Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Ημερολογιακό σχόλιο


Δεν υπήρξα ΠΟΤΈ ανώνυμος. Άγνωστος οπωσδήποτε. Προέρχομαι από προγόνους ειδωλολάτρες, που κάποια στιγμή κατάλαβαν το λάθος τους, μετενόησαν και μεταστράφηκαν στον Χριστιανισμό. Αυτόν που σήμερα, αλλά και από παλιά, ονομαζεται Ορθόδοξος.

Αλλά, μάλλον, χρειάζεται να βάλω - και εδώ - εισαγωγικά. Επειδή, ενώ οι πατέρες μου και οι παππούδες μου, είχαν γεννηθεί μια ημερομηνία, ας πουμε Χ, μετά ήρθαν αιφνιδιαστικά κάποιοι άλλοι και τους είπαν ότι είχαν μετρήσει λάθος. Η νέα σωστή και διορθωμένη ημερολογία ήταν η Χ+ψ. Έτσι, λοιπόν, μου προέκυψαν δυο χρονολογίες : Η μετά (με τον) Χριστόν Χ και η μετά (από τον) Χριστόν Χ+ψ.

Η ελευθεροτεκτονική μασονία με τους πεφωτισμένους διδασκάλους της, που είναι και άριστοι γνώστες της Αριθμητικής, της Γεωμετρίας και γενικά των Μαθηματικών, είναι άλλωστε και τα εμβλήματά τους, μου συνέστησε να τους ακολουθήσω. Και αυτό έκανα. Όσο, φυσικά, δεν ήξερα τα περί μασονίας. Όταν όμως μου ζήτησαν να τους ορκιστώ σε μια ανώτερη δύναμη, σε έναν ανώνυμο, άγνωστο και της φαντασίας Θεό, εγώ τους είπα: "Αν θα πρέπει να ορκιστώ, αυτό θα είναι μόνο στο όνομα της Αγίας Τριάδος". Μου απάντησαν ότι "δεν τους κάνω" και τότε, τους πέταξα κι εγώ στα μούτρα την "μετά Χριστόν Χ+ψ" ημερομηνία. Έμεινα με την Χ ημερομηνία, την ημερομηνία των παππούδων μου.

Έπειτα, όπως όλα τα πράγματα του κόσμου, κόπηκε κι αυτό σε φέτες, δημιουργήθηκαν "σέκτες". Όμως, φοβούμαι,την ίδια μοίρα θα έχουν και οι άλλοι. Αυτοί που κράτησαν την Χ+ψ ημερομηνία και σήμερα δίνουν την καλή αντι-οικουμενιστική μαρτυρία. "Σέκτες" θα γίνουν κι αυτοί.

Ποιοί τώρα θα είναι οι εντός και ποιοί οι εκτός Εκκλησίας, ας αφήσουμε τον πρόγονο Σωκράτη να μας το πει : " ... αλλά γαρ ήδη ώρα απιέναι, εμοί μεν αποθανουμένω, υμίν δε βιωσομένοις. Οπότεροι δε ημών έρχονται επί άμεινον πράγμα, άδηλον παντί πλήν ή τω θεώ.". Οπωσδήποτε, σήμερα δεν βρισκόμαστε στην προχριστιανική περίοδο... .

Δεν υπάρχουν σχόλια: