Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Ευχή πρωθυπουργού κ. Τσίπρα πρός Μουσουλμάνους επί τή εορτή τής θυσίας (Κουρμπάν Μπαϊράμ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: