Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Ο Σταυρός και η Ανάσταση


Η Σταύρωση

 Ευσεβής σχολιαστής ιστολογίου έγραψε :
"ο Θεος βιωνεται δια της συνεχοῦς Σταυρωσεως και δια της Αναστασεως Του",

και έτερος απάντησε :
"Γινώσκεις ά αναγινώσκεις"; Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το βιώνεται δια της Σταυρώσεως (σημ. όχι συνεχούς) και δια της Αναστάσεως; Ξέρεις ότι ο Σταυρός είναι η τρεπομένη σε φθορά ύλη και Ανάσταση αυτή η ίδια η ύλη "εν ετέρα μορφή";
"Ετέρα μορφή" δεν είναι βέβαια τα ούφο, ούτε η ενέργεια, ούτε η συμπαντική σκόνη. Είναι αυτό που είμαστε με την λαμπρή στολή της ψυχής κατά το "λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής". Έτσι μας θέλει και εκεί μας προορίζει ο Φωτοδότης Σωτήρ.

Αναφορά στο
"Τον νυμφώνα σου βλέπω ... και ένδυμα ουκ έχω ίνα εισέλθω εν αυτώ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: