Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ενδιαφέρουσα ανάρτηση

Από το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ η ενημερωτική και ενδιαφέρουσα ανάρτηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στον ακολουθούντα δεσμό :

http://www.fotgrammi.gr/

Τίτλος : ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΜΑΣ ΚΑΙ «ΦΙΛΩΝ» ΜΑΣ - «ΚΟΛΟΒΩΝ ΦΙΔΙΩΝ» - ΕΠΕΣΑΝ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30ΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: