Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαψεύδει

Δημοσιεύθηκε σε θρησκευτικά (εκκλησιαστικά;) ιστολόγια η διάψευση, εκ μέρους του Πατριαρχείου, ότι ο οικουμενικός Βαρθολομαίος είναι μασόνος (τέκτονας).

Δεν έχει σημασία αν είναι, ή δεν είναι, δηλωμένος μασόνος. Σημασία έχει ότι μασόνοι δεν είναι μόνο οι δηλωμένοι, και με ταυτότητα, οπαδοί του τεκτονικού και σιωνιστικού ουνιβερσαλισμού. Είναι και οι έχοντες το μασονικό φρόνημα. Φρόνημα που ενεδύθη τον θρησκευτικό, ή εκκλησιαστικό για όσους απεχθάνονται τη λέξη θρησκεία, μανδύα. Μασόνοι και σιωνιστές είναι οπαδοί του αναθεματισμένου Ωριγένη. Ήταν αυτός που λίαν πρώιμα αποκατέστησε τους πάντας και τα πάντα, θεωρήσας αδιανόητο το ατελεύτητο πυρ της Κολάσεως προς τιμωρία των εις "ανάστασιν κρίσεως" αμετανόητων αμαρτωλών. Οι οικουμενιστές αυτόν έχουν ως δάσκαλο.

Ο Ωριγένης, σημειώνουμε, αναθεματίστηκε και αφορίστηκε επειδή δίδασκε  «την μυθώδη προύπαρξιν των ψυχών, και την ταύτη επομένην τερατώδη αποκατάστασιν». Όσον δε αφορά στην έκπληξη μερικών, που απορούν ειρωνικά λέγοντας "πώς είναι δυνατόν να αναθεματιστεί και αφοριστεί ένας νεκρός", ιδού η απάντηση :

« ... πάνυ ἐπ΄ αὐτῶ ἁρμοδίαν εἶναι τὴν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου φωνὴν λέγουσαν ὅτι τινῶν μὲν αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσι προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. Η γὰρ διαδοχὴ τῆς πλάνης αὐτοῦ ἐν ταῖς τῶν σαθροτέρων ἕρπουσα ψυχαῖς δίδωσιν ἀκολουθεῖν αὐτῶ τὰς ἐξ ἀρχῆς ὑπ΄ αὐτοῦ γενομένας ἁμαρτίας ».(*)

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα τελευταία σαράντα χρόνια, ίσως και περισσότερα, διοργανώνονται κάθε τόσο συνέδρια με θέμα τον Ωριγένη - είναι η λεγόμενη Origeniana.

(*) Απο την Wikipedia (Των κατ' Αίγυπτον και Αλεξάνδρειαν Επισκόπων Συνοδικής Επιστολής Κατά των Ωριγένους Δογμάτων)

2 σχόλια:

Silver είπε...

@"πώς είναι δυνατόν να αναθεματιστεί και αφοριστεί ένας νεκρός",


Ότε δε τινες εξ αυτών έλεγον, ότι δεν πρέπει να αναθεματίζονται οι προαποθανόντες, ο Άγιος απεκρίθη λέγων : Και ο βασιλεύς Ιωσίας, ανασκάψας μετά θάνατον τους τάφους των θυσιασάντων εις τας δαμάλεις, κατέκαυσε τα οστά αυτών. Επιβάλλεται λοιπόν όπως κατά τον αυτόν τρόπον συμπεριφερώμεθα και ημείς προς τους αιρετικούς αναθεματίζοντες και μετά θάνατον αυτούς.

Ὡρίσθη παρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων χρῆναι καὶ μετὰ θάνατον ἀναθεματίζεσθαι, τοὺς εἴτε εἰς πίστιν, εἴτε εἰς Κανόνας ἁμαρτήσαντας"

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ πολύ τον αδελφό Κωνσταντίνο, ο οποίος φροντίζει πάντα να συμπληρώνει τα ελλείποντα. Οι πληροφορίες που μου έδωσε, ήταν εντελώς άγνωστες δι΄ εμέ.