απλό χαιρετισμό, όπως είναι το "Χριστός ετέχθη", ή ακόμη και το "Θεός ετέχθη", μπορούμε να κάνουμε σοβαρή, από θρησκευτική άποψη, συζήτηση. Μέχρις ενός σημείου, ναι, συμφωνώ και το σημείο αυτό νομίζω ότι το προσδιόρισα και το διευκρίνισα. Πέραν αυτού, το να γίνεται ακόμη λόγος δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πόσο μάλλον όταν ο συνομιλητής δεν είναι σε θέση να καταλάβει, ότι με τη λέξη "Χριστός", οι Ορθόδοξοι εννοούν Θεό και άνθρωπο. Αν άλλοι εννοούν άλλα, αυτό ποσώς μας ενδιαφέρει. Αν βέβαια έχουν την φιλομάθεια και θέλουν να μας ρωτήσουν, όπως εσείς, γιατί δεν λέμε "Θεός ετέχθη" αντί του "Χριστός ετέχθη", θα τους απαντήσουμε.

Δεν ξέρω αν αυτά που σας έγραψα είναι απολύτως σύμφωνα με την Πίστη και τη Θρησκεία μας. Αν κάποιος άλλος ήθελε να με διορθώσει, το σχόλιο θα είναι ευπρόσδεκτο. Όχι όμως όταν επιμένει, όπως εσείς, γράφοντας ότι το "Χριστός ετέχθη" είναι ανορθόδοξο. Αν αυτό είναι ανορθόδοξο, τότε τι να πούμε και για το "Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε"; Μήπως είναι άλλο πράγμα ο τόκος από την γέννηση και δεν το ξέρουμε; Αν δεν το γνωρίζετε, η λέξη "τόκος" είναι εκ του "τίκτω", όπερ σημαίνει "γεννώ".
Μήπως, λοιπόν, πρέπει να αναθεωρήσουμε και αντί "Χριστός γεννάται, δοξάσατε," να λέμε "Θεός γεννάται, δοξάσατε"; Όχι βέβαια, διότι αυτονόητο είναι, λέγοντας Χριστός, εννοούμε «Χριστός ο αληθινός Θεός ημών» ετέχθη ή εγεννήθη. Αυτά δια τα καθ΄ ημάς και πέραν αυτών ουδέν άλλο.

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην μεταξύ μας συζήτηση.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Η κα, Ερατώ Μπέλλου άφησε το εξής σχόλιο :

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑ - ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ «ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ».- ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΝΩ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΓΡΑΨΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ.

Μετά τη διαγραφή και των δικών μου σχολίων, θα την παρακαλούσα πάλι να μην ασχολείται πλέον με το θέμα αυτό. Οι απαντήσεις έχουν δοθεί και η "παλιλλογία" δεν έχει κανένα νόημα - αν δεν κάνει μάλιστα και ζημιά. Τα εύκολα ας μην τα κάνουμε δύσκολα, οι απαντήσεις επί του θέματος δόθηκαν.-

Σημειώνω, το υπό εκκρεμότητα - και αδημοσίευτο σχόλιο της κας. Μπέλλου - ανασκευάζει το υπ΄ αυτής γραφέν : "Το Χριστός ετέχθη είναι ανορθόδοξο" και καλώς κάνει. Πέραν τούτου ουδέν.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Η κα. Ερατώ Μπέλλου έγραψε τα κάτωθι :

Αμφότερα τα «ο Λόγος σαρξ εγένετο» (από Ιωαν.α' 14), «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (από Α'Τιμ.γ' 16) ευσταθούν ως χριστουγεννιάτικος χαιρετισμός : "O Λόγος σαρξ εγένετο,χρόνια πολλά" - "Θεός εφανερώθη εν σαρκί,χρόνια πολλά", με αντιφώνησι "Αληθώς" ή "Αληθώς εγένετο/εφανερώθη". Έχουν το πλεονέκτημα να είναι από την Αγία Γραφή (*).
Όποιος έχει ένστασι για το εάν ευσταθεί ως προσφώνησι το δεύτερο,από τα δύο ανωτέρω,φοβούμενος τον κίνδυνο αιρετικής (κοπτικής) παρερμηνείας,κάνει λάθος. Είναι σαν να έχει ένστασι για προσφώνησι που έχει τη λέξη Θεοτόκος,φοβούμενος τον κίνδυνο αιρετικής (κοπτικής) ερμηνείας της λέξης αυτής.

(*) Σημείωση ιστολογίου
Και το "Χριστός ετέχθη" ερείδεται επί της αγίας Γραφής : "1 Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ, υιού Αβράμ ... 18 Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήν" (Μτ. α΄)

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Erato Bellou είπε...

---«θεοκτόνοι Ιουδαίοι»--γράφει ο Ιωάννης Δαμασκηνός :
«Ἐφόσον προσκυνῶ καί σέβομαι τόν Σταυρό καί τήν Λόγχη, τόν Κάλαμο καί τόν Σπόγγο, μέ τά ὁποῖα οἱ θεοκτόνοι Ἰουδαῖοι προσέβαλαν καί σκότωσαν τόν Κύριό μας, γιατί ὃλα αὐτά στάθηκαν τά ὂργανά τοῦ ἒργου τῆς Σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, πῶς νά μήν προσκυνήσω καί τίς Εἰκόνες πού παρασκευάζουν οἱ πιστοί μέ ἀγαθή προαίρεση καί μέ σκοπό τήν δοξολογία καί τήν ἀνάμνηση τῶν Παθῶν τοῦ Χριστοῦ; Καί ἐφόσον προσκυνῶ τήν εἰκόνα τοῦ Σταυροῦ πού κατασκευάζεται μέ ὁποιοδήποτε ὑλικό, πῶς νά μήν προσκυνήσω τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού κατέστησε σωτήριο τόν Σταυρό; Τό ὃτι δέν προσκυνῶ τήν ὓλη αὐτό εἶναι φανερό διότι ἂν καταστραφεῖ τό ἐκτύπωμα ἑνός σταυροῦ, πού εἶναι κατασκευασμένος ἀπό ξύλο, παραδίδω τό ξύλο στήν φωτιά. Τό ἲδιο συμβαίνει καί μέ τό ξύλο τῶν εἰκονισμάτων, ὃταν αὐτό καταστραφεῖ.».
(Ἰωάννης Δαμασκηνὸς, Περὶ Εἰκόνων Λόγ. Β’, Patrologia Graeca , τόμος 94, κεφ. 19, στήλη 1305).
---Υπάρχει το «θεοκτόνοι Ιουδαίοι» και στα εγκώμια της Μ.Παρασκευής