Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Μεταμοσχεύσεις : Τα αντιαιρετικά, τα εγκόλπια και τα αιρετικά


Με τίτλο  "Εγκεφαλικός θάνατος, η θέση του Πατριάρχη" θρησκευτικό, ή μάλλον εκκλησιαστικό, ιστολόγιο (1) επιχειρούσε να αναδείξει την αντίθεση του οικουμενικού Βαρθολομαίου προς τις μεταμοσχεύσεις. Προς τούτο μας παρουσίασε ακόμη  και τις  θέσεις του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου (2).


Όσον αφορά στον οικουμενικό Βαρθολομαίο είναι γνωστή η διγλωσσία, ή καλύτερα πολυγλωσσία, την οποία χρησιμοποιεί όταν απευθύνεται στους Σιωνιστές, στους Μουσουλμάνους και στις λοιπές "αναδενδράδες" που βλάστησαν μετά το παπικό Σχίσμα. Μιλεί και λέει αυτά που περιμένουν να ακούσουν οι ακροατές του. Την τόλμη της Ορθόδοξης ομολογίας δεν την έχει σκεπτόμενος ίσως τις παρενέργειες - εθνικό συμφέρον - που αυτή θα συνεπαγόταν. Παρά ταύτα και παρά τις κατά περίσταση μεταμορφώσεις του, τα πράγματα εξελίσσονται όπως τα ζούμε και τα βλέπουμε. Βρισκόμαστε υπό κατοχή και με επαχθές χρέος. Ούτε σε εκατό χρόνια δεν πρόκειται να το εξοφλήσουμε. Μόνιμη θα είναι η υποδούλωση.


Τι ακριβώς πρεσβεύει "κατά την καρδίαν" περί των μεταμοσχεύσεων ο οικουμενικός ουδείς γνωρίζει. Πάντως μας έχει δώσει ένα μικρό δείγμα, όταν επισκεπτόμενος την Καλαμάτα και εγκαινιάζων το Νεφρολογικό Κέντρο "Μεσόγειος", είπε επί λέξει τα ακόλουθα :


"Επί τη ευκαιρία, παρενθετικώς, θα ηθέλαμε να κάμωμεν θερμοτάτην έκκλησιν υπέρ της δωρεάς οργάνων. Θα επαναλάβωμεν το σύνθημα το οποίον είδομεν επικολλημένον εις πολλά αυτοκίνητα εις την Αυστραλίαν, κατά παλαιοτέραν επίσκεψιν ημών εις την χώραν εκείνην: «Μη παίρνετε τα νεφρά σας μαζί σας στον ουρανό. Κάποιοι τα χρειάζονται στην γη!». (3)

Οπότε το θρησκευτικό (εκκλησιαστικό) αντιαιρετικό ιστολόγιο έσπευσε να ανασκευάσει αυτά που είχε δηλώσει. Και τι μας γράφει; Ότι ο οικουμενικός αναφερόταν μόνο στις μεταμοσχεύσεις νεφρών. Το "θερμοτάτην έκκλησιν υπέρ της δωρεάς οργάνων" αφορούσε μόνο στους νεφρούς!


Τούτο θυμίζει  τους λεγόμενους μεταπατερικούς θεολόγους. Οι οποίοι θέλοντας και αυτοί να ανασκευάσουν τις αιρετικότατες διδαχές τους, μας πληροφόρησαν ότι "η μεταπατερική θεολογία σημαίνει μετά-των-πατέρων". Δηλαδή, μαζί με τους πατέρες, οι οποίοι όμως, συμπληρώνουμε, ουδόλως συμφωνούν μαζί τους. Τόσο στρεψόδικοι είναι.


Με αυτή τη συστροφή των λέξεων και των εννοημάτων επικαλούνται, όπως είπαμε, και έναν νεοησυχαστή επίσκοπο, του οποίου  το δίγλωσσο και το δίψυχο αποφεύγουν να μας παρουσιάσουν. Ας έλθουμε λοιπόν και στον επίσκοπο Ιερόθεο Βλάχο.


Ήταν κι αυτός μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής την οποία συγκρότησε ο μακαριστός Χριστόδουλος, όπου και ο γράφων εκλήθη άπαξ να καταθέσει τις επιστημονικές αντιρρήσεις του επί του "εγκεφαλικού θανάτου". Έκτοτε, και πλην μιας ακόμη ραδιοφωνικής προσκλήσεως στο Ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον π. Κων. Στρατηγόπουλο, θεωρήθηκε ότι "Κύριος απέλιπεν αυτόν". Ωστόσο, εξακολουθούμε να γράφουμε καταγγέλοντας την θρησκευτική - γιατί όχι και εκκλησιαστική - ορθότητα και την "τρομοκρατία της ενημέρωσης" (π. Στρατηγόπουλος) στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων.


Η Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου μετά το τέλος των εργασιών της εξέδωσε ένα βιβλίο, όπου βλέπουμε τι  μεταξύ άλλλων πρεσβεύει, καταθέτει και προτείνει, ο επίσκοπος Ναυπάκτου Ιερόθεος. Διαβάστε προσεκτικά :


"Σεβόμαστε την επιθυμία των ασθενών εκείνων, που με τη λήψη μοσχευμάτων επιθυμούν να παρατείνουν τον χρόνο της βιολογικής τους ζωής, με την προϋπόθεση ότι θα συντελέση στην πνευματική τους ολοκλήρωση και την επίτευξη του σκοπού της υπάρξεως." 
(Βλέπε : Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις, σελ. 365-366
Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί της Βιοηθικής
).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο νεοησυχαστής επίσκοπος Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος, στην εισηγητική του έκθεση που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο "Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις", μόνο δύο παραπομπές σε εκκλησιαστικούς πατέρες καταθέτει : Στον αγ. Γρηγόριο Νύσσης έργο 5 και στον αγ. Συμεών νέο θεολόγο.

Χρειάζεται μήπως να συμπληρώσουμε κάτι; Μάλλον, θα λέγαμε, ότι ήταν εντελώς απρόσεκτος στη διατύπωση που μόλις πιο πάνω διαβάσατε. Διότι κυριολεκτικά ακυρώνει όλα όσα - νηπτικά και ησυχαστικά - εισηγείται θέτοντας εκτός μάχης τον αγ. Γρηγόριο Παλαμά. Παράλληλα,  δημιουργεί και δυο στρατόπεδα μεταμοσχευμένων : Εκείνους οι οποίοι θα δοξάζουν το θεό επειδή έδωσε την εντολή στους γιατρούς να αποτελειώσουν έναν ετοιμοθάνατο, και εκείνους οι οποίοι θα δοξάζουν τον άνθρωπο και τη θανατηφόρο ζωή που δίνει δια της γνώσεως ή με την επιστήμη. Μετά, οι οπαδοί αυτών των δυο ομάδων θα αρχίσουν να σφάζονται μεταξύ τους, είναι επόμενο. Αλλά ας μη γράφω περισσότερα.


Παραπομπές
(1)  http://www.egolpion.com/patriarxis_metamosxefseis.el.aspx
(2) http://kyprianoscy.blogspot.com/2011/08/blog-post_3099.html
(3)  http://kyprianoscy.blogspot.com/2010/02/blog-post_03.html

Παράρτημα
Τα κατωτέρω τα λέει ο οικουμενικός (και το ιστολόγιο) όταν απευθύνεται προς ημάς. Όχι όμως όταν το ακροατήριο δεν έχει τη δική του γλώσσα. Τότε αλλάζουν τα πράγματα και το "μαθητεύσατε πάντα τα έθνη" σημαίνει να μαθητεύει ο οικουμενικός "εις τα έθνη".

«Η καρδία είναι το κέντρον της ψυχής και της υπάρξεως, διο και ο καρδιακός θάνατος είναι ο όντως θάνατος και όχι ο εγκεφαλικός. Η καρδία είναι η φωλεά της προσωπικότητος με όλον το θετικόν φορτίον των σπερμάτων της αρχαίας σκωρίας των παθών. Δια τούτο και οι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας επιμένουν πολύ εις την ανάγκην της καθάρσεως της καρδίας, και μάλιστα προσδιορίζουν τον τρόπον δια της αδιαλείπτου προσευχής: "Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν", δια της πνευματικής εγρηγόρσεως, ανυστάκτου προσοχής και νηπτικής ασκήσεως, δια της χαλιναγωγήσεως της φαντασίας με την φύλαξιν των αισθήσεων, δια του κατά Θεόν πένθους και των δακρύων, δια της εξαγορεύσεως των λογισμών και εξομολογήσεως των αμαρτημάτων. Τότε η Χάρις του Θεού καθαρίζει, θεραπεύει, ειρηνεύει και αγιάζει την καρδίαν, και την καθιστά άξιον κατοικητήριον του Θεού. Εις την Παλαιάν Διαθήκην ο Θεός ζητεί από τον πιστόν: "Υιε, δος μοι σήν καρδίαν". Απαιτεί δηλαδή το όλον πρόσωπον, την όλην προσωπικότητα (σ.σ. θα ήταν καλύτερο αν μας έγραφε τον όλο άνθρωπον) και ζωήν. Η ένωσις της καρδίας με τον Θεόν είναι το ύψιστον των εφετών, το οποίον όμως δύναται να επιτευχθή μόνον εάν ο Θεός «διανοίξη» την καρδίαν μας, όπως της Αγίας Λυδίας. Δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της ιδικής μας επιθυμίας».

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αν είχαν λίγο μυαλό, και δεν το είχαν χάσει από την αίρεση της καινοτομίας, την οποία ευλαβώς διακονούν εδώ και ογδόντα χρόνια, δεν θα αποκαλούσαν τη θεολογία τους - εισαγωγικά παραλείπονται - μεταπατερική ή καθώς τώρα μας εξηγούν "μετά-των -πατέρων". Θα έλεγαν, θα την αποκαλούσαν μάλλον, "η μετά (των) πατέρων θεολογία". Αυτοί όμως την ονόμασαν "μεταπατερική", αφού ο στόχος τους ήταν η υπέρβαση, δηλαδή η αχρήστευση των πατέρων, καθόσον αυτοί "πλανήθηκαν υπό του αρχεκάκου όφεως" (οικουμενικός Βαρθολομαίος).

Εγγράμματοι εμφανίζονται, αλλά αγράμματοι αποδεικνύονται, ακόμη και με τις ανασκευαστικές διορθώσεις τους. Προσπαθούν να αποκρύψουν το καταστροφικό τους έργο, αλλά γίνονται αντιληπτοί και συνάμα γελοίοι. Δεν ξέρω αν το έργο αυτό άλλοι τους το έχουν αναθέσει.

Η αίρεση αμαυρώνει τα μέγιστα την αμαύρωση του κατ΄ εικόνα και καθιστά "θεόστραβο", αν και βλέπει, τον άνθρωπο.

"Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται"