Powered By Blogger

Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Δημοτικές Εκλογές 2023 στήν Θεσ/νίκη"θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν 
περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου"

Ακολουθούν δύο σύνδεσμοι, πρός φιλοθρήσκους ψηφοφόρους, γιά τίς επερχόμενες Εκλογές τής συμπρωτεύουσας.

1. https://opaidagogos.blogspot.com/2023/09/blog-post_24.html 

2. https://opaidagogos.blogspot.com/2023/09/blog-post.html?m=1

 Είμαστε μικρή χώρα ή τόπος : "Ο τόπος μας είναι μικρός", λέει γνωστό άσμα τού πενταγράμμου (*). Όπότε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Νά γράψω περισσότερα ;

Ψαλμός 140 "... 3 θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 4 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν." 

(*) Γιώργος Σεφέρης «Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του τεράστια».

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Η κολλυβαδική έρις


Στούς συνδέσμους που ακολουθούν θίγεται ένα ελάχιστα γνωστό θεολογικό θέμα. Αφορά ζήτημα τής Εκκλησίας, φυσικά καί τού δόγματος. Είναι η έρις τών  κολλύβων καί χρονολογείται περί τά τέλη τού 18ου αιώνος. Δηλαδή, κατά τήν προεπαναστατική περίοδο τής Ελλάδος. 

Ο μακαριστός συγγραφεύς Ιερομόναχος Θεοδώρητος, παρέχει πλήρεις πληροφορίες, περί τών αιτίων, καί πηγών, τής συγγραφής τού βιβλίου του. Νά σημειωθεί ότι είχε εκδιωχθεί από τό Άγιον Όρος, κατόπιν εντολής τής ηγεσίας τού Φαναρίου. 

Τό βιβλίο "Δήλωσις τών ταραχών αληθείας", είναι μάλλον αδύνατο νά τό βρεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης. Μού τό είχε δώσει ο μακαριστός Θεοδώρητος τό 1988 ή '89, δέν θυμάμαι, όταν τόν είχα συναντήσει στήν Καψάλα αγ. Όρους. Όπως καταλαβαίνει ο αναγνώστης, δέν εντάσσεται στά θεολογικώς καί πολιτικώς επιτρεπόμενα βιβλιδάρια τής πολιτικής καί τής άλλης (ανήκομεν εις τήν Δύσιν) τεχνολογικής θεολογίας.

1. https://docs.google.com/document/d/1hweLNjsaWAvuziG1_apZmNgEkUexqShk/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true 

2.    https://docs.google.com/document/d/1ibhBpSUQ9DGKAMdN8rKpqMBoBGBvJoT1/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

3. https://docs.google.com/document/d/1jZRl9udgjlNMK7z0jgAAW7QxbpdnltQu/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

4.   https://docs.google.com/document/d/1jv6yMyT9Kkq3X4kpF7wZK6EEhtTApdme/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true     

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Συντονισμένοι μέ τήν σωστή πλευρά τής Ιστορίας

 Συντονισμένοι μέ τήν σωστή πλευρά τής Ιστορίας

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ναί, Ναί, περιμένουμε τήν απόδειξη, συντονισμένοι μέ τήν σωστή πλευρά τής Ιστορίας ! Καί κάποιοι, υπεράνω ημών νεκροί πλανήτες, μάς περιμένουν ! Σωστά κ.κ. κυβερνήτες μας ; 


Ναί. Χρειάζονται καί εκείνοι - οι πλανήτες - τήν ενέργεια τής αστρικής σκόνης, που τούς έκανε σκόνη, επειδή, λένε, "είναι φυσικό φαινόμενο (σ.σ. η ενέργεια) καί όχι κάτι, σάν τά παραμύθια," λένε,"που εσείς πιστεύετε : τά διαβάζετε, τά ακούτε, τά βλέπετε. Εσείς πιστεύετε, εμείς θέλουμε απόδειξη." !

Θά περιμένουμε, λοιπόν, νά μάς αποδείξουν, πώς μπορούν νά φτιάξουν ένα Σύμπαν, διαφορετικό από αυτό, που ανέκαθεν υπήρχε, όπως λένε.


Αλλά τί νά δούν, τί νά ακούσουν, τί νά διαβάσουν κλπ. αυτοί οι τυφλοί, οι κουφοί, οι άλαλοι Λέκτορες, Καθηγητές κλπ ; 

- Ποιό ; 

- Αυτό :

Γένεσις Β' : "7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.".


Νά, τί είναι, αστροπελέκια τής "φυσικής ενέργειας" (sic), τό φυσικό φαινόμενο άνθρωπος, μέ τό χαμηλό ηλεκτρικό δυναμικό ενέργειας τό οποίον φέρει. Αυτό δέν σάς τό μαθαίνουν οι καθηγητές τής ακαδημαϊκής καί τής άλλης (...) επιστήμης, αστροπελέκια μου. Μήπως έχετε κάτι νά μού πείτε ;


Βιβλίο Ησαΐας, Π. Διαθήκη

12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη. 13 σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς Βορρᾶν, 14 ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ῾Υψίστῳ. 15 νῦν δὲ εἰς ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς. (...) 31 ὀλολύξατε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, ὅτι ἀπὸ Βορρᾶ καπνὸς ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι. (Ησ. ιδ').


Η Δυαρχία Θανάτου, USA καί UK, σέ αγαστή συνεργασία μέ κάποιους άλλους πιθανόν Σαδδουκαίους, αυτά, τά ανωτέρω, δέν τά σκέπτεται. Ούτε αυτό τό "καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι" !

Τί σημαίνει ; Ότι θά λές : "δέν υπάρχει θεός", μέ αυτά που συμβαίνουν, εφόσον πρόκειται περί προφητικής ρήσεως.


Δικαίως, εφόσον οι αποδεικτικοί επιστήμονες λέγουν "εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, (...) ἔσομαι ὅμοιος τῷ ῾Υψίστῳ.". Πίστη σημαίνει απόδειξη, λένε οι ειδικοί.

Καί πάντως, αφού οδηγούμαστε μέ τεχνητή νοημοσύνη καί άλλα τινά - αναβαθμίσεις ανθρώπου - στήν αθανασία, μένουμε συντονισμένοι. Περιμένουμε τήν απόδειξη.


Στήν Ουκρανία (από Βορρά) γίνεται πόλεμος, άνθρωποι καθημερινά σκοτώνονται, όπλα, πολλά όπλα εξακολουθεί νά στέλνει η Δυαρχία Θανάτου, μέ τήν προσδοκία τού "ἔσομαι ὅμοιος τῷ ῾Υψίστῳ.". Κι εμείς ... Μένουμε συντονισμένοι, όπως μάς θέλει η σωστή πλευρά τής Ιστορίας.

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Διαλεκτική : θέση, αντίθεση, σύνθεση

 Μέ αφορμή τό θέση, αντίθεση, σύνθεση. Σύντομος διάλογος

- Πατριάρχης Βαρθολομαίος : Μέρος της διακονίας και αποστολής μας η προώθηση του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.

- Αυτό δεν είναι κακό θεωρητικά. Όμως άλλα παίζονται από πίσω.

Μα διάλογο με ποιους? Με τους παπικους που θέλουν να επιβληθούν με κάθε τρόπο? Αφού Οικουνενιστης είναι ο Βαρθολομαίος και θέλει την ενωση.

- Αυτό θεωρητικά είναι κάκιστο. Αρκεί μόνο η ανάγνωση, γιά νά καταλάβεις τί κρύβεται πίσω από τά γράμματα : δια-χρι... , δια-θρη... , δια-λογ... κλπ. διαβολικά. Στήν πρό τού Σχίσματος εποχή ήταν, καί είναι, ένας άγιος, που ονομάστηκε άγιος (δέν θυμάμαι όνομα) ... ο Διάλογος. Ο λόγος ήταν, επειδή διαλεγόταν μέ αιρετικούς χριστιανούς. Γιατί ; Διότι ήθελε νά τούς δείξει ότι οι διάλογοι μαζί τους, οδηγούν σέ ανεικονική ειδωλολατρεία. Δηλαδή, σέ θεό ανυπόστατο, πράγμα τό οποίο υποβάλλει (πολλαπλώς) σέ θεό φαντασιακού περιεχομένου, όπως ο Ιουδαϊσμός καί αργότερα τό Ισλάμ (Μωμεθανισμός). Τό ίδιο συμβαίνει μέ κάθε άλλη δοξασία θρησκευτικού περιεχομένου : Ινδουϊσμός, Βουδισμός, Σιντοϊσμός, Ανιμισμός κλπ. Δηλαδή, θεοκρασία καί παγανισμός άνευ προηγουμένου. 

Τέτοιος είναι ο Φαναρίου Βαρθολομαίος καί τό εγχώριο συνάφι του. Οι παπικοί μέ τό φιλιόκβε : τήν διαίρεση ή διαχωρισμό τής αγίας τριάδος σέ πατήρ/υιός - άγιον πνεύμα, αφήνουν δόλια ανοικτό αυτό τό ενδεχόμενο (φαντασιακό) αποκόπτοντας τήν θεότητα - Πνεύματος αγίου, εκ τής μιάς Αγίας, Ομοουσίου καί Αδιαιρέτου Τριάδος. Συμπέρασμα : Σύνθεση μεταξύ αληθείας καί ψεύδους δέν μπορεί νά γίνει.

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Φόβος Θανάτου


 Τό ερώτημα ήταν : Ο Χριστιανός πρέπει νά φοβάται τόν θάνατο ή δέν πρέπει ;

Τήν απάντηση μπορεί νά τήν αναζητήσει, μεταξύ άλλων, ο αναγνώστης καί :

1. Κατά Ματθαίον, κς' 38 - 44

2. Κατά Λουκάν, κεφ. κβ' 42 - 46


Ο Κύριος δίδει τήν απάντηση ως άνθρωπος καί οι άνθρωποι, σχεδόν όλοι, φοβούνται τόν θάνατο. Βεβαίως, η απάντηση μπορεί νά είναι είτε τελολογική, καθώς απάντησε ο γέροντας : "ο θάνατος καταργήθηκε μέ τήν Ανάσταση", ή προλογική, καθώς απάντησαν οι περισσότεροι τών ερωτηθέντων : " Ναί, φοβάμαι".


Καί επί τούτοις, επειδή "18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπη" (1Ιν. δ'), ο μέν άγιος Θεός είναι αγάπη - καί η αγάπη Του μάς δίδει τήν ζωή - η δέ απόδοση τού ανθρώπου, έναντι τής αγάπης Τού χορηγού τής ζωής μας, είναι η Πίστη. Αυτό αποδίδει, στό δώμα Ζωής τού Θεού, ο άνθρωπος.

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Η αναβάθμιση τού ανθρώπου

 Άνθρωπος καί αλγόριθμοι

Οι 4 αναβαθμίσεις που μάς περιμένουν μέχρι τό 2054


Δείτε καί ακούστε προσεκτικά

https://youtu.be/_qpzP6PtJKg?si=rOVtc2-y0cynTTKu 


Ελπίζω, ουδείς αναγνώστης, έχοντας διαβάσει αυτόν τόν μικρό πρόλογο καί τά ακολουθούντα σχόλια, δέν θά καταλογίσει στόν γράφοντα έμμεση διαφήμιση, αυτών που λέγονται από τούς δύο καλεσμένους τής κας. Βίκυ Φλέσσα.


Θά αρχίσω από τό τέλος, περίπου στό 36:10' καί κατόπιν, όπου ο κ. Θ. Τάσης μάς περιγράφει μέ ποιό τρόπο, μέσω τών αναβαθμίσεων, θά βοηθήσουμε τόν άνθρωπο, νά αποκτήσει αυτά που τού στέρησε η φύση. Οι προτεινόμενες καί εν εξελίξει ευρισκόμενες αναβαθμίσεις είναι :

1. Η σωματική

2. Η διανοητική

3. Η αισθηματική

4. Η ηθική   

Γιά τόν κ. Τάση δέν πρόκειται γιά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είναι κάτι που συμβαίνει τώρα στήν Κίνα, ως εφαρμογή τής Κομφουκιανής θεωρίας. Τό αποδεικνύει, άλλωστε, ένα πείραμα - έγινε σέ γουρούνια - καί θά αποδειχθεί καί στόν άνθρωπο. Εννοείται, αφού καί αυτός χρησιμοποιηθεί σάν πειραματόζωο. Αυτό δέν τό είπε, τό λέει ο γράφων.


- Τώρα, ως πρός τίς αναβαθμίσεις και αυτή τού σώματος (1), τό γελοίον τού επιχειρήματος κ. Τάση, είναι ότι "αναβαθμιζόμαστε φορώντας γυαλιά", συμπληρώνω, στραβομάρας. Ουδέν σχόλιο. Είναι, φυσικά, καί τά εμβόλια. Εδώ έχουμε πρωτόγονη αναβάθμιση, λέει.

- Γιά τήν διανοητική αναβάθμιση (2) λέει ότι μέ κατάλληλα εμφυτεύματα τσίπ στόν εγκέφαλο ή κατάλληλες τροποποιήσεις στόν γενετικό κώδικα, θά μπορούμε νά ανταποκριθούμε στίς απαιτήσεις, που μάς ζητούνται. Καί άν δέν τό κάνουμε, όπως γίνεται στήν Κίνα, θά βρεθούμε υστερούντες, άς πούμε, σέ αθλητικούς αγώνες. Οι έχοντες τό εμφύτευμα ενεργούν καλύτερα, σάν ντοπαρισμένοι, οπότε καί οι συναγωνιζόμενοι γιά νά μή υστερούν, πρέπει νά βάλουν τό "τσιπάκι τού ντόπινγκ". Αυτό είναι αθώο.

- Γιά τήν αισθηματική αναβάθμιση (3) τών συναισθημάτων φέρει σάν παράδειγμα τίς αγχώδεις καταστάσεις. Έχουμε τά χάπια (Xanax) ή μία κατάλληλη μετατροπή τής βιοχημείας τού εγκεφάλου μέ τσίπ. Τό πρόβλημα ποιό είναι, διερωτάται ο κ. Τάσης, άν θά παίρνουμε χάπια ή άν θά βάλουμε τσίπ ; 

- Γιά τήν ηθική αναβάθμιση (4) αναφέρει τά υπέρ καί κατά, αλλά μέ τό "τσιπάκι τής ενσυναίσθησης καί τής αγάπης" (sic) η κατάσταση θά είναι πλήρως αποδεκτή. Περί αυτού θά φροντίσει μία ανάλογη, τής ήδη υπάρχουσας, Επιτροπή Βιοηθικής (σημ. όρα Μεταμοσχεύσεις). 


Η επιτροπή αυτή θά ονομάζεται - βλέπε βίντεο περί τό τέλος - Επιτροπή (Βιοηθικής) Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκεί, ο αισιόδοξος κ. Τάσης μάς φέρνει πρό ενός τέλους, τού τέλους τής ανθρωπότητας, αυτής που γνωρίζουμε, καί τήν ανάδυση ενός νέου ανθρώπινου είδους, μιάς νέας ανθρωπότητας, που καθορίζεται από τήν σχέση άνθρωπος καί αλγόριθμοι (49:00'). Η σχέση άνθρωπος καί θεός μάς εγκαταλείπει. 

Δικαίως, αφού η κοινωνία έγινε σχέση. Στή θέση αυτής έχουμε τόν άνθρωπο καί τόν αλγόριθμο, ο οποίος στερείται λόγου ή Λόγου. Δηλαδή, ξεχνάμε τό "εν αρχή ήν ο Λόγος" γιά νά λέμε "εν αρχή ήν" ο αλγόριθμος, τού Άλ Χουαρίζμι : "Ο αλγόριθμος λέει", βλέπε λήμμα Βικιπαίδεια Άλ Χουαρίζμι : Dixit algorizmi (τάδε έφη Αλ-Χουαρίζμι). 


Παρένθεση, στήν Π. Διαθήκη ο αριθμός : 2, 3 κλπ. τίθεται στό τέλος εκάστης ημέρας. Αριθμός 1 δέν υπάρχει. Στή θέση του έχουμε τό " 5 καὶ ἐγένετο  ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία."


Τέλος, σάν επίλογος τών αναβαθμίσεων, ο κ Τάσης μάς επιφυλάσσει κάτι που είπε στά μισά τής εκπομπής, δέν περίμενε τό κλείσιμο : Ο άνθρωπος που θά ζήσει χίλια χρόνια έχει γεννηθεί ! 


Οι αναβαθμίσεις αυτές, γράφει ο σχολιάζων, σκοπό έχουν νά κάνουν τόν άνθρωπο αθάνατο. Καί τούτο, διότι "η γήρανση είναι μία νόσος, τήν οποία πρέπει νά θεραπεύσουμε (...) γιά ποιό λόγο ; διότι, πρώτον, η βιολογική μας εξέλιξη είναι ατελής καί δεύτερον, διότι η φύση κάνει διακρίσεις", όπως μάς λέει ο κ. Τάσης. 

Δηλαδή, γράφει πάλι ο σχολιαστής, η φύση κάνει διακρίσεις καί πρέπει νά τήν … θεραπεύσουμε. Ο φυσικός ρατσισμός είναι απαράδεκτος, είναι αντικοινωνικός, στερείται "ενσυναίσθησης" (sic) καί αγάπης, οπότε "Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην …".  

Τό παρακάτω αφαιρείται, δέν είναι πολιτικά, επιστημονικά καί άλλα τινά ορθό : 


"αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν. Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων, Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκω ἀσιγήτως, Φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω, Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ."

 (Καταβασία, Μεγαλυνάριον)


Κλείνοντας τά σχόλια θα συμφωνήσω μέ τόν κ. Τάση. Τό τέλος τής γνωστής μας ανθρωπότητας πλησιάζει. Διότι ο άνθρωπος, που θά ζήσει χίλια χρόνια, έχει γεννηθεί. Σέ λίγο καταφθάνει η  χιλιετία, meta ή μετά, τήν θεσμοθέτηση (1054) τού φιλιόκβε (filioque). Ωστόσο, "Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε θεός κελεύει." Βιργίλιος


Αναβάθμιση ! Όχι αναμόρφωση ; Γιατί ;

"... εἰς τὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι"

Κυριακή 27 Αυγούστου 2023

Οι ταυτότητες δέν είναι πνευματικό θέμα

 Οι ταυτότητες δέν είναι πνευματικό θέμα

Νά λοιπόν τί διαβάζω κι εγώ :

"Είδα σήμερα άνθρωπο ήρεμο, ταπεινό, ήσυχο, άκακο κ.α, έτσι φαινόταν, να μεταμορφώνεται στα εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά λόγω των ''νέων ταυτοτήτων'', και να στρέφεται κατά όσων δήθεν αποδέχονται τα ''συστήματα''.

Και ξεκίνησε ο πειρασμός των ''ταυτοτήτων'' και του ''χαράγματος''...". 


Παρακάτω, η συνέχεια λέει ότι μία γυναίκα ήρθε σέ αντιπαράθεση μέ έναν ιερέα, επειδή δέν ήταν αντίθετος, όπως υποστήριζε η γυναίκα, μέ τίς ταυτότητες που μάς ετοιμάζουν. Τόν κατηγόρησε ότι συντάσσεται μέ τό πολιτικό αφήγημα, στό τέλος δε, έφθασε στό σημείο νά τόν χαστουκίσει. 

Τά ανωτέρω, όχι εντός τού ναού. Έγιναν εκτός ναού. Έχει σημασία. Νά σημειώσω, εκ τής Ιεραρχίας δέν ακούστηκε ακόμη η κατ' αμφισβαίναν προτροπή : " Η Εκκλησία δέν προτρέπει, δέν αποτρέπει, αλλά επιτρέπει " τήν παραλαβή τών ταυτοτήτων, όπως είχε πεί γιά τίς μεταμοσχεύσεις. Ίδωμεν.


Καί η συνέχεια : " Τό δαιμόνιο αυτό είναι παλιό, κρυμμένο καλά, επειδή ο δαίμονας ξέρει νά ανακατεύει τό ψέμα μέ τήν αλήθεια, γιά νά πλανήσει εκ δεξιών - εννοεί τούς γνησίως πιστούς (ΚΧ) - τούς ανθρώπους. ".

Τέλος, ο εκ δεξιών απείραστος αρθρογράφος συμπλήρωνε τό τού ιερέως : " Οι ταυτότητες δέν είναι πνευματικό θέμα ". Προφανώς, συμφωνούσε.


Ο αρθρογράφος τού οποίου τό όνομα δέν αναφέρω - δέν μέ ενδιαφέρουν ονόματα καί ιστολόγια, δέν θίγω πρόσωπα - παραβλέπει τό εξής σημαντικό. Ότι τό παγκόσμιο αφήγημα πλήρους ελέγχου κάθε δραστηριότητας τών όπου γής ανθρώπων, αποσκοπεί στήν επιβολή μιάς παγκόσμιας δικτατορίας ειρηνικών αρχών καί αξίων. Δηλαδή, μέ λίγα λόγια, οδηγούμαστε σέ μία παγκόσμια ειρήνη, όπως θέλει νά μάς τήν επιβάλλει η ελίτ τής Παγκόσμιας Διακυβέρνης καί η οποία ουδεμίαν σχέση έχει, αυτή η ψευδεπίγραφη ειρήνη, με μίαν άλλου είδους ακατάλυτη καί ακαταμάχητη Ειρήνη. Ποιά είναι ; Ιδού :


"Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω." (Ιν. ιδ').


Λοιπόν, τήν ειρήνη αυτή δέν τήν επιθυμεί η άρχουσα τάξη (ελίτ) τής Παγκόσμιας Διακυβέρνησης ούτε οι εκόντες άκοντες συνοδοιπόροι της. Θέλει τήν δική της ειρήνη , τού κόσμου τούτου, τού κόσμου τής μεσσιανικής καί χιλιαστικής εποχής, μέ τήν οποία ουδεμία σχέση έχει "ὁ (δὲ) παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον (ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου)". 


Η άρχουσα τάξη τής Παγκόσμιας Διακυβέρνησης έχει κόψει κάθε δεσμό μέ τόν Παράκλητο, τό Άγιον Πνεύμα "... τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον". Βρίσκεται μέσα στήν αίρεση καί νομοθετεί κακόδοξα, γιά νά εξοντώσει τόν άνθρωπο καί τήν γήν. Αυτά πρός κάθε ενδιαφερόμενο, μεταξύ άλλων, καί τού συντάκτη τού σχολιασθέντος άρθρου.


Καί τέλος, εντελώς προσωπικά, άν επιθυμεί η Παγκόσμια ελίτ νά μέ ελέγχει, άς μού τό προτείνει : " Θέλεις νά σέ ελέγχω αυστηρώς προσωπικά ;". Σέ αυτή τήν εναλλακτική λύση - περίπτωση, είμαι σέ θέση νά τό συζητήσω μαζί της, ότι ο άγιος Θεός είναι "... ποιητὴς οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.". Σέ ποιόν θεό πιστεύει ;

Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

Μία άδικη κατηγορία

 Η πλήρης ανάπτυξη, κατόπιν σχολίων, σέ προηγούμενη Δημοσίευση

Ρούντολφ Ζόσεφ Λόρενς Στάινερ (*)

(https://www.eyewideopen.org/?p=836)

Άν θέλετε νά μάθετε πώς φθάσαμε μέχρις εδώ : Εμβόλια, Τεχνητή Νοημοσύνη, Γενετικές Μεταλλάξεις κλπ., διαβάστε, αντικαθιστώντας τήν λέξη πίστη, που δέν υπάρχει, μέ τήν λέξη συνείδηση, που υπάρχει - υπογράμμιση τού γράφοντος. Γιά πληροφορίες, ρωτήσατε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους καί Ψυχιάτρους.

Ρούντολφ Ζόσεφ Λόρενς Στάινερ (Rudolf Joseph Lorenz Steiner, 27 Φεβρουαρίου 1861 – 30 Μαρτίου 1925)

"Στο μέλλον, θα εξαλείψουμε την ψυχή με φάρμακα. Με το πρόσχημα μιας ” υγιούς απόψεως “, θα υπάρξει ένα εμβόλιο με το οποίο το ανθρώπινο σώμα θα αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν άμεσα κατά τη γέννηση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να αναπτύξει τη σκέψη της ύπαρξης ψυχής και πνεύματος.

Σε υλιστικούς γιατρούς, θα ανατεθεί το καθήκον να αφαιρέσουν την ψυχή της ανθρωπότητας. Όπως σήμερα, οι άνθρωποι εμβολιάζονται ενάντια στην μια ή στην άλλη ασθένεια, έτσι στο μέλλον, τα παιδιά θα εμβολιαστούν με μια ουσία που μπορεί να παραχθεί ακριβώς με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι, χάρη σε αυτόν τον εμβολιασμό, να είναι απρόσβλητοι να ασθενήσουν με την «τρέλα» της πνευματικής ζωής.

Θα είναι εξαιρετικά έξυπνος, αλλά δεν θα αναπτύξει συνείδηση, και αυτός είναι ο πραγματικός στόχος ορισμένων υλιστικών κύκλων.

Με ένα τέτοιο εμβόλιο, μπορείτε εύκολα να χαλαρώσετε το αιθερικό σώμα στο φυσικό σώμα. Μόλις το αιθερικό σώμα αποκολληθεί, η σχέση μεταξύ του σύμπαντος και του αιθερικού σώματος θα γίνει εξαιρετικά ασταθής και ο άνθρωπος θα γίνει αυτόματο, γιατί το φυσικό σώμα του ανθρώπου πρέπει να γυαλιστεί σε αυτήν τη Γη με πνευματική βούληση.

Έτσι, το εμβόλιο γίνεται ένα είδος αρειμανικής δύναμης, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να απαλλαγεί από ένα δεδομένο υλιστικό συναίσθημα. Γίνεται υλιστική ιδιοσυγκρασία και δεν μπορεί πλέον να ανέβει στο πνευματικό."

Ένθετο

Κατωτέρω παρατίθενται λεπτομέρειες τού βίου του καί όποιος διαβάσει τήν σχετική Βιογραφία απορεί. Αναφέρει ότι ο Χίτλερ τόν θεωρούσε "εργαλείο τών Εβραίων" ! Αλλά, τόσο ο Ρούντολφ Στάϊνερ, όσο καί ο Χίτλερ, μία νέα ράτσα ανθρώπων υποσχέθηκαν. Ο πρώτος μέ εμβόλια, ο δεύτερος μέ τήν ευγονική. Τά χρωμοσώματα ήταν φορείς παθολογικών γονιδίων καί λαοί μέ μακρό ιστορικό, που έφθανε στήν πηγή προέλευσης τού ανθρώπου, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι φορείς τών νοσηρών κληρονομικών παθήσεων. Ήταν τό αποτέλεσμα ενδογαμίας - προπατορικόν αμάρτημα. 

Αυτή ήταν η αιτία τής αντισημιτικής μανίας κατά τών Εβραίων, τήν περίοδο τής Ναζιστικής Γερμανίας καί αυτό διδάσκονταν οι φοιτητές Ιατρικής τήν 10ετία τού 1960. 

Νά σημειώσω, Χίτλερ καί Στάϊνερ, είχαν αμφότεροι δάσκαλο τόν Νίτσε (υπεράνθρωπος).

Αργότερα τό άλλαξαν, γιά νά τό επαναφέρουν (: εννοώ τήν ευγονική) σήμερα - ιατρικώς καί δήθεν ευσεβώς - συγκεκαλυμμένα : Μέ τά γενετικώς τροποποιημένα (mRNA) εμβόλια, που υπόσχονται νά μάς κάνουν όλους υγιείς, καί ανθρώπους τής μιάς νοημοσύνης ! Δηλαδή, τής τεχνητής ή καλύτερα εικονικής : Ό,τι μαθήματα μάς παραδίδουν τά ραδιοτηλεοπτικά (συστημικά καί χρηματοδοτούμενα) μέσα, αυτή τήν νοημοσύνη αποκτούμε. Είναι, φυσικά, καί τά Ινστιτούσιον (Όργανα θεσμών). Κριτική σκέψη δέν υπάρχει, η Κοινωνική Μηχανική βασιλεύει … αλλ' ουκ αιωνίζει.

(*)

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%86_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%81

Παρενθετικά, "αρειμανική δύναμη" (sic) είναι λάθος. Αρειμάνια δύναμη - εκ τού Άρης καί μανία - είναι τό σωστό καί "αρειμάνιος", -α, -ο, σημαίνει πολεμοχαρής, άγριος.

Κυπριανός Χ.

Μέ αφορμή αυτό :

  Ρούντολφ Στάϊνερ .docx

- Ανώνυμος 24 Αυγούστου 2023 στις 5:48 μ.μ.

O Rudolf Steiner ήταν γερμανός αποκρυφιστής, ιδρυτής της Ανθρωποσοφίας, παρακλάδι της Θεοσοφίας. Ουσιαστικά πρόκειται για κρυφοσατανιστές γνωστικούς. Ο πατέρας Αθανάσιος Μυτιληναίος αναλύοντας τις θεωρίες και τα πιστεύω τους, τους περιέγραψε με μία μικρή αλλά πολύ εύστοχη φράση... : "τα βαθέα του σατανά".

Κάνετε λάθος να αναφέρεστε σε αυτό τον άνθρωπο και να δημοσιεύετε μάλιστα και κείμενό του.

Οι κοσμοθεωρίες αυτές είναι στενά συνδεδεμένες με τον μασωνισμό. Ακούστε τον πατέρα Αθανάσιο. Ειναι κρίμα να παρασύρετε και άλλους ανθρώπους στο ίδιο σφάλμα.

- Πρός Ανώνυμος 24 Αυγούστου 2023 στις 5:48 μ.μ.

- Κυπριανός Χ.

Κάνεις λάθος, άν νομίζεις ότι τό άρθρο είναι υποβόλιμη προσπάθεια τού γράφοντος, πρός ανάδειξη τής δαιμονοσοφίας τού Στάϊνερ ή άλλων. Η αναγνωστική σου ικανότητα αποδεικνύεται λίαν ανεπαρκής. 

Είναι, ακριβώς, όπως εκείνων, τών οπαδών τού Χίτλερ, που κατηγορούσαν τόν Στάϊνερ σάν εργαλείο τών Εβραίων, χωρίς νά καταλαβαίνουν ότι υποστήριζε κυριολεκτικά τά ίδια πράγματα. Σχηματικά, ο Χίτλερ έγραφε - τρόπος τού λέγειν - από αριστερά πρός τά δεξιά, εκείνοι έγραφαν τά ίδια από δεξιά πρός αριστερά. Αλλά, φοβάμαι, ούτε αυτό τό καταλαβαίνεις. Καί πάντως, σέ ευχαριστώ γιά τό σχόλιο.

Δέν περιμένω νά μού ζητήσεις συγγνώμη, γιά τήν άδικη κατηγορία, που μού απευθύνεις.

Υστερόγραφο. Πρός άρση παρεξηγήσεων. Πιθανολογώ, ο επικριτής μου νομίζει ότι ο Στάϊνερ είναι αντίθετος τού υλιστικού πνεύματος καί ότι καταφέρεται εναντίον τών υλιστών ! 

Αλλά ένας φιλόσοφος (ανθρωποσοφιστής, θεοσοφιστής καί λοιπά απόκρυφα) μαθητής τού Νίτσε, δέν μάς προσδιόρισε τί είδους "πνεύμα", θέλει ή επιθυμεί νά είναι τό πνεύμα τού υπερανθρώπου, κατά Νίτσε.

Άν εκείνος τό γνωρίζει καί ο γραφών τό αγνοεί, τόν παρακαλώ νά μάς τό πεί. Τό συμπληρώνω αυτό, διότι στούς κύκλους τής Νεορθοδοξίας, ο Νίτσε κρίνεται σάν διδάσκαλος θεολογίας, όπως καί ο Καζαντζάκης ! Τόσο προχωρημένοι είναι. Σέ έναν εξ αυτών απενεμήθη πρόσφατα τό οφίτσιο τού  "άρχοντα μεγάλου ρήτορα", όπως καί σέ έναν άλλο, που μάς έσωσε - εμβόλια mRNA - από τόν κόβιντ 19.

- Ανώνυμος (Χαράλαμπος) 25Αυγούστου 2023, στις 10:52 μ.μ. πρός Ανώνυμο 24Αυγούστου 2023 στις 5:48 π.μ.

Το λάθος είναι που δημοσιεύτηκε το σχόλιό σου, που στοιχειωδώς δεν σέβεται έναν από τους

ύστατους αγωνιστάς της ορθοπραξίας, της οικογένειας, του ήθους και οιασδήποτε άλλης λέξης, που χαρακτηρίζει έναν γνήσιο Έλληνα πατριώτη, ορθόδοξο χριστιανό.

Οι λέξεις "παρασύρει" και "κρίμα"στο τέλος του σχολίου σου, φανερώνει το λιγότερο εμπάθεια με το γάντι, σε επώνυμο σχολιαστή - με δική του σελίδα - που γνωρίζουν ακόμη και οι πέτρες.

ΥΓ: Υπόδειξε και σε μας τους αγραμμάτους πού είναι το σφάλμα.

χαράλαμπος


Κυπριανός Χ.

Ευχαριστώ τόν Χαράλαμπο. Έκανα μικρές "βελτιώσεις" στό σχόλιό σου. Είμαι στήν κατηγορία εκείνων, οι οποίοι στερούνται διακριτικών γνωρισμάτων ( : τίτλοι, διδακτορικά, εργασίες, διεθνή συνέδρια κλπ.), καί ευλόγως, μέ κάποιο σύνθημα ή "υπονοούμενα μέ τό γάντι", τούς ακυρώνουμε. Τούς ζώ καί τούς μελετώ εδώ καί χρόνια. Ποτέ δέν μίλησα εναντίον τους, παρότι μού δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Σέ μερικούς εξ αυτών δέν χαρίστηκα, διότι ήταν από εκείνους που διαμορφώνουν γνώμη. Λέγονται oppinion makers καί συγκαταλέγονται στήν "δεξαμενή σκέψης" (think tank). Τό ή τά εργαλεία τής κοινωνικής (μας) μηχανικής.

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Γριά Γιανάκαινα

 Η γριά Γιανάκαινα

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hgoCwYY4SmqEc46pLYt65UGbPjfcWme5ipDRdB6JV9YqLWPRG5837SMm6Mou39zkl&id=1087399206&sfnsn=mo

(Αντιγραφή, επικόλληση στήν Αναζήτηση facebook)

 

Θά γράψω κι εγώ "κάτι μέ τό συμπάθειο".  


Η γριά Γιανάκαινα.

 Ήταν η συζήτηση, που είχα μέ έναν αντίχριστο, που κάγχαζε μέ τήν πίστη μου. Μού είχε πεί : 


" Εσύ πιστεύεις σάν τήν γριά Γιανάκαινα, που είχαμε στό χωριό μου. Όταν τίς Κυριακές στήν εκκλησιά άκουγε τόν πάπα νά λέει τό "... λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις χερσί, εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις, εἰπὼν" καί τά εξής, τότε εκείνη γονάτιζε, έκανε τόν σταυρό της κι έλεγε : "προσκυνώ τήν πορδούλα σου Χριστέ μου".

Τότε, τήν περιμέναμε νά τελειώσει η θεία λειτουργία καί τή ρωτούσαμε "τί έγινε στή συνέχεια θειακό ;". Σήκωνε τό μπαστούνι της, μάς κυνηγούσε καί μάς έλεγε :  "βγήκατε εσείς τά σκατά". Σπάγαμε πλάκα." 


Είπα, λοιπόν, στόν αντίχριστο τό εξής : "Η θειά Γιανάκαινα έλεγε αυτό, που εσείς πιστεύετε, ότι όλα έγιναν μετά από μία μεγάλη έκρηξη. Τό μπίγκ μπάνγκ. Μετά τήν πορδούλα βλαστήσατε εσείς. Μισή ντροπή δική σου, μισή δική μου."

Δέν μού απάντησε.