Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Το Γενέσιον της Αληθείας


Εν Αθήναις, 20η Δεκεμβρίου, 2012
Αγαπητέ κύριε,

Το Γενέσιον της Αληθείας εορτάζετο άλλοτε διαφορετικά. Άλλην ημέρα
εορτάζαμε εμείς και άλλη, όσοι εντελώς αυθαίρετα ονομάστηκαν
αντιπρόσωποι του αγίου Πνεύματος. Αργήσαμε να το καταλάβουμε ότι είχαν
δίκιο. Όταν η ιερά κεφαλή αποφαίνεται εκ της αγίας Έδρας, τότε μιλεί
το άγιον Πνεύμα δια του αντιπροσώπου αυτού!

Έτσι, λοιπόν, όταν το άγιον Πνεύμα είπε ότι δεν είμαστε ακριβείς στην
ημερεομηνία εορτής του Γενεσίου της Αληθείας, συμφωνήσαμε πλήρως. Οι
πατέρες μας είχαν πλανηθεί υπό του αρχεκάκου Όφεως και σε λάθος χρόνο
τιμούσαμε την Μητρόπολη των Εορτών. Η αγία Έδρα είχε απόλυτο δίκιο, η
επιστήμη των αριθμών και των άστρων δεν (;) κάνει λάθη.

Αγαπητέ κύριε,
Η Αλήθεια δεν μετριέται με τους αριθμούς, με τους διαβήτες, τα
μοιρογνωμόνια ή τους αλγορίθμους. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δικά
της μέτρα και σταθμά. Πολλά τα πάθη μας, των ανθρώπων, περισσότερα και
τα λάθη μας. Αν κάνουμε ακόμη ένα, όπως αυτό της χρονικής ακριβείας,
δεν μου φαίνεται ότι δυσμενέστερα θα κριθούμε. Οπότε, δεν μπορεί να
παρευρίσκομαι μέσα στους καλεσμένους της εορταστικής ορθότητας. Θα
εορτάσω το Γενέσιον της Αληθείας με τους κεκοιμημένους πατέρες, δι΄
εμέ όμως  ζώντες και αεί παρόντες. Χρονολογικά ενδεχομένως να μην
ήταν ακριβείς, σε όλα όμως τα άλλα δεν βρέθηκε άνθρωπος να τους
διαψεύσει.

Οι άνθρωποι ώρισαν να έχουν κοινή την εορτή των Χριστουγέννων.
Διαφορετική είναι όμως η εορτή της Γεννήσεως των υιών του Ανθρώπου.

Καλά Χριστούγεννα

κυπριανός Χ

Δεν υπάρχουν σχόλια: