Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Ο "κεντρομόλος άξονας της Αλήθειας"


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13 Ἰουνίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


"Ἡ ἱστορική πορεία τοῦ κάθε λαοῦ πάντοτε μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο προσάρμοζε τά στοιχεῖα τοῦ βίου της «γύρω» ἀπό τήν εὐχαριστιακή ἐκκλησιαστική κοινότητα, ἔχοντας ὡς κεντρομόλο ἄξονα τήν Ἀλήθεια" (*)
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΚΧ
Αυτά και πολλά άλλα μας λέει ο Σεβασμιώτατος Πειραιώς στο "Ανακοινωθέν". Κι εμείς θα του υποβάλουμε το αφελές ερώτημα :

Αφού η ιστορική πορεία του κάθε λαού προσάρμοζε τα στοιχεία του βίου του «γύρω ἀπό τήν εὐχαριστιακή ἐκκλησιαστική κοινότητα, ἔχοντας ὡς κεντρομόλο ἄξονα τήν Ἀλήθεια», μήπως μπορεί να μας πει αν οι "προϊστάμενοι" της εκκλησιαστικής κοινότητας ήταν συνεπείς στο κράτημα του "κεντρομόλου άξονα της Αλήθειας"; Αν ήταν, όφειλαν να ομολογήσουν στους προσαρμοζόμενους ότι δεν ήταν δικό τους θέλημα η προσαρμογή στο νέο εορτολόγιο/ημερολόγιο. Ήταν έξωθεν και υπό αλλοτρίων ζητούμενο. Αυτό γιατί δεν το είπαν; Και όχι μόνο δεν το είπαν, αλλά στρώθηκαν στη δουλειά : Με λεκτικές στρεβλώσεις και ανερμάτιστες νοηματικές απλουστεύσεις ή παραποιήσεις, προσπάθησαν να υποστηλώσουν θεολογικά ό,τι οι άλλοι τους υποχρέωσαν να πράξουν.

Αντί, λοιπόν, οι προϊστάμενοι της κοινότητας να κρατήσουν σταθερό τον άξονα της Αλήθειας, αυτοί τον στράβωσαν, και καθώς εδώ και χρόνια "στραβά αρμενίζουμε", πάμε και πέφτουμε σε ξέρες μεταπατερικές, σε υφάλους συναφειακούς, και σε τυφώνες μετανεοτερικούς των διανοουμένων μας.

Καλά είναι αυτά που μας γράφει, αλλά ο "κεντρομόλος άξονας της Αλήθειας" (sic) πήρε παραπάνω στροφές και εκτροχιάστηκε.

(*) http://aktines.blogspot.gr/2012/06/o.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: