Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Η επανεμφάνιση του αρειανισμού


Δεν μας έφθαναν όσα έχουμε, ήρθαν τώρα και οι "αντινικαιϊκοί", δηλαδή κάτι σαν τους "αντιχαλκηδόνιους". Οι τελευταίοι δεν δέχονται την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος, οι πρώτοι δεν δέχονται, τώρα, τη Σύνοδο της Νικαίας.
Αν και θα έπρεπε να ονομάζονται Αρειανοί, προτιμούν, κατά τάς υποδείξεις, την τακτική να αλλάζουν τις ονομασίες, ώστε να μην καταλαβαίνει ο - συνήθως αδαής και εντελώς ακατήχητος - αναγνώστης περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, ότι πρόκειται για κατεγνωσμένη εδώ και αιώνες αίρεση.

Με βάση αυτά διεξήχθη ένας διάλογος στην ιστοσελίδα αυτή και σας τον παρουσιάζω ως αυτοτελή ανάρτηση. Αν θέλετε, μπορείτε να τον διαβάσετε στον δεσμό που ακολουθεί   http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/08/blog-post_16.html . Εκεί, ο τίτλος της ανάρτησης είναι "Οι έχοντες την ευθύνη των γραφομένων τους". Εδώ, "Η επανεμφάνιση του αρειανισμού". 
Ιδού λοιπόν τι γράφουν οι απόγονοι του Αρείου και, σημειωτέον, αγωνιζόμενοι κατά του παπισμού, του προτεσταντισμού και του σιωνισμού. Σωστά λένε "αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς".

Μ - Επανέρχομαι,διότι στο μεταξύ μόλις έμαθα μια ευαγγελική περικοπή που με συγκλόνισε : Λέγει ο Ιησούς Χριστός :« ο πατήρ μου μείζων μού εστι» (Ιωαν.14.28). Aν διάβαζα από κάποιον θεολόγο ότι ο Πατήρ είναι μείζων του Υιού, θα τον κατακεραύνωνα για κρυπτοαρειανίζοντα. Τώρα που διαβάζω ότι το λέει ο Χριστός,συγκλονίστηκα. Και κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου στις αποφάσεις της Α' Οικουμενικής Συνόδου.

Χ-  Καλό είναι, συμβουλευτικά το γράφω αυτό, αν δεν γνωρίζουμε κάτι το αυστηρά θεολογικό, να ρωτάμε πριν αποφασίσουμε εμείς να γνωμοδοτήσουμε ή αποφανθούμε θεολογικά. Διότι αυτό που γράψατε ουδόλως ευσταθεί, δηλαδή, "τώρα που διαβάζω (: ο πατήρ μου μείζων μού εστι) ότι το λέει ο Χριστός,συγκλονίστηκα. Και κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου στις αποφάσεις της Α' Οικουμενικής Συνόδου."

Τι θα λέγατε όμως, όταν αλλού, στο Κατά Ιωάννην ιδ΄ πάλι, ο Κύριος απαντά : 8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τοσούτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας (και των Οικουμενικών Συνόδων σημειωτέον) στην καθ΄ υπόσταση ένωση - ασυγχύτως και ατρέπτως - των δυο φύσεων εν Χριστώ, δηλαδή της θείας (θεότητα) και της ανθρώπινης (ανθρωπότητα), ο Κύριος είναι ίσος προς τον πατέρα κατά την θεότητα, ελάσσων δε του πατρός κατά την ανθρωπότητα.

Στην περικοπή ιδ΄ 28 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, δηλώνει ο Κύριος την κατά την ανθρωπότητα φύση του. Εναπόκειται στον καθένα μας να αξιωθούμε και της κατά Χάριν κοινωνίας μας ("διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως" 2Πτ α΄ 4) με τον άγιο τριαδικό Θεό.

Μ - Απορρίπτω την ερμηνεία ότι ο στίχος δείχνει ότι ο Υιός είναι ίσος με τον Πατέρα ως προς τη θεότητά του και ελάσσων ως προς την ανθρωπότητά του. Είναι σαν να λες ότι ο Θεός έγινε ελάσσων του εαυτού του, επειδή αποφάσισε να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος!

Χ - Φαίνεται, δεν έχετε ποτέ ακούσει, ούτε και διαβάσει, ότι ο άγιος Θεός «ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών».


Παρένθεση. Το πλήρες εδάφιο - εκ του αποσπάσματος - της Επιστολής προς Φιλιππησίους β΄ κεφάλαιο είναι: «5 τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ».

για το λόγο αυτό ο Άρειος ισχυριζόταν ότι ο Κύριος δεν ήταν ομοούσιος προς τον πατέρα, αλλά ομοιούσιος, δηλαδή κατώτερος (κτίσμα). Άλλοι συνέχισαν και συνεχίζουν το έργο του γράφοντας παρεμφερή με τα δικά σας γράμματα (: Ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος και άλλες ανοησίες) με αποκορύφωμα το "υπερορθοδοξία ή θάνατος".


Ως προς τα υπόλοιπα δικά σας: "Γι' αυτό προσδοκώ ότι επόμενη Οικουμενική Σύνοδος θα ακυρώσει την Α' Οικουμενική Σύνοδο και όποια άλλη χρειαστεί,ώστε να καθιερωθεί το δόγμα ότι ο Θεός είναι Ένας,ο Πατήρ,ότι το Πνεύμα του είναι το Άγιο Πνεύμα, και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ομοιοούσιος τω Πατρί,όχι ομοούσιος,όχι Θεός".

Σχόλια δικά μου επ΄ αυτού δεν χρειάζονται. Μην έχετε όμως την πεποίθηση ότι ακολουθείτε το Δόγμα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης.

Αλλά και αυτό : "Επίσης να αναφέρω ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη φράση που ρητά να δηλώνει ότι ο Χριστός είναι άναρχος, υπάρξας, γεννηθείς προ πάντων των αιώνων. Ό,τι πιο προωθημένο που  αναφέρεται σχετικά στην Καινή Διαθήκη έχει την έννοια ότι η αρχή του Χριστού ήταν προ της αρχής πάσης κτίσεως".

Θα σας πληροφορήσω ότι πλανάσθε πλάνην οικτρά. Τούτο φαίνεται εκ του ότι λέτε "δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη φράση που ρητά να δηλώνει ότι ο Χριστός είναι άναρχος, υπάρξας, γεννηθείς προ πάντων των αιώνων", από την άλλη όμως δεχόσαστε "το πιο προωθημένο που αναφέρεται σχετικά στην Καινή Διαθήκη". Δηλαδή, δεχόσαστε και το "ρητά", αλλά και το "προωθημένα", δίνοντάς μας την εξήγηση "ότι η αρχή του Χριστού ήταν προ της αρχής πάσης κτίσεως"!

Έξοχα! Πείτε μας, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το "η αρχή προ της αρχής πάσης κτίσεως"; Μήπως είναι το του Απ. Παύλου στην προς Εβραίους - αρυόμενο εκ της Π. Διαθήκης - 5 τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν; (*)

Υποθέτω, δεν θα εύχεστε μαζί με την κατάργηση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου - και όσων άλλων δεν μας αρέσουν - να καταργήσουμε και τον Απ. Παύλο.

Παραλείπω, τέλος, διότι δεν χρειάζεται, να αναφερθώ στα "ρητά" της Κ. Διαθήκης, όπου εμφαίνεται ότι ο Κύριος είναι άναρχος, γεννηθείς προ πάντων των αιώνων και "αεί ων, ωσαύτως ων" (: Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον, από την Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου).

(*) Υπόμνημα στίχου 5, Κεφ. α΄, της Προς Εβραίους : Ψ.β΄7, 2Βσ.ζ΄14, 1Πρ.ιζ΄13, Εβ.ε΄5. Πρ.ιγ'33, 2Κρ.ς΄18.

Μ - Όμως ο Πατήρ υπήρχε μόνος του άπειρο χρόνο πριν γεννήσει τον Χριστό.

Χ - Και πώς τότε λέγει ο πατήρ, χρησιμοποιώντας πληθυντικό αριθμό και όχι ενικό, «καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν» (Γεν. 1,26);

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. (Ιν. α΄)

Μ - Το αν ο αυτοκράτορας πέρασε μερικά εκτός Καινής Διαθήκης στην Α' Οικουμενική Σύνοδο σε βαθμό να χρήζει αυτή ακύρωσης, αυτό μπορεί να το κρίνει μια μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μέχρι τότε υποστηρίζω το ομοούσιο,και το άναρχο,κρατώντας τις προσωπικές ενστάσεις μου ότι η Καινή Διαθήκη μου φαίνεται ότι συνηγορεί υπέρ του ομοιοούσιου και του μη άναρχου,του απλώς προ πάσης κτίσεως.
Παραθέτω χωρίο που υπάρχει το ίδιο τρεις φορές, σε τρία διαφορετικά βιβλία της Καινής Διαθήκης και συμπτωματικώς με τους ίδιους αριθμούς κεφαλαίου και στίχου : «Ευλογητός ο Θεός και πατήρ τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,...» (Β'Κορ 1.3,και Εφεσ.1.3 ,και Α'Πετρ 1.3)

Χ - Όταν τα έγραφε αυτά ο Απ. Παύλος υπήρχαν, όπως και τώρα, πολλοί "θεοί των εθνών". Σε ποιο θεό αναφέρεται το διευκρινίζει με το "και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού". Περαιτέρω, αν το ερευνήσετε, θα καταλάβετε ότι εμείς οι Χριστιανοί και Ορθόδοξοι, όταν αναφερόμαστε σε θεό - είναι έννοια γενικότερη - εννοούμε τον άγιο τριαδικό Θεό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Υιός είναι υποδεέστερος (κατά την θεότητα) του Πατρός ή του Αγίου Πνεύματος. Αναφερόμενοι περί Θεού ομολογούμε "τριάδα ομοούσιο και αχώριστο", φραστικά δε και κατά τάξιν, αφού ο δικός μας λόγος από κάπου αρχίζει και κάπου τελειώνει, πρωτίστως μιλούμε για Θεό Πατέρα, έπειτα για Θεό Υιό και Λόγο, τέλος δε για Θεό Πνεύμα Άγιον .


Τα κατωτέρω εδάφια εκ του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου :

26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.(ιδ΄)

26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· (ιε΄)

12 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. (ιστ΄)

Με βάση αυτά, και άλλα, συντάχθηκε από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο και τις επακολουθούσες, το Σύμβολο Πίστεως. Όποιος τις απορρίπτει ή περιμένει κάποια άλλη νέα, η οποία θα καταργήσει ή βελτιώσει τα θεσπίσματα, αφορίζεται. Αν δεν το γνωρίζει, καλό είναι να το μάθει, για να μην καμαρώνει ότι, τάχα, κάνει πόλεμο κατά των αιρετικών και των σιωνιστών. Προτεστάντες και παπικοί, τυγχάνουν αμφότεροι εν γνώσει ή ανεπίγνωστα σιωνιστές. Στόχο έχουν να καταργήσουν τις Οικουμενικές Συνόδους, δηλαδή, όσα δια του αγίου Πνεύματος λαλήθηκαν, αφού ακούστηκαν, και τα ερχόμενα αναγγέλθηκαν : "οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν".

Μ - Ο σιωνισμός ήταν πίσω από τους αυτοκράτορες, για να περάσει,ασύμβατα και αντίθετα προς την Καινή Διαθήκη,στις Οικουμενικες Συνόδους. Προβλέπω ότι θα ακυρωθούν από μελλοντική Οικουμενική.Όταν κάποιος είναι ασύμβατος έως αντίθετος στην Καινή Διαθήκη,δεν κρατάει αιώνια Και η αχιλλεία πτέρνα του είναι ότι δεν μπορεί να μεταλλάξει το κείμενο της Καινής Διαθήκης, να αφαιρέσει φράσεις από αυτό,ή να του προσθέσει φράσεις,μόνο προσπαθεί να την παρερμηνεύσει με τεχνάσματα και αλχημείες. Όπως, ότι ο Υιός είναι άναρχος και παντογνώστης και ομοούσιος τω Πατρί,και Θεός,και όχι μόνο ομοιούσιος. Ο σιωνισμός θέλει να έχουν οι Χριστιανοί τον «Εβραίο Ιησού από την Ναζαρέτ» Θεό. Ο αγώνας κατά του τριαδικού δόγματος είναι αγώνας και κατά του σιωνισμού. Αν κάνω λάθος σ' αυτό,θα ξαναποκτήσω προσωπική γνώμη σύμφωνη με αυτή των Νικαιανών.

Χ - Θα επικαλεσθώ τω του Ποντίου Πιλάτου "ό γέγραφα, γέγραφα" (: 21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· Μὴ γράφε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. 22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· Ὃ γέγραφα, γέγραφα. (ιθ΄)

Και σε παρένθεση, οποίον μέγεθος δολιότητας του Φαρισαϊκού ιερατείου! Ζητούσαν από τον Πιλάτο να σβήσει την επιγραφή αυτή και να γράψει το "εκείνος είπε". Αλλά σωστά τους απάντησε ο Πιλάτος, διότι δεν σταυρώνουμε όποιον λέει ότι είναι βασιλιάς, δηλαδή, όποιον λέει την άποψή του, όπως θα λέγαμε σήμερα. Στο φρενοκομείο τον στέλνουμε και όχι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Είναι πασιφανές πόσο ηλίθιο ήταν - εξακολουθεί να είναι - το ιερατείο των Εβραίων-και σιωνιστών γενικότερα. Τώρα ακολουθεί άλλη τακτική, την τακτική της φίμωσης ή της αδιαφορίας, προς δόξαν της ψευτοδημοκρατίας και του "έκαστος έχει την άποψή του". Όποιος όμως τολμήσει να μην εφαρμόσει την "άποψη" (σημ. δεν πρόκειται περί άποψης, αλλά υποβολιμαίας επιταγής) του ιερατείου, τότε θα ακούσει το "οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος" και αλίμονό του. Ποιος τολμά να ψηλαφήσει ιστορικό-ερευνητικά το Ολοκαύτωμα;

Όσον αφορά τώρα στο "Ο σιωνισμός θέλει να έχουν οι Χριστιανοί τον «Εβραίο Ιησού από την Ναζαρέτ» Θεό", θα σας έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη η σύγχυση που έχετε πάθει, ώστε είναι αδύνατο να καταλάβετε πόση βοήθεια προσφέρετε στους σιωνιστές (παπικούς, προτεστάντες, αιρετικούς κλπ., μη αποκλειομένων και των "ορθόδοξων" ισλαμιστών, αφού έχουμε και τους "ορθόδοξους" Εβραίους).


Επίλογος
Αυτά τα θέματα και ίσως περισσότερα, συζητήθηκαν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (325 μΧ), επί 3 και ήμισυ έτη, από 318 πατέρες, οι οποίοι συμφώνησαν τελικά και υπέγραψαν την πρώτη διατύπωση του Συμβόλου της Πίστεως. Η οριστική μορφή του Συμβόλου της Νικαίας δόθηκε στην Κων/πολη με την Β΄ Οικουμενική (381 μΧ).

Αν, τώρα, τις αποφάσεις αυτές - αφορούν στο Ορθόδοξο Δόγμα - πρέπει να τις καταργήσουμε, διότι στο μεταξύ προέκυψαν νέες ανακαλύψεις από τους σκαπανείς (σημ. όχι με την έννοια του πρωτοπόρου, αλλά του υπονομευτή) της θεολογικής επιστήμης - μη ξεχνάμε τον Δαρβίνο, τον Φρόιντ, το μπίγκ μπανγκ, τις μεταμοσχεύσεις και το σωμάτιο Higgs - ας μας το πουν καθαρά και ξάστερα. Όποιοι θέλουν να πάνε με αυτούς που θα μας φτιάξουν, βάσει της βιοηθικής, τη νέα ολιστική θρησκεία, καλύτερα εκκλησία, και όποιοι θέλουν ας μείνουν με τα παλαιά. Όχι όμως οι τελευταίοι να αντιμετωπίζονται σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού και να αφήνονται χωρίς σύνταξη, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα, για να πεθάνουν και να ξεγνοιάσουμε.

16 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Η κα. Ερατώ Μπέλλου έγραψε ένα σχόλιο θέλοντας να μας δείξει πώς επιθυμεί να είναι το νέο, και αντινικαιϊκό, σύμβολο πίστεως. Παρά ταύτα, δηλώνει "αντισχισματική, αντιμεριδιστική και ενωτική με τους νικαιανούς"!!!
Από εμέ, ουδέν.

"Θεωρώ ότι η Α' και Β' και όποια άλλη Οικουμενική Σύνοδος χρειαστεί θα ακυρωθούν από επόμενη μελλοντική, που θα θεσπίσει νέο Σύμβολο της Πίστεως, που θα γράφει τοιάδε (σ.σ. διορθώνω, τάδε) :

«Πιστεύω εις ένα Θεόν,π ατέρα παντοκράτορα,ος ο μόνος άναρχός εστι, ποιητήν ουρανού και γης,
ορατών τε πάντων και αοράτων· έχοντα πνεύμα άγιον, κύριον και ζωοποιόν, το λαλήσαν διά των
προφητών.

Και εις ένα κύριον Ιησούν Χριστόν, τον υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του πατρός γεννηθέντα
ότε ουδεμία κτίσις ην · φως εκ φωτός εκ Θεού γεννηθέντα,ου ποιηθέντα,ου συνάναρχον του πατρός, ομοιούσιον, ουκ ομοούσιον τω πατρί, δι' ού τα πάντα εγένετο· τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Θεού και Μαρίας της παρθένου και ενανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε υπὲρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα·και ἀναστάντα τη τρίτη ημέρᾳ· και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Θεού·και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών· προσδοκώ ἀνάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αἰώνος».

Το σκέφτομαι απλώς με αδράνεια,είμαι αντισχισματική,αντιμεριδιστική και ενωτική με τους νικαιανούς. Ερατώ Μπέλλου

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Και ακόμη,

Ερατώ Μπέλλου : Να πω ότι το "τοιάδε" είναι αρχαία ελληνικά,όχι καθαρεύουσα,όχι εκκλησιαστικά ελληνικά,όχι Κοινή,σημαίνει "περίπου τα εξής".
O Θουκυδίδης π.χ. λέει,σηκώθηκε να μιλήσει ο Περικλής και είπε "τοιάδε".
Από την Εκκλησία του Δήμου ετυμολογείται η Εκκλησία.

ΚΧ
Τάδε λέγει Κύριος και τοιάδε ο Θουκυδίδης. Ο γράφων, και διορθωτής, είναι της Αλεξανδρινής περιόδου.

Τα παρατεθέντα εδάφια προς στήριξη του νέου συμβόλου πίστεως παραλείπονται, επειδή δεν επιθυμώ να εκθέσω θεολογικά την κα. Μπέλλου.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Το πρόβλημα που έχετε όλοι εσείς, που επικαλείσθε εδάφια της Κ. Διαθήκης για να μας πείτε ότι ο Κύριος δεν είναι Θεός, ότι είναι ομοιούσιος προς τον πατέρα και χίλια μύρια άλλα ανόητα, είναι ότι δεν έχετε "νουν Χριστού".

Ο Παράκλητος, "τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου" ... "τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται", δεν σας οδηγεί "εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν·" και "ἐκεῖνος (ο Παράκλητος) ὑμᾶς (ου) διδάσκει πάντα καὶ (ουκ) ὑπομιμνήσκει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν."(Ιν. ιδ΄)

Αφώτιστοι καθώς είστε ρωτάτε ανόητα : "γιατί δεν γράφει ο απ. Παύλος «Ευλογητός ο Θεός· ο Πατήρ,ο Υιός,και το Άγιον Πνεύμα»;". Διότι το άγιον Πνεύμα, σας απαντώ, φωτίζει τον νουν του απ. Παύλου και ουσιαστικά είναι αυτό που τα γράφει :

"καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν"

"ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·"

"ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν"

"οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν."

Προσπαθήστε κι εσείς λίγο πιο σοβαρά να καταλάβετε αυτά :

1) πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι
2) ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα

και ένα τρίτο είναι το

"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος", το οποίο δίνει την μαρτυρία του "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός", δηλαδή της αρχής του α΄ Κεφαλαίου της Γενέσεως (Π. Διαθήκη).

Και πώς εποίησεν ο Θεός; Γιατί αυτό δεν το ρωτάτε απερίσκεπτοι; Δεν "είπε και εγένετο"; Και το είπε; Αυτό πάλι δεν σας λέει τίποτα; Λόγω είπε και "3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν". Ή μήπως ήταν μουγκός, άφθεγγος και άλαλος (θεέ μου συγχώρα) ο άγιος Θεός και πατήρ;

Λοιπόν, αφήστε τις βλακείες και μη μου ζητάτε να προσπαθήσω λίγο πιο σοβαρά, ώστε να σας καταλάβω. Σοβαρότερο από το Θεός ο πατήρ, Θεός ο υιός και Λόγος, Θεός και το άγιον Πνεύμα, δεν υπάρχει. Ή αυτό το πιστεύεται, ή δεν το πιστεύεται. Αν απλά το δεχόσαστε, μην προσπαθείτε να κάνετε πλαστογραφία σε πράγματα ξεκαθαρισμένα

"ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν"

"8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τοσούτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;"

Αυτά γιατί δεν τα βλέπουν τα στραβά μάτια σας;

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο ΑΛΛΑΧ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ,ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ !!!

KX
Τι Αλλάχ, τι Γιαχβέ; Ο ένας βγάζει τα μάτια του άλλου.

Ο ΑΛΛΑΧ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ,ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ...

ΚΧ
7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. (Ιν. ις΄)

12 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν· (Ιν. ις΄)

ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΣΤΗ ΓΗ ΩΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΚΧ
Ήρθε, ναι, στη γη ως Θεός και Άνθρωπος. Ως Θεό όμως δεν τον δέχονται οι πιστοί του Αλλάχ. Τον δέχονται μόνο ως άνθρωπο (προφήτη) και, οπωσδήποτε, ομοιούσιο προς τον πατέρα. Απορρίπτουν το τριαδικό Δόγμα.

Πάμε παρακάτω.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος (με ελαττωματική γνώση της ελληνικής) έγραψε :
"Χτυπητά αισθητή η αντίφαση ανάμεσα στην Καινή Διαθήκη (ομοιούσιος ο Υιός) και τις Οικουμενικές Συνόδους (ομοούσιος ο Υιός). Αυτή η αντίφαση γινόμενη πιο χτυπητά αισθητή, τώρα την εποχή του Διαδικτύου, βλάπτει τη θρησκευτική πίστη σε όφελος τυυ αθεϊσμού και του διαλεκτικού υλισμού. Να θυμάστε αυτό το ΓΙ' ΑΥΤΟ : ΓΙ'ΑΥΤΟ μελλοντικά θα υπάρξει Οικουμενική Σύνοδος που θα θεσμοθετήσει το ομοιούσιος, όχι ομοούσιος ο Υιός, κατόπιν ακύρωσης των Οικουμενικών Συνόδων του παρελθόντος"

ΚΧ
Κι εσύ να θυμάσαι αυτά :

Τώρα, στην εποχή του Διαδικτύου, βλάπτει τη θρησκευτική πίστη η εμμονή στις θεόπνευστες αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων

(: 7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. Ιν. ις΄)

προς όφελος του αθεϊσμού και του διαλεκτικού υλισμού. Στην αθεΐα και στον διαλεκτικό υλισμό οδηγείται κάθε αίρεση, ή ετεροδοξία, που χρησιμοποιεί σαν βάση την Παλαιά Διαθήκη και επιλεκτικά την Καινή, προκειμένου να καταστήσει ανυπόστατη την θεότητα του Προσώπου - δηλαδή της υποστάσεως - του εν σαρκί και εν μια υποστάσει φανερωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού.
Το πανάγιον Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο οδήγησε τους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων στη διατύπωση των άρθρων του Συμβόλου Πίστεως. Όποιος αυτό το αμφισβητεί οδηγείται και οδηγεί στην αθεΐα - φυσικά, έχοντας προσχηματική πίστη - και στον διαλεκτικό υλισμό. Περιττό να το αναλύσω.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

- Ανώνυμος έγραψε ...
Η (Χριστιανική) Ορθοδοξία και το Ισλάμ είμαστε από κοινού θύματα των Σταυροφόρων της Δύσεως και μια κάποια συνεργασία μας στην αντιμετώπισή τους ωφελεί.

ΚΧ
Η άγνοια της Ιστορίας βλάπτει. Οι Δυτικοί μας έχουν κατηγορήσει ότι ενώ συμμαχούσαμε μαζί τους για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, στη συνέχεια κάναμε συμφωνία με τους Άραβες και άλλους σε βάρος τους. Αυτό έγινε διότι και οι ίδιοι δεν τηρούσαν τις συμφωνίες διέλευσής τους από τα εδάφη της ανατολικής αυτοκρατορίας. Μόλις έβαζαν πόδι έσπευδαν στις αναγνωρίσεις (βλεπε Κόσοβο) των βαλκανικών Θεμάτων (επαρχιών) ενώ άλλα έλεγαν οι συμφωνίες διέλευσης, δηλαδή να μην προβούν σε αναγνωρίσεις. Αυτό έκαναν οι Σταυροφόροι του πάπα, οι οποίοι χάριζαν τους φόρους που εισέπρατταν οι στρατιωτικοί Έπαρχοι - λόγοι προστασίας των κατοίκων - και το μόνο που ζητούσαν ήταν η αναγνώριση του πάπα (και του φιλιόκβε) ως κεφαλή της Εκκλησίας και αυτόν να μνημονεύουν οι επίσκοποι των Επαρχιών. Να σημειωθεί ότι ένα μέρος των φόρων πήγαινε στον βυζαντινό αυτοκράτορα, ο οποίος ζητούσε διαρκώς και περισσότερα. Τι άλλο τότε μπορούσε να κάνει ο βυζαντινός αυτοκράτορας; Συμμαχούσε με το Ισλάμ αφού έβλεπε ότι έχανε τα εδάφη της αυτοκρατορίας.
Έτσι έσβησε το Βυζάντιο (υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι) και επεκτάθηκε το Ισλάμ με τους Τούρκους Μογγόλους και του Άραβες.

- Ανώνυμος έγραψε ...
"Επίσης,το Ισλάμ αν και δεν είναι χριστιαννοί είναι δογματικά λιγότερο μακριά από την Ορθοδοξία απ' ό,τι οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες, παρ' όλο που είναι τυπικά "χριστιανοί"

ΚΧ
Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Ίδιοι είναι. Το Ισλάμ δεν δέχεται την θεότητα του Κυρίου, οι παπικοί δεν δέχονται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, οι προτεστάντες τη δέχονται, γλωσσολαλούν και λένε διάφορα παλαβά, πχ. ότι ο Κύριος ήταν ένας κοινός θνητός (ή προφήτης) και πάντως μεγάλος φιλόσοφος. Κάθε αίρεση, ή ετεροδοξία τύπου Ισλάμ, υποστρέφει τον άνθρωπο στο αρχαϊκό ιουδαϊκό, περί Γιαχβέ, πρότυπο. Ο ένας θεός να σφάζει τον άλλο καθώς γινόταν στους χρόνους της Π. Διαθήκης.

Υστερόγραφο
Παραπέμπω την κυρία Ερατώ Μπέλλου στην ιστοσελίδα όπου έχει αναρτήσει το άρθρο της.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Τα αφορώντα στην Ιστορία από τον Κων. Παπαρρηγόπουλο και την "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους"

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Η κα.Ερατώ Μπέλλου εξακολουθεί να επιμένει επανερχόμενη εδώ, αλλά και στην δική μου ιστοσελίδα, ζητώντας να αναρτήσω αυτά που διαρκώς επαναλαμβάνει. Της έχουν δοθεί από μέρους μου οι απαντήσεις και δεν επιθυμώ να γράφω, και εδώ, όσα της έχω γράψει σχετικά με την "επανεμφάνιση του αρειανισμού" (σημ. βλέπε ανωτέρω σχετική ανάρτηση http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/08/blog-post_25.html)

Επειδή όμως εξακολουθεί να εμμένει στις κακοδοξίες της τροποποιώντας διαρκώς τα υπ΄ αυτής γραφόμενα και μη όντας σε θέση να καταλάβει η ίδια τη Δογματική καταγραφή του Συμβόλου Πίστεως εκ μέρους των εκκλησιαστικών πατέρων, επαναλαμβάνω αυτά που θέλει να αγνοεί, και δη το εξής : ΕΜ. "Ο Θεός ενσαρκώθηκε,ενανθρωπήστηκε και αυτό μεταφορικά το λέμε «Υιό»"

ΚΧ
Δεν το λέμε μεταφορικά, το λέμε κυριολεκτικά : Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Η κατ΄ άνθρωπο υπόσταση της Τριαδικής θεότητος έγινε, όπως γράφει το Σύμβολο Πίστεως, για μας τους αμαρτωλούς αντικειμενική, ψηλαφητή, ορατή :

"14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.",

με υπογράμμιση - και όχι μόνο - στο ΕΘΕΑΣΑΜΕΘΑ. Όποιος θέλει αυτό το πιστεύει κυριολεκτικά, κατά λέξη, όποιος θέλει το δέχεται κάνοντας την υποκριτική παραχώρηση του "μεταφορικά". Ας έχει όμως υπόψη του τούτο :

Ότι αν αυτό λέγεται μεταφορικά, τότε μεταφορικά (σημ. δηλαδή παραμυθοειδή) είναι και όλα όσα συνέβησαν με τον Μωυσή : Μεταφορικά λέμε, πχ. για την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, το "υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, και την αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα, τω Λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν" και πλείστα όσα άλλα θαυμαστά συνέβησαν και αναφέρονται στην Πεντάτευχο και αλλού. Μεταφορικό είναι ότι τα πεινασμένα λιοντάρια δεν έφαγαν τον προφήτη Δανιήλ, μεταφορικά δεν καβουρντίστηκαν και "οι τρείς παίδες εν καμίνω", για να περιοριστώ σε λίγα παραδείγματα.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ούτε λέγεται μεταφορικά, ούτε γράφεται μεταφορικά, ούτε είναι εκ μεταφοράς ότι "Ο Θεός ενσαρκώθηκε,ενανθρώπησε και αυτό το λέμε (μεταφορικά) «Υιό»", όπως γράφει η κα. Μπέλλου. Και τούτο διότι :

"12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

Εφόσον "όσοι έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι", τούτο σημαίνει ότι τα τέκνα Θεού έχουν πατέρα και

"18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο."

Ο Κύριος είναι "ο μονογενής υιός και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων" και αυτό δεν είναι ούτε μεταφορικό, ούτε συμβολικό, ούτε σχήμα λόγου : "Μίαν προσκυνῶ Θεότητα, ὡς ἀρχὴν καὶ τέλος, πάντων τε τῶν ὄντων, καὶ τῶν γενησομένων, Πατέρα ἀγέννητον, Υἱὸν ἀχρόνως γεννητόν, Πνεῦμα εὐθές, ἐκπορευτὸν ἐκ Πατρός" (Μηναία, 20ης Δεκεμβρίου).

Αν το γεννητό του Υιού είναι μεταφορικό, τότε είναι μεταφορικό το εκπορευτό του αγίου Πνεύματος, αλλά μεταφορικό και το αγέννητο του Πατρός. Και τότε τι μένει, θα ρωτήσετε; Δεν μένει τίποτα, απαντώ, εκτός ... από το μεταφορικό! Που άλλοτε μας πάει εδώ, πότε εκεί και τέλος μας αδειάζει στην κάμινο του πυρός την αιωνίως καιομένη.

Μάλλον, η κα. Ερατώ Μπέλλου, δεν άκουσε ποτέ το Θετόκιον εις τα Προεόρτια των Γενεθλίων του Σωτήρος ημών : "Εὐτρεπίζου Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου Ἐφραθᾶ, ὁ Ἀμήτωρ ἐκ Πατρός, καὶ Ἀπάτωρ ἐκ Μητρός, βαστάζεται, κυοφορεῖται, τίκτεται σῴζων ἡμᾶς"

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

EMπ.
Δεν πρόκειται για κακοδοξία,αλλά για εμβάθυνση. Η δεύτερη υπόσταση της Ενανθρωπήσεως δεν έχει ανάγκη από την ύπαρξη "Υιού",που λέγεται μεταφορικά για να αφομοιωθεί η Ενανθρώπηση.

KX
Η υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού δεν έχει ανάγκη από ουδεμία μεταφορά ή εμβάθυνση για λόγους "αφομοίωσης" (sic). Πάντων των ανθρώπων πατέρας είναι ο άγιος Θεός και, κατά τη διατύπωση του Συμβόλου Πίστεως, Πατήρ (: Πιστεύω εις ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού, και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων). Είναι μήπως μεταφορικό το "πατήρ" και το "παντοκράτωρ"; Αυτά πώς "αφομοιώνονται";

Δια τούτο και λέγει : "12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ" και τα εξής.

Μήπως, ακόμη, και τα "τέκνα" πρέπει κι αυτό μεταφορικά να το ερμηνεύσουμε;
Παρένθεση, "ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν" σημαίνει όσοι έλαβον τον Υιόν, στον οποίο κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος (: ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα).
Σαφώς, λοιπόν, αυτά που γράφετε είναι εντελώς κακόδοξα και αιρετικά.

ΕΜΠ
Για την προμετωπίδα δεν είπατε τίποτα.

ΚΧ
Ασφαλώς, διότι δεν χρειάζεται η δια της πλαγίας οδού αποσάθρωση του Τριαδικού Δόγματος («Ομνύω εις το όνομα της Aγίας και Oμοουσίου και Aδιαιρέτου Tριάδος» κλπ.)

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Επ΄ αυτού όχι, μάλλον όμως εσείς διαφωνείτε. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε λόγος να γραφούν όλα αυτά τα σχόλια εκ μέρους σας (: κατάργηση Οικουμενικών Συνόδων ή βελτίωση). Πολλοί μιλούν ή γράφουν για το Θεό, τον θέλουν όμως στα μέτρα τους.

"Θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν, εαυτόν εκδεδωκώς τω θανάτω, την τη φθορά και θανάτω μου φύσιν, κατασχεθείσαν, Παρθένε, δυσώπησον, τον Κύριόν σου και Υιόν, της εχθρών κακουργίας με ρύσασθαι"

Αν αυτό το λέτε καθημερινά, η Θεομήτωρ θα σας δείξει το δρόμο, ώστε να καταλάβετε τα λάθη σας.

Erato Bellou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.