Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Πολίτες τών Πολιτειών Ευρώπης

Διαβάσετε τό συνημμένο άρθρο «εχθρός εντός πυλών» ... .

Δεν υπάρχουν σχόλια: