Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας

Η Κυριακή αργία έγινε για τον άνθρωπο, δεν έγινε ο άνθρωπος για την αργία της Κυριακής.
27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· 28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου (Μκ. β΄)

"Ο θεσμός έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για τον θεσμό". Την ερμηνεία αυτή έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Θανάσης Σκορδάς αιτιολογώντας το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, και ψηφίστηκε, για την κατάργηση της Κυριακής αργίας.

Το εδάφιο αυτό, το επικαλούνται όσοι φτιάχνουν θεσμούς και όχι όσοι τους καταργούν ελέω ψευτιάς, κλεψιάς ή τοκογλυφίας. Οι κλέφτες της ΕΟΚ και του ΔΝΤ παίρνουν τώρα πίσω τα λεφτά - μέσω των εκλεγμένων αχυρανθρώπων του σιωνισμού - που έδωσαν στους κλεπταποδόχους της Ελλάδας, και οι Έλληνες κυβερνήτες (οι κλεπταποδόχοι) θυμήθηκαν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και το Σάββατο.

Ορθά ελέχθη ότι το Σάββατον, δηλαδή ο θεσμός, έγινε για τον άνθρωπο. Πότε όμως, από ποιον ελέχθη, και προς ποιους απευθύνθηκε ο λόγος αυτός; Αυτό δεν μας το είπε ο κ. Σκορδάς.

Δεν το είπε ο Κύριος, ο υιός του ανθρώπου, απευθυνόμενος προς το υποκριτικό και διαρκώς ψευδόμενο ιερατείο, όταν τον κατηγορούσε ότι δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου; Το ιερατείο αυτό, που αθετούσε ό,τι δίδασκε τους άλλους να τηρούν, ζει ακόμη επί των ημερών μας και διακυβερνά (sic) την οικουμένη.

Ναι, οι θεσμοί έγιναν για τον άνθρωπο, όχι όμως και για τους ψευδανθρώπους. Οι θεσμοί έγιναν για τον άνθρωπο, όταν στο πρόσωπο του ανθρώπου καθίστανται ορατοί, αισθητοί, ψηλαφητοί, συγκεκριμένοι. Με ένα λόγο, όταν τους υποστασιάζει "ο υιός του ανθρώπου".

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα Σάββατα, δηλαδή οι κακοποιημένοι θεσμοί και το περί ου ο λόγος Σάββατο, είναι μια ημέρα όπως όλες οι άλλες, με το πλεονέκτημα κάποιοι να βγάζουν περισσότερα χρήματα, ή να διεκδικούν κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα, οι ψεύτικοι (virtual) άνθρωποι.

Οι θεσμοί δεν κάνουν τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ποιεί τους θεσμούς, όταν αυτός ο ίδιος ο ποιητής είναι Θεσμός : "ώστε κύριός εστιν ο υιός του ανθρώπου και του σαββάτου". Η Κυριακή αργία έγινε για τον άνθρωπο, δεν έγινε ο άνθρωπος για την αργία της Κυριακής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: