Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Οι άλλοι, και οι δικοί μας μισθωτοί - χειραγωγοί της Κοινής Γνώμης
Παρατίθεται χωρίς σχόλια, ο τίτλος και μόνο είναι αρκετός. Δείτε το όχι μόνο μια φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: