Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Αρχιερωσύνη χωρίς όνομα έπειτα από τό «δυνητικό» τού 15 κανόνα τής Πρωτοδευτέρας Συνόδου

Διαβάστε τά σχόλια, η νέα παραπλάνηση τών Νεορθοδόξων μέσω «αρχιερωσύνης»
Έχουμε καί συνέχεια ... .

Δεν υπάρχουν σχόλια: