Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟ "ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΑ"

ΕΝΘΕΤΟ

Ο κύριος ΙΚ απάντησε :

"Η διελκυστίνδα αυτή είναι ένας ατέρμονας κοχλίας, που μπορεί να στρέφεται συνεχώς μέχρι της β΄ παρουσίας, βγάζοντας συμπεράσματα ακόμη και από τις ιερές Γραφές, κατά το δοκούν."

Και είπα :
Τα ίδια λέει και ο πάπας για την αυθαιρεσία του φιλιόκβε. Και σαν καλός διπλωμάτης μας προσφέρει τους διαλόγους της αγάπης. Στην άκρη η διελκυστίνδα όταν τα βρίσκουμε "μπαστούνια" και ας ενωθούμε με αυτά που μας ενώνουν, με τις ομοιότητες, εν τω δεσμώ της αγάπης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

"Μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια", φυσικά, ουκ έστι και γνώσις. Αλλά ο κύριος ΙΚ έχει διαφορετική γνώμη. Μετα θάνατον υπάρχει και γνώση! Λαμπρά.


ΣΗΜ. Μην κάνει κανείς το λάθος και μου πει : "βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην". Ας προσέξει ότι το "τότε επιγνώσομαι" συνοδεύεται από το "καθώς και επεγνώσθην".

Δεν υπάρχουν σχόλια: