Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Αυτά παθαίνει όποιος έχει εθιστεί σε κινηματογραφικά έργα επιστημονικής φαντασίας

Ίσως χρειαστεί να ακούσει ο θεατής για δυο και τρεις φορές αυτό το βίντεο με τον κορυφαίο των μεταπατέρων κίβδηλο θεολόγο της καινοτόμου ορθοδοξίας των ημερών.Θα αναφερθώ μόνο στο σημείο 05:34΄ μέχρι 06:21΄ του διαλόγου, όπου ο φέρων το ιερό σχήμα μητροπολίτης λέγει ότι, με την επιστήμη, ήταν σαν να είχε να διαλέξει ένα ταξίδι με υπερηχητικό αεροπλάνο, αίφνης όμως ανακάλυψε ότι υπήρχε και ο πύραυλος. Τον οποίο και προτίμησε, διότι, όπως προηγουμένως είχε πει, τον έβγαζε από τα όριά του.

Του ευχόμαστε, μετά από το ανακάτεμμα της πίστης που έκανε, όταν η επιστήμη κατορθώσει να φτάσει την ταχύτητα του φωτός, να είναι ο πρώτος επιβάτης που θα επιβιβασθεί στον πύραυλο αυτό. Ως τότε, θα κάνουμε υπομονή περιμένοντας με αγωνία να μάθουμε το πώς αισθάνθηκε μετά την υπέρβαση των ορίων.

Υστερόγραφο
Αυτά παθαίνει όποιος έχει εθιστεί εκ νεότητος σε έργα επιστημονικής φαντασίας και ύστερα βάζει ράσα. Το πιθανότερο, κατόπιν εντολής ή άλλης επιβουλής : "Νους αποστάς θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης". Οι αιρέσεις είναι των δαιμόνων, τα κτήνη δεν έχουν πίστη.

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Της αγίας Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου Κανὼν Κ'

Μὴ ἐξέστω ἐπισκόπῳ εἰς ἑτέραν τὴν μὴ αὐτῷ προσήκουσαν πόλιν δημοσίᾳ διδάσκειν· εἰ δέ τις φωραθείη τοῦτο ποιῶν, τῆς ἐπισκοπῆς παυέσθω· τὰ δὲ τοῦ πρεσβυτέρου ἐνεργείτω.