Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Η σοφία των αριθμών και τα νέα "έξυπνα" μέτρα των πολιτικών

Επειδή έβαλα δύσκολο πρόβλημα στο ιστολόγιο "manitaritoubounou" για το ανώνυμο άρθρο που αναδημοσίευσε ο "αμέθυστος" (*), οφείλω να δώσω μερικές συμπληρωματικές διευρύνσεις ή διευκρινίσεις, σε αυτό που έγραψα και το οποίο ήταν :

Το πρόβλημα δεν είναι το χξς, αν ανάμεσα στο XC τίθεται το οφιοειδές ξ΄ ή άλλο τι. Το πρόβλημα είναι στο νόημα και νόημα είναι ότι η γραφή, η έλλογη γραφή και δη ο λόγος ή Λόγος, υποκαθίσταται με αρθμό και αριθμούς.

Ο λόγος εκτοπίζεται, η Θεολογία τίθεται στο περιθώριο και αναδεικνύεται ως βάση για τα ανθρώπινα ο αριθμός, τα Μαθηματικά, καλύτερα η Αριθμολογία, που είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους μελετητές της Καμπάλα.

Η αριθμολογία κυριαρχεί σήμερα και όλα γίνονται με βάση αυτή. "Ώδε (λοιπόν) η σοφία εστίν", η σοφία των αριθμών και όχι η Σοφία του Λόγου.


Αυτοί που καθορίζουν σήμερα το γνωσιακό μας ορίζοντα και μας κατευθύνουν τη σκέψη εκεί όπου αυτοί επιθυμούν, διέπονται από την μαθηματική λογική, από τη σοφία των αριθμών. Ως προς την μαθηματική λογική, είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείτε εκτός άλλων προκειμένου να αποδείξει αν ένα (φιλοσοφικό ή άλλο) θεώρημα είναι αληθές ή μη. Η αλήθεια τίθεται υπό μαθηματική διερεύνηση και επιστημονική διακρίβωση!

Αυτό το αποσιωπά ο ανώνυμος αρθρογράφος και προτιμά να ασχοληθεί με άλλα, ήσσονος σημασίας, θέματα. Πάντως, δεν μας κρύβει ότι έχει κάνει πολλές σπουδές στην Ιερή Αποκάλυψη, αν και παραδέχεται, για λόγους μετριασμού της μεγαλαυχίας του, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί "ειδικός, όχι όμως και άσχετος" (sic).

Ότι είναι άσχετος εξάγεται από αυτά που γράφει. Πιχι, ότι το γράμμα "ξ" παρεμβάλλεται ανάμεσα στο ΧC λόγω της συνειρμικής του συσχέτισης με τον όφι-σύμβολο του Αντιχρίστου. Αλλά το γράμμα ς΄, στίγμα ή τελικό σίγμα (ς) κατά την ελληνική αριθμητική γραφή - παρενθετικά σημειώνω ότι κατά την αραβική γραφή ο αριθμός 6 αναπαρίσταται σαν το κατοπτρικό είδωλο του αριθμού 7 -, έχει κι αυτό οφιοειδές σχήμα.

Ας φύγουμε όμως από αυτά και ας έρθουμε σε κάτι σημαντικότερο, το οποίο ή αγνοεί ο ανώνυμος αρθρογράφος ή σκόπιμα αποσιωπά.

Το ερώτημα λοιπόν προς αυτόν και προς όλους εκείνους τους επιστήμονες της πληροφορικής, που μας διαβεβαιώνουν, και παράλληλα υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, ότι ο αριθμός 666 δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό της παγκόσμιας αριθμοποίησης των ανθρώπων και της λογικής των, το ερώτημα, λέω, είναι τούτο :

Με βάση την αποδειξιμότητα των θεωρημάτων ή των θεωριών, που χρησιμοποιούν οι έχοντες την μαθηματική λογική και τα εργαλεία που αυτή τους προμήθευσε, καλούνται να μας απαντήσουν αν το θεώρημα της ταύτισης του 666, ή του χξς΄, με τον Αντίχριστο είναι αληθές ή μη. Και ακόμη, αν η επερχόμενη και επαπειλούμενη αριθμοποίηση-ψηφιοποίηση των ανθρώπων είναι επαληθεύσιμο ή μη, έργο των Αντίχριστων δυνάμεων. Εκ Θεού είναι ο ηλεκτρονικός/ψηφιακός έλεγχος των κατοίκων του πλανήτη ή είναι εκ του Διαβόλου (χξς΄ ή 666);

Έθεσαν ποτέ παρόμοια θεωρήματα στη "μηχανή" της μαθηματικής λογικής και συνακόλουθα σκέψης τους; Και αν ναι, τι απάντηση πήραν; Τι τους είπαν τα Μαθηματικά; Είναι ή δεν είναι δαιμονικό "3-εξάρικο" έργο και πιστοποιητικό η αλγοριθμική μετατροπή-ψηφιοποίηση του ανθρώπου;

Ας μας απαντήσουν και τότε βλέπουμε αν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, εμείς οι συνωμοσιολόγοι, οι τρομοκράτες των πιστών, οι στερημένοι ειδικών επιστημονικών γνώσεων κλπ., τις απόψεις μας για το συσχετισμό που κάνουμε μεταξύ του χξς΄ και των νέων ηλεκτρονικών μεθοδεύσεων που μας ετοιμάζουν. Και το κυριότερο, για να μη θεωρηθεί ότι "υποβιβάζουμε τη θεολογία της Χριστολογίας σε μια απλή τεχνοκρατική δαιμονοποίηση".

(*) Βλέπε οικείο ιστολόγιο με θέμα "Το θεολογικό σύμβολο χξς΄ και η πολιτική κάρτα του πολίτη". Το ίδιο άρθρο κατατέθηκε και ως ανώνυμο σχόλιο στο ιστολόγιο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ στο θέμα : "Έχει σχέση το 666 με το bar code;"

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα, δεν γνωρίζω το ιστολόγιο, εδώ βρέθηκα κατόπιν υποδείξεως σχολιαστού στο ιστολόγιο http://aporixisi.blogspot.com . Δεν θα αντιπαρατεθώ με κανέναν, θα αναφέρω ότι: Η ερμηνεία των προφητειών είναι δύσκολη και δεν μπορεί ουδείς να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν το ς' στο τέλος του χξς θα επαληθευθεί ως αριθμός = 6, τελικό ς = c με το οποίο οπτικώς ομοιάζει, στ' ή άλλο τι. Επειδή ερχόμενος εδώ έίδα πως κάποιος αδελφός εν Χριστώ εχαρακτηρίσθη αβασανίστως "άσχετος", με συνέπεια ίσως την καταστενοχώρησή του, την εις κατάσταση μελαγχολίας μετάβαση του ψυχικού του κόσμου, αλλά και την του χαρακτηρίζοντος τον αδελφόν συναισθηματική συντριβή, ακολούθως, του λέω: Άγνωστε αδελφέ, θάρσει! Δεν είσαι "άσχετος", πατέρες και ερμηνευτές της Αγίας Γραφής ερμήνευσαν προγενεστέρως από εσέ, τοιουτοτρόπως, το χ ξ ς' .

Στο θεολογικώς και ερμηνευτκώς κορυφαίο βιβλίο "Η έρευνα της Γραφής" κραταιού Ορθοδόξου συγγραφέως (ΟΧΑ Απολύτρωσις 1969) παρατίθενται οι πλείστες δοθείσες σοβαρές ερμηνευτικές προσεγγίσεις ως προς το 666, αποδεκτές και μη, μεταξύ των οποίων παρατίθεται και η εξής, στην σελ. 158:

"Παρετηρήθη επί πλέον ότι το σύμπλεγμα χ ξ ς' παριστάνει τα ακραία γράμματα του ονόματος "Χριστός" διχαζόμενα υπό του οφιοειδούς ξ του παριστάνοντος τον όφιν, τον οποίον ελάτρευον οι ο φ ί τ α ι ,οι διεισδύσαντες εντός της Εκκλησίας, όπως το ξ εντός του ονόματος του Χριστού. Δυνάμεθα να προσθέσωμεν ότι το ξ αποτελείται εκ δύο Ν, των ακραίων γραμμάτων του ονόματος Νέρων κατά την Ελληνικήν γραφήν. Κατ΄άλλον δηλαδή τύπον ο Νέρων είναι το επτακέφαλον θηρίον και οι αιρετικοί (είς εκ των αρχαίων αιρεσιαρχών των συγχρόνων του ευαγγελιστού) είνε το προβατόσχημον, έχοντες όψιν αγαθήν και έσωθεν γέμοντες πλάνης και κακουργίας.

Αξίζει να αναγνωσθεί η ανωτέρω εμπεριστατωμένη μελέτη περί χξς, ίνα εκλείψουσι οι διχασμοί.

Ευχαριστώ. Ι.Μ.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ τον Ανώνυμο ΙΜ για το σχόλιο και τα όσα αναφέρει, με μόνην καλήν, θέλω να ελπίζω, διαφωνίαν ως προς τον "κραταιό Ορθόδοξο συγγραφέα". Ας είμαστε κατά τι φειδωλοί εις τους επαίνους και διστακτικοί σε ένα θέμα "σεσιγημένον".

Με το σχόλιο που έγραψα σχετικά με την υποκατάσταση της Σοφίας του Λόγου από τη σοφία των αριθμών, ας μη νομισθεί ότι υπερβαίνω τα εσκαμμένα. Είναι η φορά των πραγμάτων αυτή, και δη της επιστήμης, που με ώθησε εις αυτή την διήγηση, την οποία παραβλέπουν οι ενασχολούμενοι, της πληροφορικής ειδικοί, με τον δυσώνυμο αριθμό και αθωώνουν κατά κάποιο τρόπο τα εν εξελίξει ευρισκόμενα. Ουδέν πέραν τούτου.

Σας ευχαριστώ και πάλι, ομοίως ευχόμενος την συναντίληψή σας δια τους καταθλιβομένους αδελφούς και την μετάβαση εις κατάσταση μελαγχολίας του ψυχικού των κόσμου, δια την ακουσίαν, άστοχο και συνομωσιολογική, πιθανή εκτροπή τους. Η οποία, το απεύχομαι, δύναται να παρασύρει "τα μωρά του κόσμου ... και τα ασθενή του κόσμου" τα οποία "εξελέξατο ο θεός".

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χριστοδουλίδη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τέτοια επιμονή για το εάν υπάρχει το 666 στη κάρτα ή όχι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι πρόκειται να αρχίσει στενή παρακολούθηση της ζωής μας η οποία δεν συνεπάγεται συνάμα και έλεγχο; Βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μία αχρήματη κοινωνία στην οποία οι Τράπεζες που δεν παράγουν τίποτα αλλά όλα τα κράτη είναι χρεωμένα σε αυτές να ασκούν απόλυτο έλεγχο στη ζωή μας! Αν δεν έχουμε αυτό που θα χορηγεί το σύστημα δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε! Τώρα θα αρχίσουμε να έχουμε εξάρτηση και από μία κάρτα! Και αν χαθεί η κάρτα θα βγαίνει άλλη ή θα παίρνουμε τσιπάκι στο χέρι για να κάνουμε τις δουλειές μας;
Όλα μας τα προσωπικά δεδομένα καθώς και δεδομένα στα οποία δεν θα έχουμε πρόσβαση(!), όπως επίσης που βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή, τι αγοράζουμε από που και κάθε πότε να γίνονται γνωστά από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε αλλά και τροποποιούνται εν αγνοία μας;
Είμαστε καταναλωτικά ζώα ή υποψήφιοι τρομοκράτες; Και ποιοι να ξέρουν;
Ποια είναι αυτή η παγκόσμια διακυβέρνηση που προκύπτει δίχως εκλογές;
Αν το 666 είναι του Αντιχρίστου ο οποίος υπάρχει στο κόσμο και είναι ο Διάβολος, πως οι άνθρωποι με την επιστήμη νομίζουν ότι θα το ανιχνεύσουν αν υπάρχει; Έχει πετύχει κάποιος επιστήμονας να ανακαλύψει τη διαβολική παρουσία ή ενέργεια;
Εδώ και πολλοί μάγοι που είναι υπηρέτες του αντίδικου πλανώνται τόσο που δηλώνουν ότι δεν υπάρχει Διάβολος! Ποιος νομίζει ότι με τις ικανότητές του δεν μπορεί να πέσει σε παγίδα του Διαβόλου; Έχουμε Χάρη Θεού και τη ταπείνωση των Αγίων; Οι Εβραίοι επέβαλαν 666 τάλαντα χρυσού ετήσια φορολογία στους λαούς που κατακτούσαν και βλέπουμε σήμερα το σχηματισμό μιας παγκόσμιας οικονομικής δικτατορίας των Τραπεζών - δεν είναι οι Εβραίοι πίσω από τις Τράπεζες; Το ΔΝΤ που κατέχει τη χώρα μας δεν είναι των Εβραίων; Το μνημόνιο δεν έχει αντικαταστήσει το Σύνταγμα; Πού η δικαιοσύνη; Κανένας από όσους ευθύνονται για το χρέος της πατρίδος μας δεν τιμωρείται και ο λαός αναγκάζετε να πληρώσει ξανά τα σπασμένα!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχαριστώ τον ανώνυμο για το σχόλιο και την ευκαιρία που μου δίνει να συμπληρώσω κάτι ακόμη πάνω σ΄αυτό που γράφει :

"Βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μία αχρήματη κοινωνία στην οποία οι Τράπεζες που δεν παράγουν τίποτα αλλά όλα τα κράτη είναι χρεωμένα σε αυτές να ασκούν απόλυτο έλεγχο στη ζωή μας!"

Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν βλέπουν όλοι αυτοί που τα βάζουν με τους αδελφούς τους, τους οποίου κατηγορούν ως συνωμοσιολόγους και τρομοκράτες! Τι άλλο έχουμε να ακούσουμε, όταν οι ίδιοι οι αδελφοί μας ονομάζουν τρομοκράτες!! Θα έχουν άδικο οι προσκυνημένοι στον Αντίχριστο, όταν θα μας κολλήσουν αργότερα την ταμπέλα του "τρομοκράτη" επειδή δεν θα παραλάβουμε την κάρτα;

΄Αλλο όμως θέλω να γράψω, για την αχρήματη κοινωνία που μας ετοιμάζουν, που κι αυτό δεν βλέπουν οι της αριθμολογίας πιστοί.

Δεν βλέπουν ότι την αχρήματη κοινωνία μας την επιβάλλει η νέα αμερικάνική (με βρεττανικές πλάτες) αυτοκρατορία. Είναι χρεωκοπημένη αυτή και οι πλάτες της. Έκοβαν συνέχεια δολλάρια χωρίς το αντίστοιχο υλικό αντίκρυσμα. Γέμισαν τον κόσμο με άχρηστα "χαρτοπετσετάκια" και επειδή ο οικονομικός τους όλεθρος είναι προ των θυρών, γι΄ αυτό επείγονται να εφαρμόσουν την αχρήματη κοινωνία. Αρχής γενομένης από αυτή τη μαϊμοδοχώρα- πατρίδα μας, όπως την κατάντησαν οι αχυράνθρωποι που την κυβερνούσαν.

"Συναλλαγές μόνο μέχρι 1500 ευρώ", μας είπε ο σαλτιμπάγκος υπουργός των οικονομικών, και αυτό θα πουν σε λίγο και στον αμερικανικό λαό. Γιατί το μηχάνημα κοπής της χαρτοπετσέτας-δολλάριο "μπούκωσε". Ρευστό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε, full engine για την αχρήματη κοινωνία.

Κατάλαβες, φίλε ανώνυμε, τι δεν βλέπουν οι αδελφοί μας που όλα τα κάνουν "για την αλήθεια και για τους πατέρες";

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς έτσι είναι κύριε Χριστοδουλίδη αλλά οι αδελφοί μας δεν έχουν συμφέρον όπως είχε η Αμερική με το δολάριο. Ο Αμέθυστος είχε δημοσιεύσει μια πολύ καλή ανάρτηση σχετικά με το πετροδολάριο σύμφωνα με την οποία η Αμερική είχε κάνει συμφωνία με τους Σαουδάραβες να πωλείται το πετρέλαιο σε δολάρια τα οποία για εκείνη ήταν χαρτάκια ενώ για τον υπόλοιπο κόσμο έπρεπε να αγοραστούν. Αλλά αυτό δεν κάνουν σε κάθε εποχή οι επίδοξοι εξουσιαστές; Προσπαθούν να κατέχουν την αποκλειστικότητα κάποιας φυσικής πηγής ή κάποιο αγαθό απαραίτητο από το κόσμο ώστε να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων.
Μόνο που τώρα με την ηλεκτρονική ταυτότητα και διεξοδικά στη συνέχεια με την αχρήματη κοινωνία, επιδιώκεται όχι ο έλεγχος μόνο μίας πηγής (πχ πετρέλαιο) αλλά ο έλεγχος όλων των βιοποριστικών αναγκών και τα αναφαίρετα δικαιώματα σε μία κοινωνία ανθρώπων όπως ιατρική περίθαλψη, σύνταξη κλπ. Μας προετοιμάζουν σιγά - σιγά πρώτα με τη ψυχαγωγία (ταινίες)-ενημέρωση ΜΜΕ, για μια περίοδο οι τράπεζες μοίραζαν κάρτες και σιγά - σιγά εξοικειωθήκαμε με αυτή τη πρακτική.
(δεν έχουμε και τις κάρτες που μαζεύουν πόντους στα σούπερ μάρκετ για να κερδίσουμε προσφορές;)
Δεν έχουμε δει όλοι ταινίες αναγνώρισης με βιομετρικά στοιχεία; Στη συνέχεια μας λένε για τη κάρτα με τα τσιπάκια με την οποία δήθεν θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή - γιατί όχι σε λίγο μόνο για το τσιπάκι αφού η κάρτα χάνεται εύκολα;
Και εκεί που εστιάζουμε στην εξυπηρέτησή μας, κάποιοι συγκεντρώνουν στοιχεία, τα πάντα για εμάς και τη ζωή μας, μας παρακολουθούν διαρκώς και αναλόγως κατευθύνουν τις πληροφορίες που δεχόμαστε προκειμένου να είμαστε υπάκουα καταναλωτικά άτομα. Και τώρα μας παρακολουθούν αλλά ο έλεγχος δεν είναι απόλυτος όπως με την εμφύτευση τσιπ που θα μεταδίδει πληροφορίες και για τη φυσιολογία του οργανισμού μας - και γιατί όχι, να μπορεί να επιδρά κιόλας σε αυτήν;
Όμως ποιος θα κάτσει να τσιπαριστεί;
Δύσκολο, πρέπει πρώτα να εξοικειωθούμε με τη καθημερινή χρήση τσιπ σε κάρτα -ήδη έχουμε κάποια εξοικείωση λίγο πολύ όλοι μας- και εκεί που θα ανησυχούμε μη χάσουμε τη κάρτα και τι θα γίνουμε, θα παρουσιαστεί η "λύση" της εμφύτευσης - και είναι τόσο μικρό που ούτε φαίνεται ούτε βαραίνει!
Όλοι φροντίζουν για την εξυπηρέτησή μας, πως να κάνουμε όλες μας τις δουλειές γρηγορότερα και βάζοντας την εξυπηρέτηση ως δόλωμα μας αφαιρούν δίχως να το βλέπουμε τη δυνατότητα επιλογής του δύσκολου δρόμου! Πώς θα σηκώσουμε τον Σταυρό μας για να είμαστε άξιοι για τον Κύριο όταν σε όλα τα πράγματα της ζωής μας επιδιώκουμε την καλοπέραση και την εξυπηρέτησή μας; Προσκυνούμε την Σταύρωση του Κυρίου, τιμούμε και θαυμάζουμε την άσκηση των Αγίων αλλά ούτε καν να σκεφτούμε να ζοριστούμε και εμείς.
Αυτά ήταν...τον καιρό εκείνο!
Μήπως γίναμε χριστιανοί ξένοι σταυρού ή ΧΞΣ;
Σε μια αχρήματη κοινωνία θα είναι αδύνατη η κλοπή - μήπως για αυτό ανθούν οι κλοπές και η ατιμωρησία, ώστε να δεχτεί ο κόσμος την απομάκρυνση των χρημάτων ως λύση αποφυγής της κλοπής/φοροδιαφυγής κλπ;
Ο Θεός στις Δέκα Εντολές λέει Ου κλέψεις αλλά αφήνει τον άνθρωπο να μπορεί να κινηθεί με βάση τη προαίρεσή του.
Στην αχρήματη κοινωνία θα έχει η χαθεί η δυνατότητα της επιλογής...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Παίρνω το νήμα από σένα Ανώνυμε και συνεχίζω ...

Στην αχρήματη Κοινωνία δεν θα υπάρχουν κλοπές και άλλα δυσάρεστα, γιατί μόνον έτσι θα πραγματοποιηθεί το όραμα των μεσσιανικών προσδοκιών όλων αυτών των βλάσφημων αριθμολόγων καμπαλιστών. Θα κάνουν τη γη Παράδεισο και ο θεός τους (: ο αριθμός τους) θα είναι μια εντελώς ανυπόστατη και φαντασιακή ανώτερη συμπαντική σκόνη ή δύναμη, αποδείξιμη ... με το σωματίδιο του θεού (: αριθμού ή αλγορίθμου) που θα μας ανακοινώσουν σε λίγο οι επιστήμονες του CERN.

"Εν το πάν" διατείνονται, Μονάς εν Τριάδι τους απαντάμε και ανατρέπουμε τη σοφία των αριθμών και των αλγορίθμων τους.

Η δαιμονική ενέργεια έχει για τα καλά σφηνωθεί στα μυαλά τους και αυτή τους κατευθύνει να μάχονται λυσσασμένα κατά του ενανθρωπήσαντος Θεού, και Λόγου του Θεού, και Σοφίας του Θεού, και της του Θεού Αληθείας.

Αυτοί προτιμούν τα φιλοσοφικά ψεύδη της αριθμολογίας τα οποία τους υπέδειξαν την κυριαρχία των αλγορίθμων περί των οποίων η Βικιπαιδεία μας πληροφορεί :

"Ως αλγόριθμος ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από τον Πέρση μαθηματικό του 8ου αιώνα μ.Χ. Αλ Χουαρίζμι, ο οποίος έγραψε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων σε διάφορα συγγράμματά του. Όλες οι τυποποιημένες οδηγίες άρχιζαν με την φράση «ο αλγόριθμος λέει...», έτσι η λέξη αλγόριθμος καθιερώθηκε αργά τα επόμενα χίλια χρόνια με την έννοια «συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών». Τη σημερινή της σημασία την οφείλει στη γρήγορη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα μέσα του εικοστού αιώνα".

Και ποιά η συνέχεια; Τη ζούμε και μας τη φτιάχνουν ακόμη καλύτερη με τα "έξυπνα" μέτρα καταστολής πάσης ανθρώπινης παραβατικής πράξης, οπότε και ο Μωσαϊκός Νόμος θα τύχει της πλήρους εφαρμογής του. Όποιος τολμά να τον παραβεί και ισχυρίζεται ότι ο μεσσιανισμός που μας υπόσχονται, είναι η απόλυτη κυριαρχία εμπαιγμού του Θεού αλλά και αδίστακτο ψεύδος προς δικαίωση παντός εγκλήματος καθοσιώσεως, θα έχει την ανάλογη τύχη με Εκείνον που κατήγγειλε την υποκρισία ενός απίστευτα φαύλου μυστικιστικού ιερατείου.

Αυτό λαμβάνει τις αποφάσεις σήμερα και αυτό έχει στόχο να υποτάξει σύμπασα την ανθρωπότητα.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο απόλυτος έλεγχος και η αποφυγή κάθε παραβατικής πράξης σηματοδοτεί την κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα λόγο εξομολογήσεως, μετανοίας ή επιγνώσεως της εντελώς ανέφικτης δια των ιδίων δυνάμεων σωτηρίας και κατά Χάριν αγιασμού και θεώσεως.

Η καταφυγή μας στο έλεος του Θεού και η ικεσία προς το πανάγιον Πνεύμα : "Ελθέ και σκήνωσων εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος" θα είναι εντελώς άχρηστη και αδικαιολόγητη.

Όλα θα γίνονται διότι ο απόλυτος έλεγχος της προσωπικής μας ζωής, δεν θα μας επιτρέπει να προβαίνουμε σε πράξεις έκνομες που θα γίνονται άμεσα αντιληπτές και συνεπώς κολάσιμες. Η αμαρτία, αστοχία κατά τους συναφειακούς και λοιπούς μοντέρνους "θεολόγους" της διαφθοράς, θα πάψει να υπάρχει.

Δεν θα αποφεύγουμε την παραβατικότητα, δηλονότι την αμαρτία, επειδή : " Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς". Ο νόμος, ο απόλυτος έλεγχος, η άμεση ανακάλυψη, θα είναι ο πλανητικός ενδοκοσμικός φόβος που θα μας αποτρέπει να κάνουμε ο,τιδήποτε αντιβαίνει στις οδηγίες, στις εντολές, στις αρχές και αξίες, που θα θεσπίσει το δαιμονικό ιερατείο της καθοδηγούμενης και υπό ηλεκτρονικό έλεγχο προσδιορισμένης και καθορισμένης ελευθερίας.

Αυτό το ιερατείο φρόντισε προηγουμένως βάναυσα να κακοποιήσει την ελευθερία και ανελέητα να διαβάλλει την αλήθεια, καταλαμβάνοντες όλες τις υπεύθυνες θέσεις-κλειδιά για τη διάπλαση και διαμόρφωση χαρακτήρων και συνακόλουθα κοινωνικής δράσης και συμπεριφοράς.

Είναι το όραμα του μεσσιανισμού τους και ατυχώς, οι ποιμαίνουσες κεφαλές της "Μιάς, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας" έχουν συμμαχήσει μαζί τους.

Ο λαός του Θεού καλείται να προστατεύσει "το κινδυνευόμενον", την επ΄ αληθεία σώζουσα Πίστη.