Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Η "θεολογία" της ευρείας κατανάλωσης ΙΙ

Περί της ψευδούς θεολογίας της σχέσης, του προσώπου και του έρωτος

Ο μεγάλος φιλόσοφος της αρχαιότητας Σωκράτης δεν έγραψε, όπως δεν έγραψε και ο Χριστός. Μια ομοιότητα ελκυστική.

Όποιος δεν γράφει, για λόγους σοφίας, σημαίνει ότι γνωρίζει πως "ο λόγος ου δέδεται" στα δεσμά της ανάγκης. Η έγγραφη διατύπωση είναι δεσμευτική του λόγου και ο λόγος είναι ελεύθερος : "Το πνεύμα όπου θέλει πνει".

Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Τον δεσμεύει η ανάγκη της ύλης. Και η ύλη εκδικείται όταν την υποτιμάς. Φιλόϋλοι και πονηροί οι πρόγονοι καταδίκασαν τον Σωκράτη στον δι΄ αυτοκτονίας (αυτοχειριασμού) θάνατο. Φιλόϋλοι, πονηροί και υποκριτές, εκείνοι που σταύρωσαν το Χριστό. Ήθελαν να προβάλλονται ως τιμητές του Νόμου :
"Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν Θεοῦ υἱὸν ἐποίησεν".

Ο Μωυσής είπε ότι όλα είναι νόμος
Ο Χριστός ότι όλα είναι αγάπη
Ο Φρόυντ ότι όλα είναι σεξ
Ο Μαρξ όλα είναι οικονομία (χρήμα)
Ο Αινστάιν ότι όλα είναι σχετικά

Οι σημερινοι τα ανακάτεψαν και τα συνέθεσαν για να φτιάξουν τη θεολογία του ψεύδους με τη φιλοσοφία του σχετικισμού : Όλα είναι νόμος, αγάπη, σεξ, χρήμα, πρόσωπο, σχέση, έρωτας.

Και μας προέκυψε το :
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Όμως αυτά ουδεμία σχέση έχουν με Θεολογία.

Το πρώτο μέρος :   http://kyprianoscy.blogspot.gr/2011/01/blog-post_181.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: