Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Η ομιλία του π. Σαράντη Σαράντου στην συγκέντρωση της 6ης Φεβρουαρίου 2011Από το ιστολόγιο http://klassikoperiptosi.blogspot.com/2011/02/6-2011_6794.html
Σεβαστοί Πατέρες
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
ἀγαπητές ἐν Χριστῷ ἀδελφές,
Χαίρετε.
Σήμερα χαιρόμαστε ὄχι μόνο γιά τό μεγαλύτερο θαῦμα πού πρίν ἀπό ἕνα τρίωρο ζήσαμε, τῆς θείας Λειτουργίας - ἔκλινεν οὐρανούς ὁ Χριστός καί κατέβη στίς ἅγιες ἐνορίες μας καί στίς ἱερές μονές - ἀλλά καί γιά τήν πολυπληθέστατη σύναξη ἐπί τῷ αὐτῷ χιλιάδων ἀδελφῶν.
Ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς πατρίδος μας ἔχουν καταφθάσει μπροστά στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἀδελφοί γιά νά φωνάξουμε στεντορείως στούς ἐκπροσώπους τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι δέν θέλουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη…
Δέν θέλουμε τήν ἠλεκτρονική φυλακή…
Δέν θέλουμε νά ἐνταχθοῦμε στό προετοιμαζόμενο ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος. Δέν θέλουμε οὔτε κἄν νά ἀρχίσει ἡ διαδικασία, μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τοῦ ἀντιχρίστου χαράγματος καί τοῦ ἀντιχρίστου σφραγίσματος.

Ἐξομολογοῦμαι δημοσίως, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὅτι ἰλιγγιῶ μπροστά στήν προοπτική ἐμεῖς νά μήν ἀντιδράσουμε γενναῖα καί ἔτσι νά ἀφήσουμε τά... παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας τά σαρκικά καί τά πνευματικά καί τίς ἑπόμενες γενιές νά χαραχθοῦν καί νά σφραγισθοῦν ἀμέσως μετά τήν εἴσοδό τους στόν παρόντα ρευστό μεταπτωτικό κόσμο χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας, χωρίς προοπτικές αἰωνίου, μετά τῆς Παναγίας Τριάδος, ζωῆς.
Ἤδη ἡ Ἐκκλησία μας μετά ἀπό συνετή ἐν Χριστῷ μελέτη, ἔχει ἐκφράσει τήν τοποθέτησή της πάνω στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, παραπλήσιες τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ δύο ἐγκυκλίους της τοῦ 1997 καί 1998 συνέδεε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ τήν προηγηθεῖσα, κυρωμένη καί ἀπό τήν τότε Ἑλληνική κυβέρνηση, Συνθήκη Σένγκεν, πού ἔβαλε τά θεωρητικά καί κοινωνικά θεμέλια τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.

Ἡ ἱερά Σύνοδος συνιστοῦσε νά μήν πάρουν οἱ πιστοί τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ἡ τότε κυβέρνηση ὑπέκυψε κάτω ἀπό τίς πιέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί ταυτότητες δέν δόθηκαν.
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη στίς μέρες μας εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τίς τότε ἑτοιμαζόμενες. Τό μικροτσίπ πού φέρει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἐκτός τῆς πολύ μεγάλης χωρητικότητός του εἶναι καί ἀνα­προγραμματιζόμενο, τεχνολογίας RFID. Θά ἀναπρογραμματί­ζεται ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις ἤ τίς ἀνάγκες τῆς ἐξουσίας.
Ποιᾶς ἐξουσίας; Ὁ πρωθυπουργός τοῦ κράτους μας ἀρκετές φορές ἔχει δηλώσει: Χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια κυβέρνηση καί γρήγορα. Τί ἐννοεῖ; Δέν ἔχει ἐκλέξει ὁ ἑλληνικός λαός κυβέρνηση; Δέν ἔγιναν κανονικές ἐκλογές; Ἀπό αὐτές δέν προέκυψε ἡ βούληση τοῦ λαοῦ; Πῶς ἀνέλαβε τή διακυβέρνηση τῆς χώρας μας ὁ πρωθυπουργός καί οἱ βουλευτές;
Μήπως τούς ἐξέλεξε κάποια ἄλλη ἐξουσία ἄτυπα παγκοσμίου κράτους πού ἔνθερμα προτείνει νά ἐγκατασταθεῖ ἐδῶ καί τώρα ὁ πρωθυπουργός μέ τή φράση στή μητρικη του γλῶσσα we need a global government and fast;
Ἤδη ἀνέβηκε στό διαδίκτυο πρός διαβούλευση ἀπό τόν ὑπουργό ἐσωτερικῶν καί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης κύριο Ραγκούση τό προσχέδιο νόμου ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
Μέ αὐτόν τό νόμο, πού προτίθενται νά ψηφίσουν, ὄχι μόνον καταργεῖται τό ἑλληνικό κράτος, ἀλλά καί ὁριστικά θάπτεται μέ τήν πολυτελῆ, μαρμάρινη, ἀλλά βαρειά ταφόπλακα τοῦ νόμου ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, πού εἶναι τό μεῖζον καί ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη τό ἐργαλεῖο της.
Τό προσχέδιο νόμου γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση εἶναι γραμμένο ἀπό κομπιουτεράδες γιά τά κομπιοῦτερ καί ὄχι γιά ἀνθρώπους.
Μέ τήν καλύτερη ἐκτίμηση καί τόν ἀγαθότερο λογισμό ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ νόμος ἀπευθύνεται σέ ἄκαμπτα ρομπότ χωρίς ἀρθρώσεις, χωρίς μυικό τόνο, ἄνευ νευρικοῦ συστήματος. Καί τό χειρότερο ὁ νομοθέτης τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ξέχασε τελείως, ὅτι οἱ ὑπήκοοι τοῦ νόμου, ὅσο καί ἄν οἱ νομοθέτες δέν τό βλέπουν καί δέν τό πιστεύουν ἔχουν ψυχή, ἔχουν νοῦ, ἔχουν αἰσθήματα, ἐμπειρίες, βιώματα, βούληση, ὄνειρα, προοπτικές, ἐπιδιώξεις, μεταφυσικές ἀνησυχίες, πόθο αἰωνίου ζωῆς, ἀγάπη γιά τό Δημιουργό Θεό.
Ὁ νόμος δέν ἀναφέρεται σέ ἀξίες καί ἰδανικά. Ὡς νάνους μᾶς βλέπει καί μᾶς θέλει ἡ Νέα Ἐποχή, ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων, ἀόμμα­τους, κωφάλαλους, μέ ἠλεκτρονικό ἐγκέφαλο, ἀλλά χωρίς ψυχή. Μέ βιολογική Καρδιά, χωρίς εὐαισθησίες ὅμως, καί μέ μόνιμο βηματοδότη πού θά λειτουργεῖ βάσει ἐντολῶν τοῦ μικροτσίπ τῆς Κάρτας Πολίτη.
Ἱδρύεται λοιπόν ἄνευ τῆς γνώμης, ἄνευ τῆς θελήσεως, χωρίς τήν ψῆφο τοῦ Ἕλληνα Πολίτη, χωρίς ἐκλογές ἕνα νέο ἠλεκτρονικό παγκόσμιο κράτος, σύμφωνα μέ τίς ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἐργαλεῖο σύνδεσης τοῦ κάθε πολίτη μέ αὐτό τό παγκόσμιο ἠλε­κτρονικό κράτος θά εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Οὔτε καί δημοψήφισμα δέν χρειάστηκε, ἀφοῦ ὁ λαός μας ἔχει στό λαιμό του τή θηλειά τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τῆς περικοπῆς μισθῶν καί συντάξεων και τῆς φοβερῆς ἀπειλῆς τῆς ἀνεργίας.
Ἔχουμε ἀναπτύξει πολλές φορές τή θέση μας, ὅτι δηλαδή τό κύριο μέλημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης». Φυσικά ἡ εὐρύτατη καί παγκόσμια χρήση αὐτοῦ τοῦ ὅρου, ἀποτελεῖ ἕναν εὐφημισμό καί μία μάσκα ἀφοῦ στήν οὐσία πρόκειται γιά ἠλεκτρονική δικτα­τορία καί παγκόσμια ἠλεκτρονική τυραννία.
Ὁ στόχος εἶναι ἡ ἐλα­χιστοποίηση τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων, τό «νανούρισμα» τῶν συνει­δή­σεων καί ἡ παιδαγωγία στήν ἐκκοσμίκευση καί τόν ὑλισμό-ἀτο­μισμό.
Θά εἶναι ὄντως φοβερή αὐτή ἡ ὕπουλη μετάλλαξη τοῦ ἐνδόξου ἔθνους μας μέ τήν τρισχιλιετῆ ἱστορία του καί τόν πολιτισμό του καί ἡ ἐξαφάνισή του μέσα στόν πολτό τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
Ὡστόσο ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν σταδιακά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν.
Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἀρνήθηκε, τόσο ἡ διοικοῦσα Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί τό πλήρωμά της, τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, τή δημιουργική βοήθεια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στίς καθημερινές συναλλαγές, στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί στίς ἐφαρμογές της, στήν ἄμεση ἀνίχνευση τοῦ πλούτου τῆς γνώσεως μέσῳ Internet, στήν ἀνάλυση, στή σύνθεση καί στή δημιουργία τῶν μορφῶν τῆς τέχνης, στίς ἐκδόσεις, στήν ἐποικοδομητική πληροφορία, στήν ἐν γένει ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ.
Φυσικά καί εὐχόμαστε νά μηχανοργανωθοῦν πλήρως ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, ὥστε νά παταχθεῖ ἡ γραφειοκρατία. Ὅμως εἶναι ἄκρως ἀνησυχητική ἡ σχεδιασθεῖσα καί ἡ συνε­χῶς τελειοποιούμενη συλλογή προσωπικῶν δεδομένων μετά ἀπό διασύνδεση ὅλων τῶν βάσεων δεδομένων.
Ἡ ἠλεκτρονική φυλακή ὅσο πολυτελής κι ἄν κατασκευασθεῖ, θά εἶναι φυλακή, φοβερή καί ἀπάνθρωπη, φοβερότερη μάλιστα θά καταστεῖ ἄν παραχωρηθεῖ ἡ διακυβέρνησή της σ’ αὐτούς πού ἤδη καταπονοῦν καί πολυβολοῦν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τόν στενάζοντα Ἑλληνικό λαό ἤ σέ ἄλλους χειρότερους.
Κατανοώντας ὅλοι ἐμεῖς τό μέγιστο ἐπερχόμενο κίνδυνο, βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ μπροστά στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων γιά νά ἐνημερώσουμε γιά τίς συνέπειες τῆς πρός ψήφιση ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί τῆς συνολικῆς ταφῆς πού θά ἐπιφέρει στόν ὑπέροχο θεανθρώπινο πολιτισμό μας καί στό φρόνημα τῶν πολιτῶν τῆς χώρας μας.
Εἴκοσι πέντε Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ ἀντιδροῦν στή θέσπιση Κάρτας Πολίτη. Οἱ Ἄγγλοι πολῖτες ἄμεσα διαπιστώνοντας τό σκοτάδι τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς καί τή μείωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐπέστρεψαν τίς παραληφθεῖσες Κάρτες Πολίτη, ἀκυρώθηκε ὁ σχετικός νόμος καί ἀπαίτησαν ἀπό τήν κυβέρνησή τους νά ἀπαλειφθοῦν ὅλα τά προσωπικά τους δεδομένα ἐντός ἑκατό ἡμερῶν ἀπό ὅποιες βάσεις δεδομένων.
Γερμανοί πολῖτες παρακολούθησαν στήν κρατική τηλεόραση χάκερς πού μέσα στά στενά ὅρια τηλεοπτικοῦ δελτίου εἰδήσεων ἔσπασαν κωδικούς τῆς γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καί πῆραν δύο δακτυλικά ἀποτυπώματα καί ἕνα ἑξαψήφιο κωδικό πού θά ἀποτελοῦν τήν ψηφιακή ὑπογραφή τοῦ κατόχου, ἀποδεικνύοντας τήν ἀνεπάρκεια τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων νά διαφυλάξουν τά προσωπικά δεδομένα καί τούς λογαριασμούς τῶν πολιτῶν.
Στήν ὀρθόδοξη Ρουμανία ἕνας καί μόνο φλογερός ἅγιος γέροντας, ὁ π. Ἰουστῖνος Πάρβου ἐνημερώνοντας καί στηρίζοντας τούς Ρουμάνους πιστούς ἀπέτρεψε τόν κίνδυνο τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἐκεῖ.
Δόξα τῷ Θεῷ καί στή χώρα μας ξύπνησαν πολλές συνειδήσεις. Σαράντα Μητροπολῖτες, πολλοί ἱερεῖς καί μοναχοί ἀσταμάτη­τα ἐνημερώνουν τόν Ὀρθόδοξο λαό μας. Τό θέμα λοιπόν τῆς Κάρτας Πολίτη ἔχει πάρει διαστάσεις.
Ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀγρυπνεῖ καί ἀναμένεται σοβαρή καί θεοφώτιστη ἀ­πόφαση. Εἶναι χαρακτηριστικά ἐκφραστική ἡ πρόσφατη ἀνακοί­νω­ση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ­λά­δος.
Διακριτικά συμπαρίσταται στόν παρόντα ἀγῶνα τοῦ Ἑλλη­νορθοδόξου λαοῦ μας. Εἴμαστε βέβαιοι πώς θά ἐπακολουθή­σει ἡ εὐλογία τῆς ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός περαιτέρω δραστηριότητα καί λύσεις.
Τελειώνοντας τήν ταπεινή προσλαλιά μας ἄς ἐντείνουμε τή φωνή μας καί ἄς ρωτήσουμε τούς ἐκλεγμένους ἀπό τό λαό ἐκπροσώπους μας:
Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά μήν εἴμαστε φυλακισμένοι μέσα στή φιλτάτη πατρίδα μας; Γιατί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νά παραδο­θοῦ­με ἀμαχητί σ’ αὐτό τό πρωτοφανές στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους φακέλωμα; Γιατί νά ἀρνηθοῦμε τή θεόσδοτη τρισχιλιετῆ καί πλέον ἐλευθερία μας καί νά τήν παραδώσουμε σέ χέρια ἀγνώστων ἤ ἀγνωστικιστῶν ἤ ἴσως καί ἀντιχρίστων;
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ μας.
Ὑπάρχουν ἀκόμα τά περιθώρια, πρίν εἶναι πολύ ἀργά, νά πεῖτε καί σεῖς, ὡς ἔντιμοι ἐκπρόσωποί μας τό ὄχι στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί δέν κάνετε χρήση τοῦ δικαιώματός σας;
Μπορεῖτε ἀκόμα νά πεῖτε ὄχι στήν ἠλεκτρονική φυλακή ὅλων μας. Σᾶς συμφέρει νά συνταχθεῖτε μαζί μας. Ἄλλως σᾶς περιμένει καί σᾶς ἡ ἠλεκτρονική φυλακή μέ τίς ὄντως ἀπρόβλεπτες συμφορές της.
Μπορεῖτε νά πεῖτε ὄχι καί στό δυσώνυμο 666. Τότε θά βοηθήσει ὁ ἐν Τριάδι Θεός μας καί θά διασώσει μέ τή Χάρη του γιά ἄλλη μιά φορά στήν ἱστορία τό ἔθνος μας.
Ἄς δηλώσουμε ὅλοι μας ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι τή βαθιά μας μετάνοια γιά τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες μας ἐνώπιον τοῦ θυσιασθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας. Ἡ νίκη ἀσφαλῶς καί θά εἶναι τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου καί ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση ὅλων μας μαζί Του.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πήγαινε στο blog του Οδυσσέα να δεις δημοσίευση και να σου πέσουν τα μαλλιά. Αντι να υποστηρίξει έστω και χωρις το 666 που λεει δεν έχει, τον αγώνα κατα του ηλεκτρ.φακελώματος, τον χτυπάει.

Επιβλέπων

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Το είδα. Είναι θλιβερό. Σε τόσο δύσκολους καιρούς έχουμε και αυτούς τους πεμπτοφαλαγγίτες της Ορθοδοξίας. Δεν πήγαιναν να ρωτήσουν τουλάχιστον τον Μητροπολίτη Νικόδημο, αν εγκρίνει ένα δημοσίευμα όπως αυτό; Τι θα τους έλεγε; Θα το ενέκρινε; Γιατί δεν μας λέγουν ποια η γνώμη του;

Συμφωνώ ότι πολλά πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά προ αυτού του επερχομένου κινδύνου η γνώμη μου είναι να αφήσουμε τις διαφορές που έχουμε. Και όταν με το καλό ο κίνδυνος αποτραπεί, τότε μπορούμε να συζητήσουμε τις διαφορές μας ή να συνεχίσουμε να αλληλοκατηγορούμαστε.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Τα κατωτέρω δικά μου σχόλια αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ και σχετίζονται με άρθρο που επιγράφεται : "Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ". Λεπτομέρειες http://apotixisi.blogspot.com/2011/02/blog-post_08.html

1) Διάβασα το άρθρο σας και ομολογώ ότι με θλίβει αφάνταστα. Είναι θλιβερό. Σε τόσο δύσκολους καιρούς να έχουμε και την πέμπτη φάλαγγα της Ορθοδοξίας! Δεν πήγαινε ο αρθρογράφος να πάρει τουλάχιστον τη γνώμη του Μητροπολίτη Νικοδήμου, αν εγκρίνει ένα δημοσίευμα όπως αυτό; Τι θα του έλεγε; Θα το ενέκρινε; Γιατί δεν μας λέγει ποια η γνώμη του;

Συμφωνώ ότι πολλά πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά προ αυτού του επερχομένου κινδύνου η γνώμη μου είναι να αφήσουμε τις διαφορές που έχουμε στην άκρη. Και όταν με το καλό ο κίνδυνος αποτραπεί, τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε συζητώντας τις διαφορές μας ή να συνεχίσουμε τα γνωστά "μαλιοτραβήγματα".

Η περίπτωση αυτή με κάνει να αναλογίζομαι δυο ενοίκους πολυκατοικίας, που ενώ έχει αρπάξει φωτιά και καίγεται, ο ένας κατηγορεί τον άλλο γιατί κάνει θόρυβο και δεν τον αφήνει να ησυχάσει.

Ειλικρινά λυπάμαι.

2) Κύριε ΙΚ,

Γράψατε :

"Ακούσαμε, (σ.σ. κήρυγμα του π. Στρατηγοπούλου) ότι για να προχωρήσουμε στην οποιαδήποτε διαμαρτυρία θα πρέπει να πάρουμε την ευχή της Εκκλησίας και όχι του οποιουδήποτε πνευματικού και πάλι είμαστε ελεύθεροι να υπακούσουμε ή να μην υπακούσουμε ακόμη και στην προτροπή της Εκκλησίας!",

και ύστερα αναρωτηθήκατε :

"Τώρα το ποιά από τις δυο απόψεις είναι Ορθόδοξη ή "Ορθόδοξη" εξαρτάται από τον πενευματικό ή και οι δυο είναι "ορθόδοξες" ή Ορθόδοξες;".

Ομολογώ ότι δεν άκουσα το συγκεκριμένο κήρυγμα στο οποίο και αναφερόσαστε. Ωστόσο, δεν δυσκολεύομαι να εννοήσω ότι, προφανώς, από τη μια μεριά βλέπετε να υπάρχει η άποψη του πνευματικού και από την άλλη η άποψη της Εκκλησίας. Μπορεί ο πνευματικός να μας πει τη γνώμη του, αλλά μπορεί και η Εκκλησία να μας πει τη δική της.

Ως προς τη δεύτερη άποψη, θα ήθελα να σας ερωτήσω : Περιμένετε την Εκκλησία να σας μιλήσει και να σας πει, κάμε αυτό ή κάμε εκείνο; Πόθεν περιμένετε να εξέλθει η φωνή της Εκκλησίας και υπό ποιου στόματος;

Η φωνή της Εκκλησίας κύριε ΙΚ ακούγεται από εκείνους που έχουν καθάρει τις αισθήσεις και πλέον συναισθάνονται τη φωνή και τον ήχο Της. Συναίσθηση και συναισθήσεις μας χρειάζονται κύριε ΙΚ και όχι απλές αισθήσεις. Αν τις είχατε, τότε είναι βέβαιο ότι θα ακούγατε τη φωνή της Εκκλησίας, όπως και πολλά άλλα ακόμη.

Δυστυχώς, μένετε στο ερώτημα και τούτο δηλοί αφ΄εαυτού ευκρινώς ότι : "ακοή ακούσατε και ου μη συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. επαχύνθη γάρ η καρδία του λαού τούτου, και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν" και τα εξής.

Και πάλι, ειλικρινά, λυπάμαι.

(Συνεχίζεται)

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

3) Προς τον Ανώνυμο σχολιαστή (*), που απευθύνεται προσωπικά σε μένα ταύτα :

Νομίζω, ότι έχω εκθέσει γραπτώς σέ έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες και στο διαδίκτυο, πολλά σχετικά με το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Υπάρχει ακόμη και ένα ευσύνοπτο βιβλιαράκι που έχει κυκλοφορήσει.

Δεν θα καθίσω να γράψω λεπτομέρειες, σχετικά με το τι έχω κάνει και ποια ανατπόκριση βρήκα από ανθρώπους, που έστερξαν να πληροφορηθούν για τις μεταμοσχεύσεις, και τι στη συνέχεια έκαναν.

Νομίζω ότι από τη δική μου πλευρά έπραξα αυτό που ως γιατρός και ως πιστό μέλος της Εκκλησίας, ήταν ενδεδειγμένο. Το να πάρω μια "ντουτούκα" και να βγω στους δρόμους, το θεωρώ ότι δεν είναι στα μέτρα μου. Ούτε, πάλι, μου είναι δυνατό να παρακολουθώ τι συμβαίνει καθημερινά στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Άλλωστε, δεν είμαι τηλεθεατής, αναγνώστης εφημερίδων ή ακροατής του ραδιοφώνου.

Τι είδους αγωνιστική διάθεση όφειλα να έχω, την οποία έχει κατά νουν ο Ανώνυμος σχολιαστής, δεν το γνωρίζω. Να πηγαίνω στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα και να τους ζητώ να με βγάλουν "στον αέρα", δεν θα το έκανα ποτέ. Στις εφημερίδες έγραφα γράμματα, αλλά σε εντελώς σπάνιες περιπτώσεις έβλεπαν τα φώτα της δημοσιότητας.
Αν υπάρχει κάτι άλλο, που παρέλειψα, ας μου το πει ο Ανώνυμος σχολιαστής.

Υπάρχουν άνθρωποι που με γνωρίζουν, ποτέ όμως δεν ζήτησαν τη γνώμη μου, όταν η κάπως διευρυμένη ενημέρωση καταπιάστηκε με το θέμα και υπήρχε ανάγκη να δοθούν περισσότερες πληροφορίες επί του ιατρικού - και όχι μόνο - ζητήματος των μεταμοσχεύσεων.

Αυτά.

(*) Σημείωση, ο σχολιαστής μου καταλόγιζε αδράνεια, εφησυχασμό και αδιαφορία, στον αγώνα κατά τον μεταμοσχεύσεων.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ που δεν έχω αντιληφθεί τη θέση της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, μπορεί ο προηγούμενος ανώνυμος να μου την πει? Τι σημαίνει η φωνή της Εκκλησίας γίνεται αντιληπτή από αυτόν που έχει καθάρει τις αισθήσεις? Για να καταλάβει κάποιος άνθρωπος τι εννοεί κάποιος άλλος άνθρωπος πρέπει να του το πει με λέξεις. Υπάρχει άλλος τρόπος? Στο κείμενο που διάβασαν πρόσφατα στις Ενορίες είπαν ότι η εκκλησία περιμένει και θα τοποθετηθεί στο μέλλον οριστικά. Αυτή η φράση εννοεί κάτι άλλο? Εκτός εάν ήταν επί τούτου γενική για να επιδέχεται δύο ερμηνείες: α) δεν συμφωνεί ή β) συμφωνεί. Και πως ξέρει κανείς τι να διαλέξει από τα δύο? Οι μέθοδοι συμπεριφοράς και έκφρασης των πολιτικών σήμερα επηρέασαν αναμφίβολα και την έκφραση των ανθρώπων.
Γιώργος - έχων στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας

Ανώνυμος είπε...

Στο προηγούμενο άρθρο μου αναφέρομαι στη φωνή της Ιεραρχίας - και όχι της Εκκλησίας εντός της οποίας τα νοήματα μεταδίδονται πράγματι με τρόπο που σχετίζεται με τις αισθήσεις/ πνευματικότητα κάθε πιστού. Αλλο όμως η Ιεραρχία και άλλο η εκκλησία - όπως έχει φανεί σε πολλές περιστάσεις μέχρι σήμερα. Τα δύο αυτά σχόλια αναφέρονται κύριε Χριστοδουλίδη σε αυτό που σας ζητήθηκε να σχολιάσετε. Δεν έχει τοποθετηθεί η Ιεραρχία μέχρι σήμερα και όσο και να θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο δεν μπορούν. Μέχρι και τις 6/2 - που κανείς εκ της Ιεραρχίας δεν εμφανίστηκε στη συγκέντρωση - δεν υπάρχει σαφής τοποθέτηση της Ιεραρχίας - αυτοί ξέρουν τους λόγους.
Γιώργος

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Γιώργος : "Αλλο όμως η Ιεραρχία και άλλο η εκκλησία - όπως έχει φανεί σε πολλές περιστάσεις μέχρι σήμερα. Τα δύο αυτά σχόλια αναφέρονται κύριε Χριστοδουλίδη σε αυτό που σας ζητήθηκε να σχολιάσετε."

ΚΧ : Ναι, σωστή η επισήμανση. Άλλο Ιεραρχία και έτερο Εκκλησία. Θα μπορούσε η Ιεραρχία να ακούει τη φωνή της Εκκλησίας, αλλά έχουν συμβεί πολλά. Τόσο πολλά, μάλιστα ηχηρά, που πλέον η Ιεραρχία έπαψε να ακούει. Μπαίνουν από πάνω και οι παραφωνίες οι επιστημονικές,

(σημ. έχουμε και τις άλλες τις "εθναρχικές"...)

οπότε η "κουφαμάρα" γίνεται πλήρης.