Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Αγγλία καί Brexit, η έξοδος ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού State

Ένα σχόλιο καί τά υπόλοιπα στόν δεσμό που ακολουθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια: