Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ποιός ναός κάηκε στό Παρίσι ;

m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213873033435358&id=1093980993&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1555446361506307&ref=m_notifm.facebook.com/story.php?story_fbid=10213873033435358&id=1093980993&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1555446361506307&ref=m_notif

Η σχέση τού είναι (Θεός) μέ τό υπάρχειν (άνθρωπος)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Οι διαχρονικοί φονείς τών πατέρων τους


«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας» (Μτ. κγ')

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213869676791444&id=1093980993

Γιατί ο Χριστός δέν έγραψε τίποτα ;

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Η σιωνιστική αποβλάκωση τών Νεοελλήνων


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213839725442679&id=109398099

Μέ πρόσχημα τήν «ενέργεια» ως φυσική δύναμη, ο φερόμενος «μέγας αρχιτέκτονας τού Σύμπαντος» άλλαξε όνομα ˙ τώρα, οι γνωστικοί Τέκτονες, τόν ονομάζουν "αστρική σκόνη" ή "συμπαντική ενέργεια". Δέν γνωρίζω τί άλλο θά τούς προτείνουν αργότερα οι άνωθεν ευρισκόμενοι αποκρυφιστές, μυστικιστές, θεοσοφιστές, ορθολογιστές καί λοιποί Σιωνιστές αριθμολόγοι. Λησμονούν, όλοι αυτοί, ότι υπάρχει καί ένας «Κύριος τών δυνάμεων», άλλως Θεός, τού οποίου τό Όνομα κατέστη γνωστό καί εμπρόσωπο. Ωστόσο, η γνωστική κουστωδία μετά τού ιερατείου της, επιμένει στήν άρνηση, χειρότερα δέ, στήν πλαστογραφία.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Μονοφυσιτισμός σέ αγνωστική έκδοση

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213805570348823&id=1093980993

Όταν τό αβέβαιον γίνεται βέβαιον (διαβάστε περισσότερα  ... )

Τό περισσότερο κρύο

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213807094906936&id=1093980993

- Σέ ποιό μέρος, γιαγιά, κάνει τό περισσότερο κρύο ;
- Στήν ψυχή τού ανθρώπου παιδί μου

Αναδημοσίευση από Pinterest 

Η νίκη μίας γυναίκας

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213813066896232&id=1093980993

«16 ... πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει. »  ( Γένεσις, κεφ. Γ' ).

Η γυναίκα αυτή νίκησε ... .

Ορθοδόξων αφύπνισης

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213824912832373&id=1093980993

«14 διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. » (Εφ. ε')

Οι τρείς προδότες

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213827546818221&id=1093980993

Ο Φλωράκης συζητά μέ τόν κ. Βερέμη γιά τήν Μακεδονία καί τό παρελθόν τής αλληλοσφαγής ... (διαβάστε περισσότερα ... )