Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ο άγραφος "πίνακας"

Γράφτηκε και σχολιάστηκε αυτό που συχνά ακούμε από ανθρώπους, κατά κανόνα, ακατήχητους ή έστω αγνωστικιστές.


"Πως βαπτίζεις ένα βρέφος, που δεν έχει προς το παρόν επίγνωση της πίστεως και το παραδίδεις στην πνευματική πατρότητα και καθοδήγηση Γονέων, που δεν ξέρουν σε ποιο Θεό πιστεύουν, στον Δήμαρχο ή στον Χριστό;"

ΚΧ
Επειδή τίθεται θέμα κατήχησης τα κατωτέρω.

Με το πρώτο Βάπτισμα, σημειωτέον σε βρεφική ηλικία, ο νεοφώτιστος δέχεται και το Χρίσμα.
Το βρέφος, θα λέγαμε, είναι στη κατάσταση του "άγραφου πίνακα", στη συνέχεια προσλαμβάνει, καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν, και αργότερα μαθαίνει. Αλλά τι μαθαίνει; Άγνωστο.

Ωστόσο έχει αγιασθεί με την Χάρι του αγίου Πνεύματος κατά το ιερό Μυστήριο της βαπτίσεως και εναπόκειται, αν θέλει, να την αξιοποιήσει, όταν πλέον θα έχει κάπως ωριμάσει.

Κι εδώ, έρχεται ο άγιος Συμεών, ο νέος Θεολόγος, να μας μιλήσει για το δεύτερο Βάπτισμα : Το βάπτισμα των δακρύων της Μετανοίας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο ώριμος πλέον άνδρας ή γυναίκα θα πρέπει, μάλλον, να διαγράψει όλα - ή περίπου όλα - όσα έχει καταγράψει στον άγραφο "πίνακα", από τότε που άρχισε να μαθαίνει μαζεύοντας πολλές και ποικίλες πληροφορίες. Και γνώσεις.

Δια πνεύματος και ύδατος πρέπει να γεννηθεί πάλι (: ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ). Και ποιο το ύδωρ; Τα δάκρυα της μετανοίας. Και ποιο το πνεύμα; Η ευχή, η αδιάλειπτη προσευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό", κατά τον άγιο Συμεών.

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ

Αυτή είναι η "δυναμική" του αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος στη βρεφική ηλικία. Παρενθετικά, οπωσδήποτε, η κα. Ρεπούση, και άλλοι, θα διαφωνούσε, επειδή πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι ως προς τη διδασκαλία των Θρησκευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: