Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Περί θείου έρωτος

Από το ιστολόγιο  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ
"Θα εύχομαι να σε δω ... θεότρελλη", γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

http://fdathanasiou.wordpress.com/2012/03/19/ , Μάρτιος 19, 2012 (*)

"- Γέροντα, ο θείος έρως είναι η αγάπη για τον Θεό;

- Ο θείος έρως είναι κάτι ανώτερο από την αγάπη για τον Θεό· είναι τρέλλα. Αγάπη-έρως-τρέλλα, όπως φθόνος-μίσος-φόνος (...) Δυστυχώς υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι που σκανδαλίζονται με τη λέξη «θείος έρως». Δεν έχουν καταλάβει τι θα πει «θειος έρως» και θέλουν να βγάλουν τη λέξη αυτή από τα Μηναία και από την Παρακλη­τική, γιατί λένε ότι σκανδαλίζει".


Όταν κανείς διαβάζει ότι : 

“Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ανοιχτός σε νεωτερισμούς. Θεωρείται μάλιστα από ορισμένους ως ρηξικέλευθος επαναστάτης εφ’ όσον φτάνει στο σημείο να διακηρύξει ανοιχτά ότι “οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού” (Εγκύκλιος 2925 της ιεράς Συνόδου “προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα”, 18/3/2012) 

και μαθαίνει έπειτα περί “θείου έρωτος”, όπως παραπάνω διαβάσαμε, μπορείτε να καταλάβετε που θα οδηγηθεί . Επίσης, εντελώς άτοπο είναι ομοίως και αυτό : Δεν έχουμε καταλάβει τι θα πει “θείος έρως”. Ούτε και ότι θέλουμε να βγάλουμε τη λέξη αυτή από τα Μηναία και από την Παρακλη­τική λόγω σκανδαλισμού. 

 Όταν δεν φροντίζουμε πρώτα διδαχθέντες να διδάξουμε τη διαφορά ανάμεσα στον απαθή θείο έρωτα της ασκητικής ζωής, έρωτα σημειώνουμε της θείας και χαριτωμένης μονώσεως, από τον εμπαθή έρωτα της κοσμικής πολυπραγμοσύνης, πώς ύστερα περιμένουμε να τον δεχτούν όλοι αυτοί –  δυστυχώς και οι υπογράφοντες εγκυκλίους όπως η 2529 – που δεν έχουν ιδέα από άσκηση, μόνωση και απομάκρυνση εκ του κόσμου; 

Αν δεν μιλήσουμε πρώτα για την αναχωρητική άσκηση, πώς θα πιάσουμε στο στόμα μας τον “θείο έρωτα”; Μήπως με τον φαντασιακό αναχωρητισμό της Αισθητικής; Που μεταποιεί το είδωλο της φαντασίας στην έμπρακτη ηδονή της σάρκας; 

 Σκάνδαλο δεν είναι ο θείος έρως. Σκάνδαλο είναι η μεταφορά αυτού στον κόσμο, χωρίς τις προϋποθέσεις που έχει αυτός ο άφραστος έρως. Ο οποίος εκόσμισε τη Θεολογία με το ασύλληπτο Κάλλος της Εκκλησίας. 

(*) Η φωτο από το αναφερθεν ιστολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: