Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Σχόλια σχετικά μέ νεοαγίους

Τά σχόλια δημοσιεύθηκαν σέ ιστοσελίδα (φέησμπουκ) κοινωνικού Δικτύου. Όσο εξακολουθεί νά γίνεται προσιτή στόν αναγνώστη, τά σχόλια - είναι καί άλλα - είναι προσβάσιμα στόν δεσμό, που επισυνάπτω

https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=10214720509277049_10218251823037686&ft_ent_identifier=10214720509277049&gfid=AQCe6dYECxTC5JD4&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1560644822463642&ref=m_notif

Καί ...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214720509277049&id=1553748534&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply

Δεν υπάρχουν σχόλια: