Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Γιατί μόνο μια φορά;


Λέγουν οι βλάσφημοι, οι ιερόσυλοι και οι βέβηλοι, ότι μετά την Ανάσταση του Κυρίου, κανείς άλλος άνθρωπος δεν αναστήθηκε. Πώς λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε ότι όντως συνέβη αυτό, στιγμή μάλιστα όπου ουδείς ιστορικός την αναφέρει; Οι ιστορικοί εκείνης της εποχής φαίνεται είχαν σπουδάσει την επιστήμη της Ιστορίας, ήταν επιστήμονες, ενώ οι Μαθητές ήταν αγράμματοι, δεισιδαίμονες, ευκολόπιστοι. Άρα, δεν αξίζει να τους λάβουμε υπόψη.

Δικαιολογημένα λοιπόν οι σκεπτικιστές τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά με συγκατάβαση και συμπάθεια, άλλοι όμως, περισσότερο ορθολογιστές τα απορρίπτουν τελείως. Όλα αυτά είναι παραμύθια, μας λένε.

Ας το πάρουμε δεκτό προς στιγμή και ας προεκτείνουμε με τη σειρά μας το ερώτημα. Ας μας απαντήσουν κι αυτοί, πότε άλλοτε είδαν τη δημιουργία ενός άλλου πλανήτη, όπως η Γη, όλα τούτα τα χρόνια, τα οποία εμβριθώς μελετούν οι ιστορικοί, ενδεχομένως και οι σπουδάζοντες φιλόσοφοι τους νόμους των αστέρων και των λοιπών ουρανίων σωμάτων;

Εντάξει, άλλη Ανάσταση από αυτή που μας είπαν (έστω) δεν ξέρουμε, γιατί όμως δεν έγινε και μια κάποια άλλη όμοια δημιουργία γης στο Σύμπαν, όπως είναι η δική μας, όλα αυτά τα χρόνια; Δεν θα ήταν δυνατόν, αφού μια ανώτερη δύναμη, ένας  ασύλληπτος "ανθρωπίνοις λογισμοίς" νους δημιουργεί τα πάντα, να επαναλάβει το ίδιο; Ιδού η απορία εν καιρώ μάλιστα όπου λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την προστασία του πράσινου περιβάλλοντος. Απορία όμως που δεν υφίσταται για εμάς. Διότι όπως συνετελέσθη το θαύμα της εκ νεκρών εγέρσεως άπαξ, μια φορά έγινε και η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου. Δεύτερη δεν θα υπάρξει, πλην εκείνης την οποία όλοι περιμένουμε για να πορευθούν "οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως".

Δεν υπάρχουν σχόλια: