Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.


 Και ταύτα μεν, ως προς τον ειρηνοποιό ραβίνο κ. Μορντεχάϊ Φριζή, ο θεός του οποίου δίνει εντολή να φονεύονται, εξολοθρεύονται ή δολοφονούνται, πάντες οι αντισημίτες. Επειδή είναι όλοι τους φανατικοί ( http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/09/blog-post_27.html ).

Βεβαίως, την αρχή άλλοι την έχουν κάνει και ο ραβίνος ακολουθεί το παράδειγμα και τις διδασκαλίες που του έδωσαν και του έμαθαν. Ο πρώτος αντισημίτης τον οποίο εξολόθρευσαν (σημ. έκφραση του ραβίνου κ. Φριζή) ήταν ο συμπατριώτης τους, ο εκ της Γαλιλαίας προερχόμενος Ιησούς Χριστός.

Περί αυτού, όπως μας πληροφορεί το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ζ΄, το φαρισαϊκό ιερατείο -άρχοντες του λαού - έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση που υπέβαλε ο Νικόδημος. Προφανώς ήταν μέλος των αρχόντων. Η ερώτηση : " 51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ' αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ". Και ποια η απάντηση; "52 ... ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται".

Τόσο ηλίθιοι ήταν οι άρχοντες της υποκρισίας και της αμάθειας. Αν καλώς το είχαν ερευνήσει, δεν θα απέκρυπταν αυτό που οι ίδιοι δίδασκαν. Και ποιο ήταν αυτό; Διαβάστε : "᾿Εμφανής ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν. εἶπα· ἰδού εἰμι τῷ ἔθνει, οἳ οὐκ ἐκάλεσάν μου τὸ ὄνομα.  " ( Ησ. ξε΄ 1 ). Αργότερα, οι Ρωμαίοι τους περιποιήθηκαν όπως τους άξιζε.


Δεν υπάρχουν σχόλια: