Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Οι πνευματικοί ταγοί της απάτης έφτιαξαν τους πολιικούς ηγέτες της χρεωκοπίας

Αυτά δεν τα γνωρίζετε. Είναι γράμματα πολύ μικρά και δεν είναι εύκολο να διαβαστούν. Όσοι έχετε μάτια που βλέπουν, αυτιά που ακούν και νουν του εννοείν, διαβάστε τα παρακάτω. Βρίσκονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί στο τέλος. Τίτλος του άρθρου :

Νέα δοκιμασία γιά τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου


Κάποτε ὁ Σουλτάνος τῆς Τουρκίας ἤθελε νά κηρύξει ὁλοκληρωτικό ἱερό πόλεμο κατά τῶν Περσῶν. Εἶχε ὅμως ἕνα πρόβλημα: οἱ Πέρσες ἦταν καί αὐτοί Μωαμεθανοί καί ὁ ἱερός πόλεμος κηρύσσεται μόνον πρός τούς «ἀπίστους». Τί ἔκανε λοιπόν; Ἀφοῦ συμβουλεύθηκε τούς νομοδιδασκάλους τοῦ Κορανίου, ἔβγαλε ἕνα φιρμάνι, ἕναν φετβά, καί κήρυξε τούς Πέρσες σχισματικούς. Μετά ἀπό αὐτό μπορούσε νά τούς κηρύξει καί «ἱερό πόλεμο» (τζιχάντ), ὁπότε οἱ στρατιῶτες του πολεμοῦσαν μέ περισσότερο φανατισμό, θεωρῶντας ὅτι ἄν σκοτώνονταν στό πεδίο τῆς μάχης θά πήγαιναν στόν Παράδεισο τοῦ Ἀλλάχ!

Κάτι παρόμοιο ἔγινε καί στήν περίπτωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου...

Ὁ Πολυχρονεμένος Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προσπαθῶντας νά βρεῖ τρόπο νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς ἐνοχλητικούς γιά τόν ἴδιο Ἐσφιγμενῖτες, μιμήθηκε τήν πρακτική τοῦ Σουλτάνου. Ἔβγαλε μία ἀπόφαση καί κήρυξε τούς Ἐσφιγμενῖτες «σχισματικούς». Καί νομίζει ὅτι αὐτή του ἡ ἀπόφαση τούς μετέτρεψε ὡς διά μαγείας ἀπό Ἐσφιγμενῖτες Μοναχούς τού Ἁγίου Ὄρους σέ μία ὁμάδα κοσμικῶν πού βρέθηκαν μέσα σέ ἕνα ἁγιορείτικο Μοναστήρι! Μήπως φταίει ἡ ἐπί μακρόν συναναστροφή του μέ τούς μάγους τῶν ἰθαγενῶν τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀμερικῆς στίς διαθρησκειακές συναθροίσεις πού πηγαίνει; Ἴσως ...

Ἔπειτα ἔλαβε μία μικρή ἀδελφότητα ἐξαρτηματικῶν Σιμωνοπετριτῶν Μοναχῶν καί τούς μετέτρεψε, λέει, σε «Ἐσφιγμενῖτες». Πῶς ἔγινε αὐτό, δέν γνωρίζομε. Μήπως θεωρεῖ ὅτι ἡ ποιμαντορική του ράβδος ἔχει τίς ἰδιότητες τῆς ράβδου τῆς μάγισσας Κίρκης πού μετέτρεψε τούς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέα σέ χοίρους; Μήπως ἐπηρεάστηκε ἀπό τό παράδειγμα ἐκείνων τῶν φραγκοκαλόγερων τοῦ μεσαίωνα πού θέλοντας νά φάνε μία ψητή πάπια σέ ἕνα πανδοχεῖο, ἐνῷ ἦταν σαρακοστή, βούτηξαν τά δάκτυλά τους στό νερό σέ ἕνα ποτήρι, πού ἦταν δίπλα, τήν ράντισαν τρεῖς φορές καί βάπτισαν τήν πάπια ...ψάρι (νηστίσημο κατά τούς λατίνους) καί τήν ἔφαγαν; Δέν γνωρίζουμε. Ὅλα εἶναι πιθανά. Ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι σπούδασε ...Κανονικό Δίκαιο (μήπως δίκαιο πού ἐπιβάλλεται μέ τά κανόνια!;) στή Ρώμη.

Ἔτσι λοιπόν, ὁ Πολυχρονεμένος Ἀφθέντης καί Δεσπότης κ. Βαρθολομαῖος καί ἡ «Ἱερά Κοινότης» (κατήντησε πλέον τόσο «Ἱερά» ὅσο καί ἡ «Ἱερά Ἐξέτασις»), ἐδημιούργησαν οἱ ἴδιοι τό νομικό πλαίσιο γιὰ νὰ νομιμοποιήσουν τίς μετέπειτα διωκτικές ἐνέργειές τους.

«Ὅλα εἶναι νόμιμα» μᾶς εἶπε κάποιος πολιτικός κάποτε, ὅταν θέσαμε ὑπ’ ὄψη του τά παράλογα πού γίνονται στό Ἅγιον Ὄρος. «Βεβαίως», τοῦ ἀπαντήσαμε, «κατά τούς νόμους πού φτιάχνετε, νόμιμα εἶναι. Καί οἱ Τοῦρκοι νομίμως ἔκλεισαν τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Ἔφτιαξαν νόμο (μόνον τό Κράτικά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα μποροῦσαν νά λειτουργοῦν) καί κατά τό νόμο τους, νομίμως ἔκλεισαν αὐτήν τήν Σχολή (πού δέν ἦταν ὑπό κρατικό ἔλεγχο)». Ἀλλά τό νόμιμο εἶναι πάντοτε καί ἠθικό;

Πρόσφατα, λοιπόν, αὐτή ἡ ὑπό τὸν κ. Χρυσόστομο Κατσουλιέρη ἀδελφότητα τῶν Σιμωνοπετριτῶν Μοναχῶν οἱ ὁποῖοι ὑποδύονται τούς Ἐσφιγμενῖτες, ἐπέτυχαν νά καταδικάσουν τούς γνησίους Ἐσφιγμενῖτες ὡς ...καταληψίες τῆς Μονῆς στὴν ὁποίαν ἔλαβαν τό μοναχικόν σχῆμα ἀπ’ ἀρχῆς καί ἐγκαταβιοῦν. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἔγιναν Μοναχοί στήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου πρίν ἀκόμη γεννηθοῦν οἱ λεγόμενοι «Κατσουλιέρηδες», ἢ ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ὅμως τώρα, ἔπειδή στήν πατρίδα μας ἰσχύει πολύ συχνά τό δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου, ἔγινε τό θέλημα τοῦ κ. Πατριάρχου καί οἱ Ἐσφιγμενῖτες καταδικάστηκαν ὅτι ἔχουν καταλάβει ...τό ἴδιο τους τό σπίτι!

Δυστυχῶς οἱ ψευδοεσφιγμενῖτες, ἔχουν στή διάθεσή τους ἀφθονία χρημάτων (λαμβάνουν τά χρήματα ἀπό τά ἐνοίκια τῶν ἀκινήτων καί τίς κρατικές ἐπιχορηγεῖες πού προορίζονται γιά τήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου) τά ὁποῖα διαθέτουν γιά νά κάνουν δικαστήρια τόσο ἐναντίον τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν, ὅσο καί ἐναντίον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπό τούς ὁποίους ἐπιχειροῦν νά ἁρπάξουν τά Μοναστήρια τους τά ὁποῖα κάποτε ἦταν μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Πράγματι, καλό καλογηρικό διακόνημα διάλεξαν γιά νά ἀπασχολοῦνται, ὁσάκις δέν προσεύχονται! Ὡς γνωστόν, μερικές φορές, ἀκόμη καί ὁ διάβολος ἐκπλήσσεται ἀπό τά τεχνάσματα κάποιων καλογήρων, ὅπως, ἄλλωστε ἀναφέρει καί τό Γεροντικόν!

Ἀλλά, ὅσο καί ἄν ἔχουν μέ τό μέρος τους τήν ἀνθρώπινη «δικαιοσύνη», δέν θά ξεφύγουν ἀπό τήν θεϊκή, ἡ ὁποία δέν δελεάζεται, οὔτε παραπλανεῖται ἀπό νομικά τεχνάσματα.

Σέ αὐτήν τήν δύσκολη στιγμή τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, οἱ ὁποῖοι –πέραν τῶν ὑπολοίπων ἀναγκῶν συντηρήσεως τῆς Μονῆς, διατροφῆς τῶν Πατέρων καί τῶν ἐπισκεπτῶν- τώρα θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν καί τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς δικαστικῆς καταδίκης.

Γι’ αὐτό, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά συνεισφέρουν, μποροῦν να καταθέσουν τήν εἰσφορά τους στόν ἀριθμό λογαριαμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης:

151/958148-09


http://sites.google.com/site/bishopphotios/home/articles-2/neadokimasiagiatouspateresteshierasmonesesphigmenou

6 σχόλια:

Σαλογραια είπε...

Χριστός Ανέστη!
Χρόνια πολλά και καλά να έχεις Κυπριανέ, που υποστηρίζεις τον δίκαιο και Μαρτυρικό αγώνα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου...
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί η ΑΔΙΚΙΑ που επιτελείται εις βάρος τους...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, Σαλογραία

Την απερίγραπτη ΑΔΙΚΙΑ θα την περιγράψει σε λίγο αυτό που θα ακολουθήσει. Αν οι ταγοί επιμείνουν, μαζί τους και ο αποστάτης λαός, η καταστροφή θα είναι τεράστια.

Να προσευχόμαστε και να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα φεισθεί του μικρού ποιμνίου.

Ανώνυμος είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΥΡΙΕ ΚΥΠΡΙΑΝΕ
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟΣΟ ΣΟΦΑ ΑΛΗΘΙΝΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΟΙ
ΤΟΣΟΙ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ τον Ανώνυμο σχολιαστή για τα ενθαρρυντικά λόγια του.

Το μόνο που θα είχα να πω, είναι ότι θλίψη απέραντη με κατέχει, όταν βλέπω αγωνιστικά ορθόδοξα ιστολόγια να δίνουν μάχη για την Αλήθεια και αποσιωπούν αυτό το μέγα έγκλημα που διαπράττεται σε βάρος Της.

Τω επ εμοί,

"Ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου, κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ"

για να μνησθούμε και τον κοσμοκαλόγερο Α. Παπαδιαμάντη.

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη κύριε Χριστοδουλίδη.
Νομίζω ότι μπορώ να λύσω την απορία σας. Οσα θέματα σχετίζονται με το Βατικανό - άμεσα ή έμμεσα, δια συνεργατών του, βλέπε Φανάρι - όχι μόνο αποσιωπούνται αλλά επιβάλλεται ο νόμος της σιωπής. Η σιγή. Καθίστανται ανύπαρκτα σαν θέματα. Λαμπρό παράδειγμα η μονή Εσφιγμένου, από την υπόθεση της οποίας διδαχθήκαμε ότι οι μοναχοί παύονται δια δικαστικής αποφάσεως και όχι δια της βουλήσεως του Θεού, δια αρμοδίων πνευματικών. Επίσης μάθαμε ότι άξιον τιμωρίας στην Ορθόδοξη Ελλάδα είναι να παραμένεις πιστός στις αξίες της ορθοδοξίας. Οποιος τιμά τους Παπικούς/Προτεστάντες και τους συν-λειτουργούντας και συν-κοινωνούντας είναι άξιος τιμών και επαίνων. Θα έπρεπε οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες που παραμένουν πιστοί στην ορθοδοξία να εξεγερθούν, να πάρουν την ράβδο της και να εκδιώξουν από την Εκκλησία τους φιλο-Παπικούς και φιλο-Προτεστάντες. Με τη στάση τους να μην αντιδρούν σε αυτό και να αφήνουν τους ανωτέρω να αλωνίζουν στην εκκλησία δείχνουν καταρχήν ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχουν - αναφέρομαι στην πνευματική δύναμη, που είναι υπέρτερη των υλικών νόμων εφόσον έχει παραμείνει ευθυγραμμισμένη με τις διδαχές των Αγίων Αποστόλων, πρώτων - μετά τον Κύριο - αρχιερέων της ορθόδοξης εκκλησίας. Ως γνωστόν εάν άξιος ιερέας πει λόγο, αμέσως γίνεται αυτό που θα πει - γεγονός που απεικονίζεται και στη συγχωρητική ευχή της εξομολογήσεως, το ζητά ο Ιερέας και χορηγείται στον πιστό άφεση αμαρτιών, και πλήθος άλλων περιπτώσεων. Γιατί δεν προβάλλουν το πνευματικό ανάστημά τους οι άξιοι αρχιερείς? Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που αντιδρούν αλλά είναι ελάχιστοι. Κάτι που δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα είναι ότι την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών πλησίαζε η φωτιά σε γνωστό μοναστήρι της Βοιωτίας. Ο ιερέας βγήκε έξω από την είσοδο του μοναστηριού, στάθηκε απέναντι στην φωτιά προτάσσοντας το ευαγγέλιο. Η φωτιά γύρισε πίσω! Και τώρα αυτό συμβαίνει. Καίγεται η χώρα! Οι πιστοί είναι υπό την απειλή της λαίλαπας που πλησιάζει. Θα βγουν μπροστά στη φωτιά οι ιεράρχες μας?
Γιάννης

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος,

Αγαπητέ Γιάννη σ΄ ευχαριστώ για το διαφωτιστικό, αν και αποκαρδιωτικό, σχόλιο.

Τι άλλο μπορώ να γράψω και τι να πω; Οι ιεράρχες μας, αλλά και πολλά θρησκευτικά σωματεία έχουν ενσωματωθεί με το σύστημα. Έχουν δημιουργηθεί αμοιβαία συμφέροντα, γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις (σπάνια από την πλευρά της πολιτείας) που δεν ευοδώνουν το σώμα της Εκκλησίας προς τα Ορθόδοξα Δόγματα.

Ως εκ τούτου προτιμάται η σιωπή. Στην καλύτερη περίπτωση, έχουμε μόνο τις έγγραφες αναθυμίσεις - δεν είναι κακό αυτό - της Παράδοσης και πολλών άλλων ακόμη, αλλά ο χρόνος κυλά προς όφελος της παγκοσμιοποίησης και του οικουμενισμού. Τα αμοιβαία συμφέροντα φαίνεται (ανθρώπινες αδυναμίες) πως καθορίζουν πλέον τη γραμμή των θρησκευτικών μας πραγμάτων και η αιδήμων σιωπή, βασιλεύει.