Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Η μέγιστη Βλασφημία

αφού ο Χριστός έδωσε το Σώμα του και το Αίμα του, για τον άνθρωπο, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο
Σχολιαστής έγραφε :

"Δυστυχώς οι ιερείς, που λένε, ότι αφού ο Χριστός έδωσε το Σώμα του και το Αίμα του, για τον άνθρωπο, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο για τον συνάνθρωπό μας"

Και έτερος συμπλήρωνε :

Χειρότερο είναι το άλλο. Αποσιωπούν ή θέλουν να αγνοούν, ότι ο Κύριος έδωσε το Σώμα του και το Αίμα του,

α) Κατόπιν προδοσίας
β) Κατόπιν συκοφαντίας
γ) Κατόπιν της αυτοδικαίωσης του πονηρού Ποντίου Πιλάτου, που επέτρεψε τη Σταύρωση.

"ημείς νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανείν ... τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνα σταυρωθή"

Στην περίπτωση των δωρητών-μιμητών Χριστού, και του ιερατείου της βλασφημίας, ποιοι οι προδότες, ποιοι οι συκοφάντες, ποιοι οι αυτοδικαιωμένοι, μιμητές επίσης, του Ποντίου Πιλάτου; Δεν είναι το νεοσύστατο ιερατείο, που ευλογεί το έργο της επιστήμης : μεταμοσχεύσεις κατόπιν εγκεφαλικού θανάτου;

Εφόσον λοιπόν το μασονικό αδελφάτο της επιστήμης (Καίσαρας) δέχθηκε από κοινού με το σιωνιστικό ιερατείο (Κλήρος) τις μεταμοσχεύσεις, το επόμενο, που αναπόφευκτα θα δούμε και θα ζήσουμε, είναι "το αίμα αυτού εφ΄ ημάς και επί τα τέκνα ημών". Έγινε στο παρελθόν, θα επαναληφθεί πάλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: