Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

«Ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ!»

 


Από την ιστοσελίδα  http://www.ecclesiagoc.gr/  και βλέπε "Πρόσφατες Ενημερώσεις" 

Χθές στὴν Πρεμετή τῆς Βορείου Ἠπείρου, δικαστικοί ἐπιμελητές, μὲ ἐργάτες καί κάλυψη ἀπό ἄνδρες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, προέβησαν σέ ἐφαρμογή δικαστικῶν ἀποφάσεωn γιὰ κατάσχεση στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἀπομάκρυναν τοὺς πιστούς, βιαιοπράγησαν κατὰ τῶν ἱερέων καί φόρτωσαν σὲ φορτηγό σωρηδόν, εἰκόνες, προσκυνητάρια, καντήλια, ἑξαπτέρυγα, παγκάρι, καρέκλες, καὶ ὅ,τι μποροῦσε νὰ μεταφερθεῖ. Μέχρι καὶ τὴν καμπάνα πῆραν, ἀφοῦ ἔριξαν κάτω τό πρόχειρο κωδωνοστάσιο. Οἱ σχετικές φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο ἔχουν κατακλύσει τὸ ἑλληνικό διαδίκτυο.

Βεβαίως, κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ, ὅτι ὅλα ἔγινα νόμιμα, σύμφωνα μὲ τοὺς ἀλβανικούς νόμους καὶ κατ’ ἐφαρμογήν νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων. Παρ’ ὅλα ταῦτα τὸ ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔσπευσε δικαίως νὰ καταδικάσει τὶς βιαιότητες αὐτές ὡς: «πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες, ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ.»

Συγχαίρουμε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν τόσο ξεκάθαρη θέση τὴν ὁποία ἔλαβε καὶ παραθέτουμε ὁλόκληρη τὴν δήλωση τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου κ. Κωνσταντίνου Κούτρα ὅπως δημοσιεύθηκε χθές:

«Μας προκαλούν βαθειά ανησυχία πληροφορίες για βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα, σήμερα, στην πόλη Πρεμετή, στον ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου. H βίαιη απομάκρυνση κληρικών, η σφράγιση του ιερού Ναού, την επομένη μάλιστα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η παρεμπόδιση πιστών να προσέλθουν στον τόπο της θρησκευτικής τους λατρείας, καθώς και η αφαίρεση εικόνων και ιερών σκευών από το χώρο του Ναού είναι πράξεις απαράδεκτες και καταδικαστέες, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε νομικού ισχυρισμού. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας, η προστασία των χώρων λατρείας και η ανεμπόδιστη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ ενός κράτους δικαίου και θεμελιώδες στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου και του ευρωπαϊκού θεσμικού πολιτισμού. Ελπίζουμε συνεπώς οι ενέργειες αυτές να έγιναν ερήμην της αλβανικής κυβέρνησης. Η Πρεσβεία μας και οι Προξενικές μας Αρχές στη χώρα έχουν λάβει οδηγίες να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το ζήτημα».

Ἐδῶ ἔρχεται καὶ πάλι στὸ προσκήνιο ἕνα ζήτημα ποὺ εἶχε ἀπασχολήσει καὶ παλαιότερα τὴν Ἑλληνική κοινή γνώμη: «Ὅ,τι εἶναι νόμιμο, εἶναι καὶ ἠθικό»; Ἀσφαλῶς ὄχι. Μὲ τυπικὰ νόμιμες διαδικασίες (νομότυπες) μποροῦν νὰ γίνουν ἀκόμη καὶ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Με τυπικῶς νόμιμες διαδικασίες (δίκες, ἀπολογίες κατηγορουμένων, κ.λπ.) καὶ ἡ Ἱερὰ ἐξέταση ἔκαιγε στὴν πυρά τοῦς ἀντιφρονοῦντες. Μὲ νομότυπες διαδικασίες εἶχαν κηρυχθεῖ καὶ οἱ διωγμοί κατὰ τῶν χριστιανῶν πού ρίχνονταν στὰ θηρία «κατ’ ἐφαρμογὴν νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων».

Γι’ αὐτὸ ἂς ἀφήσουν κατὰ μέρος αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα οἱ Κατσουλιέρηδες καὶ οἱ ὑπερσπιστές τους. Τὶ πάει νὰ πεῖ «ἐφαρμογὴ νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων»; Ἐχαρακτήρισαν τούς ἀντιφρονοῦντες «σχισματικούς» καὶ ἀπό νοικοκύρηδες οἱ γνήσιοι Ἐσφιγμενίτες ἔγιναν -ὡς διὰ μαγείας- «καταληψίες» μέσα στο ἴδιο τους τὸ σπίτι! Εἶναι δίκαιο αὐτό; Καὶ ποιὸς κρίνει ποιοί εἶναι σχισματικοί; Γιὰ τοὺς Κατσουλιέρηδες καὶ τὸ Οἰκονομικόν Πατριαρχεῖον οἱ Ἐσφιγμενίτες εἶναι σχισματικοί. Γιὰ τοὺς Ἐσφιγμενίτες καὶ πάρα πολλούς ἄλλους Ἔλληνες, οἱ Κατσουλιέρηδες καὶ οἱ Πατριαρχικοί εἶναι σχισματικοί. Πῶς τὰ κοσμικά δικαστήρια ἐμπλέκονται σὲ μία πνευματική διαφορά καί παίρνουν τὴν ἄποψη τοῦ ἑνός μέρους, τοῦ Πατριαρχείου, ποὺ κατὰ ...σύμπτωσιν εἶναι τὸ πιὸ ἰσχυρό;

Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, ὅπως λέγει ἡ Γραφή: «ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης, τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται» (Σοφ. Σολομ. Βʹ 11). Ὁ νόμος τῆς δικαιοσύνης τους εἶναι ἡ ἰσχύς πού διαθέτουν, τό δέ ἀσθενές μέρος δὲν τὸ λογαριάζουν ὡσἄν ἄχρηστο, ὅπως σοφᾶ περιγράφει ὁ Δίκαιος Σολομών. Καὶ τὰ ὑπόλοιπα τῆς περιγραφῆς τοῦ Σολομῶντος ταιριάζουν ἀπολύτως στήν διένεξη Πατριαρχικῶν (Μνημονευτῶν) καὶ Ὀρθοδόξων (Ζηλωτῶν): «ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν· ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ καὶ παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει· ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν· βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος, ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ· εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν· μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα Θεόν. ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ·» (Σοφ. Σολ. Βʹ 12-17).

Ἐλέγχεται ἡ συνείδησή τους ἀπό τήν στάση τῶν Ζηλωτῶν καὶ φρίττουν. Δὲν ἀντέχουν οὔτε νὰ τοὺς βλέπουν καὶ μηχανεύονται ὅλα αὐτά τά τερτίπια μὲ τίς «νόμιμες δικαστικές ἀποφάσεις» πού στηρίζονται σὲ μία ὑποκειμενική κρίση πνευματικοῦ χαρακτήρα. Νά ὄμως πού σὲ ἄλλα μέρη ἡ Πατριαρχική μερίδα δέν ἔχει τήν ἴδια ἰσχύ, ὁπότε οἱ νόμιμες διαδικασίες (σύμφωνα μέ τούς νόμους τοῦ τουρκικοῦ κράτους) μποροῦν νὰ δημεύουν περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ Πατριαρχείου ἢ νὰ κλείνουν θεολογικές σχολές καὶ ἡ «ἐφαρμογὴ νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων» (σύμφωνα μὲ τὴν ἀλβανική νομοθεσία) νὰ φορτώνει σέ φορτηγά τίς εἰκόνες, τά καντήλια καί τίς καμπάνες τῶν Ὀρθοδόξων ναῶν γιὰ ἐκποίηση... Καὶ βέβαια, τὸ Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ διαμαρτύρεται. Τί θὰ γίνει ὅμως ὅταν οἱ ἀποθρασυμένοι «Κατσουλιέρηδες» ἐπιχειρήσουν τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο, ὅπως σχεδιάζουν, νὰ καταλάβουν τὸ τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς Ἐσφιγμἐνου στίς Καρυές «κατ’ ἐφαρμογὴν νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων»;

Ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος τελεῖ ὑπό τὴν ἅμεσο ἐποπτεία (διὰ τῆς πολιτικῆς διοικήσεως) τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐὰν, λοιπόν, καθ’ ὑπόθεσιν -ὅ μὴ γένοιτο- καταληφθεῖ τότε τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς Ἐσφιγμἐνου στίς Καρυές ἀπό τὴν ἀδελφότητα τῶν Κατσουλιέρηδων μὲ τὴ συνεργασία δικαστικῶν ἐπιμελητῶν και ἀστυνομικῶν, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὴν ἀλβανική Κυβέρνηση νὰ ἀνταποδίδει τὰ πυρά, ἐκδίδοντας ἀκριβῶς τήν ἰδια ἀνακοίνωση μέ τήν ἀλλαγή μόνον τῶν ὀνομάτων:

«Μας προκαλούν βαθειά ανησυχία πληροφορίες για βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα, σήμερα, στὶς Καρυές, στο αντιπροσωπείο τῆς Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. H βίαιη απομάκρυνση Μοναχών, η ἐκκένωση του Κτιρίου, την επομένη μάλιστα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει τὸ παρεκκλήσι τὸ διαμορφωμένο ἐντός του αντιπροσωπείου) η παρεμπόδιση τῶν προσκυνητών να προσέλθουν στον τόπο της θρησκευτικής τους λατρείας, καθώς και η αφαίρεση αντικειμένων από τό χώρο του Μοναστηριακού Αντιπροσωπείου είναι πράξεις απαράδεκτες και καταδικαστέες, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε νομικού ισχυρισμού. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας, η προστασία των χώρων λατρείας και η ανεμπόδιστη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ ενός κράτους δικαίου και θεμελιώδες στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου και του ευρωπαϊκού θεσμικού πολιτισμού. Ελπίζουμε συνεπώς οι ενέργειες αυτές να έγιναν ερήμην της ελληνικής κυβέρνησης. Η Πρεσβεία μας και οι Προξενικές μας Αρχές στη χώρα έχουν λάβει οδηγίες να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το ζήτημα».

Ἂς προσέξει τὸ Ὑπουργεῖο μας διότι ἡ ἑριστική συμπεριφορά μίας πενταμελοῦς καλογηρικῆς (;) ἀδελφότητος κινδυνεύει νὰ ἀπογυμνώσει τὴν ἑλληνική ἐξωτερικὴ πολιτική ἀπό τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα ἐπικαλεῖται γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὰ γειτονικά κράτη. Καὶ μάλιστα, κινδυνεύει ἀπό κατήγορος νὰ βρεθεῖ κατηγορούμενη. Γι’ αὐτό ἂς προσέξει καλά.

†Ε.Μ.Φ. 

5 σχόλια:

Μιχάλης είπε...

Είναι ενδιαφέρουσες οι απόψεις του κειμένου, το οποίο «μισοϋπογράφει» ο κύριος Σάββας Μαντάλης, που παρουσιάζεται ως «επίσκοπος» και φέρει το όνομα «Φώτιος» (σύμφωνα με την παράταξη παλιοημερολογιτών του Σαραντόπουλου) ή «Θεοφώτιος» (σύμφωνα με την παράταξη παλιοημερολογιτών του Καβακίδη). Α. Τι μας λέει με λίγα λόγια: Να επιδείξουν όλοι, πολίτες και πολιτεία, ΑΠΕΙΘΕΙΑ στις δικαστικές και εκκλησιαστικές αποφάσεις! Γιατί το λέει αυτό; Διότι οι αποφάσεις είναι σφόδρα καταδικαστικές και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τις πράξεις και παραλείψεις αυτών που έχουν καταλάβει τα κτήρια της μονής Εσφιγμένου. Τι μας αντιπροτείνει στις υπαρκτές δικαστικές αποφάσεις; Προφανώς ανταρσία και αυτοδικία, γνωρίσματα καθαρά των ανυπάκουων, όπως οι αρχηγέτες των παλιοημερολογιτικών παρασυναγωγών. Μα σοβαρολογούμε; Έχουμε ευνομούμενη Πολιτεία ή όχι; Ποιες είναι οι εκκλησιαστικές και δικαστικές αποφάσεις που «πονάνε» τους υποστηρικτές της ανωμαλίας στο Άγιον Όρος; Βρίσκονται εδώ, στο κείμενο της 12/8/13: http://athosesfigmenou.blogspot.gr/ και προτείνουμε να τις ΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ και να δείτε αναλυτικά την συνεχιζόμενη παραβατική και επικίνδυνη συμπεριφορά των σχισματικών καταληψιών εντός Αγίου Όρους. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι βαρύνονται με τελεσίδικες ποινικές καταδίκες, όπως για την επίθεση με σιδηρολοστούς, πυροσβεστήρα και αναμμένα κάρβουνα εναντίον μελών της νόμιμης εσφιγμενίτικης αδελφότητας! Ποιοι τα έκαναν όλα αυτά; Οι αυτοαποκαλούμενοι και δήθεν «καημένοι, ομολογητές, ήρωες και διωκόμενοι ένεκα πίστεως», δηλαδή οι πάλαι ποτέ γυρολόγοι των καναλιών και των εκπομπών τύπου Χαρδαβέλλα, δηλαδή οι σχισματικοί καταληψίες της μονής Εσφιγμένου, υπό τον πολλαπλώς κατάδικο κύριο Ματθαίο («Μεθόδιο») Παπαλαμπρακόπουλο. Β. Το άρθρο μεταφέρει την αλήθεια; Όχι! Αναφέρει πως η Πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει τη διοικητική εποπτεία του Αγίου Όρους, αλλά δεν λέει πως η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ εποπτεία. Επίσης, δεν μας λέει πως για πνευματικά παραπτώματα φυσικό δικαστήριο είναι η ίδια ανωτέρω ιερά Σύνοδος. Το ότι οι καταληψίες της μονής Εσφιγμένου είναι σχισματικοί αποτελεί κοινό τόπο στους Αγιορείτες, αλλά και έγγραφη διαπίστωση της εκκλησιαστικής αρχής του Αγίου Όρους, και πάλι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γ. Τι μεθόδους μετέρχεται ο υπογράφων το κείμενο; Πολιτικές, κοσμικές, εξωαγιορείτικες, όχι μοναστικές! Επικαλείται δημοσιεύματα πολιτικών για πολιτικές διαφορές! Εντυπωσιακό; Όχι πια, δυστυχώς η εκτροπή των ψευδοεσφιγμενιτών είναι τόσο κραυγαλέα, που αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Προς επίρρωση παραθέτουμε την σχετική έγγραφη ανακοίνωση όλων των αγιορείτικων μονών για το πρόβλημα της μονής Εσφιγμένου: http://www.ecclesia.gr/greek/news/esfigmenou/ Δ. Υπάρχει και μία εθνική παράμετρος στο κείμενο: Ο υπογράφων δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τους δεινώς δοκιμαζόμενους Βορειοηπειρώτες αδελφούς μας, υπηρετώντας το συμφέρον της συνέχισης της κατάληψης της ιεράς μονής Εσφιγμένου, προσφέροντας έτοιμα επιχειρήματα στους Αλβανούς εθνικιστές, για την πιθανότατη περίπτωση εφαρμογής της νομιμότητας στο Άγιον Όρος, άρα και εκκένωσης των παρανόμως κατειλημμένων κτηρίων της μονής Εσφιγμένου! Επίσης, οι Βορειοηπειρώτες είναι μέλη της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, η οποία είναι σε κανονική κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος και σύμπασα την ανά την υφήλιο Εκκλησία. Μιλάει δηλαδή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ο ίδιος ο υπογράφων δεν ειναι μέλος της! Υπενθυμίζω πως ο υπογράφων ανήκει σε μία από τις πολλές και αντιμαχόμενες εξωεκκλησιαστικές ομάδες «παλιού ημερολογίου».

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ κε. Μιχάλη,

Δεν θα απαντήσω εγώ για λογαριασμό του Σεβασμιότατου κ. Φωτίου. Απλά και μόνο θα έλεγα - σας παρακαλώ μην το εκλάβετε σαν παρατήρηση - ότι καλό θα ήταν, αφού αναφερθήκατε στο πλήρες ονοματεπώνυμο Ιεραρχών και Ηγούμενων Μοναχών, αν είχαμε την τιμή να μάθουμε και το δικό σας πλήρες ονοματεπώνυμο.

Αλλά δεν πειράζει, θα αρκεστώ μόνο να σχολιάσω δυο πράγματα, και πρώτο : "Το άρθρο μεταφέρει την αλήθεια; Όχι! Αναφέρει πως η Πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει τη διοικητική εποπτεία του Αγίου Όρους, αλλά δεν λέει πως η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ εποπτεία. Επίσης, δεν μας λέει πως για πνευματικά παραπτώματα φυσικό δικαστήριο είναι η ίδια ανωτέρω ιερά Σύνοδος."

Εφόσον λοιπόν εσείς είσαστε μεταφορεύς (σημ. γράψατε, ερωτηματικά, ότι το άρθρο μεταφέρει την αλήθεια) της αλήθειας, πείτε μας τι γίνεται όταν ο πνευματικός επόπτης πράττει αίρεση. Πείτε μας ακόμη ποιοι αποτελούν την ιερά Σύνοδο του, άνευ ποιμνίου, Πατριαρχείου. Τι είδους επίσκοποι είναι οι του Πατριαρχείου; Είναι επίσκοποι ποιμαίνοντας τον επισκοπικό τους τίτλο ή ποιμαίνοντας ποίμνιο;
Θα απαντούσα για λογαριασμό σας ότι, μάλλον, το επισκοπικό τους αξίωμα ποιμαίνουν και συμπράττουν με τον πράττοντα την αίρεση οικουμενικό. Αν δεν ήταν ομόφρονες δεν θα τους ήξερε κανείς.

Και το δεύτερο. Γράψατε ακόμη για τους δεινά δοκιμαζόμενους Βορειοηπειρώτες. Τους δεινά δοκιμαζόμενους Έλληνες, και εγχώριους ιθαγενείς πλέον, γιατί τους ξεχάσατε; Μήπως, διότι η "εσφιγμενιτοποίησή" τινων μοναχών έχει σαν επακόλουθο και την επερχόμενη "ελληνοποίηση" των λαθραίων μεταναστών; Αναλογία, δηλαδή, που ούτε καν θέλετε να σκεφθείτε.

Βλέπετε μόνο "την κραυγαλέα εκτροπή των ψευτοεσφιγμενιτών", την εκτροπή όμως του οικουμενικού σας Βαρθολομαίου με τους "νεοεσφιγμενίτες" και τους "νεοέλληνες" που μας έρχονται δεν την αγγίζετε.

Κατά τα λοιπά, μείνατε ευπειθής στην ευνομούμενη πολιτεία και στις αποφάσεις των δικαστών ή των εκκλησιαστικών, μη φορτώνετε όμως σ΄ εμάς αντιπροτάσεις του τύπου ανταρσία και αυτοδικία. Από την Εκκλησία της ερήμου δεν κινδυνεύετε. Τη ζημιά θα την πάθετε από την εκκλησία της καινοτομίας, του ψεύδους και της υποκρισίας, που φτιάξατε. Από αυτή θα το βρείτε.

Μιχάλης είπε...

Α. Το οικουμενικό Πατριαρχείο βεβαίως έχει ποίμνιο ανά την υφήλιο ολόκληρη. Ειδικά εντός Τουρκίας έχει ποίμνιο επισήμως περίπου 10.000 ορθοδόξων, κυρίως Ελλήνων της Πόλης και Αράβων και Ελλήνων της Αντιοχείας. Ανεπισήμως, οπωσδήποτε υπάρχουν χιλιάδες κρυπτοχριστιανών, αλλά και Τούρκων που προσέρχονται διακριτικά στην ορθοδοξία. Η εν γένει κατάσταση του Πατριαρχείου είναι εξαιρετικά δύσκολη, εν μέσω αφιλόξενου μουσουλμανικού κράτους.

Β. Οι ιεράρχες της συνόδου του οικουμενικού Πατριαρχείου είναι κανονικοί επίσκοποι της Εκκλησίας. Εάν γνωρίζετε κάποια συνοδική απόφαση καταδίκης ή καθαίρεσής τους από κάποια άλλη σύνοδο, μείζονα και υπερτελή, παρακαλώ υποδείξτε την μου. Σύμπασα η Εκκλησία ανά την υφήλιο κοινωνεί κανονικά με την εν λόγω σύνοδο του Πατριαρχείου μας, οπότε δεν έχω κανέναν λόγο να τους ονομάσω «μη ορθοδόξους», «αιρετικούς» κλπ. Εάν θεωρείτε πως είστε ανώτεροι και καλύτεροι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, γίνετε εσείς ιερείς, επίσκοποι και Πατριάρχες στην Πόλη, για να πράττετε «σωστά»!

Γ. Πράγματι, διαφωνούμε με πολλές ενέργειες, όπως είναι οι συμπροσευχές με αλλοδόξους αιρετικούς στις οποίες προβαίνουν ένιοι επίσκοποι της Εκκλησίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δικαιούμαστε να σχίσουμε την Εκκλησία, να πήξουμε «ίδιον θυσιαστήριον» και να δημιουργήσουμε εξωεκκλησιαστικές φατρίες και παρασυναγωγές, όπως οι διάφορες παλιοημερολογίτικες!

Δ. Υπενθυμίζω ότι συμπροσευχές, μικτά μυστήρια, αλλά και συλλειτουργίες (!) γίνονταν συστηματικά στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, στην Πελοπόννησο και αλλού επί εκατονταετηρίδες! Αυτό εκμηδένισε την Εκκλησία και το έργο του Κυρίου μας επί γης;; Άπαγε της βλασφημίας! Εάν ναι, η Εκκλησία της Ελλάδος από την οποία αυτοαποκόπηκαν οι πρώτοι παλιοημερολογίτες το 1935 ήταν ήδη αιρετική... Αντιλαμβάνεστε το άτοπο των θέσεων που αναμασάτε ή όχι;

Ε. Οι καταληψίες της μονής Εσφιγμένου είναι σχισματικοί διότι αυτοαποκόπηκαν από το εκκλησιαστικό σώμα του Αγίου Όρους, πράγμα που μπορείτε να το διαβάσετε από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους μέσα από την επίσημη σελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.ecclesia.gr/greek/news/esfigmenou/ Διαπιστωτικό όργανο και δικαστήριο για τα πνευματικά θέματα των Αγιορειτών είναι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους. Αυτό το εκκλησιαστικό όργανο χαρακτήρισε και εγγράφως αυτό που ήταν ήδη γνωστό της πάσι, ότι οι εγκαταβιούντες εντός μονής Εσφιγμένου είναι σχισματικοί.

Στ. Η παραβατική και βίαιη συμπεριφορά των ψευδοεσφιγμενιτών που σπάνε κεφάλια, χέρια και πλευρά με σιδηρολοστούς δεν σας ενοχλεί; Είναι πια γνωστές πολλές καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους: http://athosesfigmenou.blogspot.gr/2013/08/style-definitions-table.html
Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ο Διοικητής Αγίου Όρους, η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος κλπ έχουν ασχοληθεί με τα «έργα και ημέρες» των σχισματικών καταληψιών της ιεράς μονής Εσφιγμένου και τους έχουν καταδικάσει για πληθώρα αδικημάτων, π.χ. για παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων, επιθέσεις με σιδηρολοστούς εναντίον συνανθρώπων, καταλήψεις κτηρίων κλπ. Όλοι αυτοί κάνουν λάθος και μια χούφτα παλιοημερολογίτες έχουν δίκιο;;

Ζ. Προσφέρετε εδώ έμμεση, αλλά σαφή, υποστήριξη στους σχισματικούς καταληψίες της μονής Εσφιγμένου, τους οποίους εμφανίζετε σαν δήθεν «υπερασπιστές» της ορθόδοξης κανονικότητας, πράγμα κωμικοτραγικό, ειδικά αν αναλογιστείτε όσα η ίδια η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους έχει εγγράφως εκθέσει γι' αυτούς: http://www.esphigmenou.gr/index.php?mid=5&sid=4&newsid=43 (κατεβάστε το αρχείο).

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ κε. Μιχάλη,

Δεν θα ασχοληθώ με ένα προς ένα από τα επτά μέρη του απαντητικού σας σχολίου. Θα αρκεστώ μόνο στο τελευταίο. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να πληροφορήσω τον αναγνώστη για το πολυθρύλητο, και ατυχώς άνευ ποιμνίου, Πατριαρχείο της Κων/πολης. Βάσει των ιερών Κανόνων ο τίτλος "πατριαρχείο" διδόταν στην πληθυσμιακά υπέρτερη περιοχή, όπου οι πιστοί ζούσαν και αποτελούσαν ενιαίο κοινωνικό σύνολο. Ο ισχυρισμός ότι το οικουμενικό Πατριαρχείο "έχει ποίμνιο ανά την υφήλιο ολόκληρη" είναι εντελώς αυθαίρετη γενίκευση, δηλαδή, εκκλησιαστικά αφηρημένη και θεολογικά ανυπόστατη.

Ταύτα, όταν βεβαίως με τη λέξη "ποίμνιο" εννοούμε τα λογικά πρόβατα, τα οποία έχοντας νουν και γνώση μένουν έκπληκτα και άφωνα, όταν ακούν το "ένας θεός για όλους με διαφορετικές λατρευτικές εκφράσεις", ή το "όλοι οι δρόμοι μας οδηγούν στον θεό". Υπάρχει ακόμη και το σοβαρότερο άλλο, η υπογραφή μας ότι καμιά εκκλησία δεν μπορεί να ισχυρίζεται για τον εαυτό της ότι είναι κάτοχος της αλήθειας.

Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, γιατί μου φαίνεται θα πέσουμε σε βαθιά νερά κι εσείς αυτό δεν το θέλετε. Προτιμάτε τα απλά και με εγκαλείτε επειδή "προσφέρω εδώ έμμεση, αλλά σαφή, υποστήριξη στους σχισματικούς καταληψίες της μονής Εσφιγμένου, τους οποίους εμφανίζω σαν δήθεν «υπερασπιστές» της ορθόδοξης κανονικότητας", όπως γράψατε.

Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω, από πότε έγινε αντιληπτό ότι οι μοναχοί της ΙΜ Εσφιγμένου είναι, ήταν, ή έγιναν, σχισματικοί και καταληψίες; Προφανώς, όταν είδαν τα έργα και τις ημέρες των συνεχιστών της νέας οδού που χάραξε ο οικουμενικός Αθηναγόρας. Ο ευρισκόμενος ήδη στην κρίση του αγίου Θεού μας είπε (σημ. δεν το είπε, αλλά μας άφησε να το εννοήσουμε) ότι "οι αιρέσεις είναι θείον δώρο". Αν δεν είναι, τότε πώς εξηγούνται η άρση των αναθεμάτων και όλα όσα ακολούθησαν και συμβαίνουν ακόμη επί των ημερών μας;

Λέτε ότι "οι σχισματικοί καταληψίες" εμφανίζονται σαν - το δήθεν είναι πλεονασμός - υπερασπιστές της ορθόδοξης κανονικότητας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι, πρώτον, δεν είμαι γνώστης των ιερών Κανόνων, και δεύτερον, ότι η υποστήριξη, άμεση και έμμεση, που παρέχω στους μοναχούς της ΙΜ. Εσφιγμένου δεν οφείλεται στην αυστηρή και με απόλυτη συνέπεια τήρηση αυτών. Συμπαρίσταμαι και μόνιμα θα είμαι δίπλα τους στον υπέρ αληθείας αγώνα. Μόνο γι΄ αυτό. Αν, λοιπόν, η ιερά Κοινότης του αγίου Όρους, το Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος, θέλουν να πληροφορηθούν για ποια αλήθεια αγωνίζονται - και δεν μνημονεύουν τον πνευματικό τους επόπτη - ας καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και με ανοικτές τις πόρτες, να μάθουμε όλοι για ποια αλήθεια αγωνίζονται οι μεν και ποια υπερασπίζονται οι δε.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Σχετικά με αυτό που δεν είπε ο Αθηναγόρας, αλλά μας άφησε να το εννοήσουμε, βλέπε τις αναρτήσεις του 2009 :

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2009/12/blog-post_3.html
και
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2009/12/blog-post_3975.html