Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Η ετυμολογία της λέξης "άνθρωπος"


Νεότερη επεξεργασία 03/06/2011 και 01/03/2014

"Κατά τους Πατέρας της Εκκλησίας η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει μόνον την λογική ενέργεια, αλλά έχει και άλλες ενέργειες, όπως την νοερά ενέργεια, την φαντασία, την αίσθηση κλπ."(*)

Σχόλιο

Και αυτά μεν ως προς την ψυχή του ανθρώπου. Ως προς τον άνθρωπο και την ετυμολογία της λέξης αυτής, ο φιλοκαλικός πατήρ Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός γράφει : "... η δε Ελλάς πάλιν εκ του άνω αθρείν ετυμολογεί τον άνθρωπον". Τώρα, τα λεξικά για το ρήμα αθρώ (-εω) δίνουν τις ερμηνείες : βλέπω, παρατηρώ, θεώμαι. 2 εξετάζω νοερώς. 3 αντιλαμβάνομαι. (Δ. Δημητράκου, Ορθογραφικό Λεξικό)

Οι φιλόλογοι και οι θεολόγοι μας έχουν μάθει άλλα, ότι η λέξη άνθρωπος ετυμολογείται από το άνω+θρώσκω!!!

Δείτε τι σημαίνει το ρήμα θρώσκω και μετά κάνετε τη σύγκριση μεταξύ αυτού και του άνω + αθρώ(-εω). Θα καταλάβετε γιατί έχουμε εφορμήσει (=θρώσκω) να κατακτήσουμε τα άνω (τον ουρανό) δια της λογικής ή γιατί μας έχει προσβάλλει (=θρώσκω) η εκ των άνω (εκ)πεσούσα παπική νοησιαρχία του θνησιμαίου φιλιόκβε.

Και για να το απλουστεύσουμε, προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης, ιδού η ετυμολογία της λέξης "άνθρωπος" : άνω + αθρώ(-εω) + ωψ(ωπός). Και ωψ(ωπός)= όμμα, οφθαλμός.2 όψις, πρόσωπον. Βλ. Λεξικό Ορθογραφικό Ερμηνευτικό Δ. Δημητράκου.
Αυτά δεν μας τα έμαθαν οι φιλόσοφοι, οι θεολόγοι, οι φιλόλογοι και οι άλλοι. Ας μην γράψουμε καλύτερα ποιοι είναι αυτοί.


Σχετικά με τον όσιο Πέτρο τον Δαμασκηνό και την ετυμολογία που δίδει στη λέξη άνθρωπος, βλέπε : Φιλοκαλία, εκδ. οίκος ΑΣΤΗΡ, τόμος Τρίτος, σελ. 165 , έτος 1976.

(*) Βλέπε και σχετικό άρθρο του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου όπου και σημειώνει : "Η λέξη θρησκεία αναφέρεται στα Ομηρικά έπη, χρησιμοποιείται και από τον Ηρόδοτο για να δηλώση την λατρεία και την τιμή που οφείλει να αποδίδη ο άνθρωπος στον Θεό. Ετυμολογικά η λέξη θρησκεία προέρχεται από το θρώσκω (**) και σημαίνει αναβαίνω, και επομένως με τον όρο θρησκεία νοείται η ανάβαση του ανθρώπου προς τον Θεό. Αλλά και η λέξη άνθρωπος ετυμολογικά παράγεται από το άνω θρώσκω και σημαίνει ανάβαση."
(Άρθρο του ιδίου που δημοσιεύθηκε σε αθηναϊκή εφημερίδα και αναδημοσιεύεται στο σύνδεσμο :
http://www.oodegr.com/oode/psyxotherap/arwstia1.htm )

(**) Και δεύτερος αστερίσκος
 Ο σεβασμιότατος κάνει ακόμη ένα λάθος κατ΄ ανάγκη, αφού πρέπει να δικαιολογήσει το πρώτο : ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το άνω+θρώσκω. Γράφει ότι και η θρησκεία έχει την ίδια ετυμολογία ( : από το ρήμα θρώσκω) αλλά δεν είναι όπως μας λέει. Η λέξη θρησκεία προέρχεται εκ του ρήματος θρησκεύω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: