Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Global United States : ανιστόρητοι καί παράφρονες

Όποιος σέβεται τήν Ιστορία ˙ γενικότερα τών άλλων, ειδικότερα τήν δική του ˙ ανεξαρτήτως "επεισοδίων" γενικής παραφροσύνης ή ειδικής σωφροσύνης, οφείλει, διδασκόμενος, νά τό αποδεικνύει έργω καί  λόγω. 
Η επί τών ημερών μας βουλιμία - οικονομικά ισχυρών - οργανισμών, δημιουργίας νέας παγκόσμιας αυτοκρατορίας πολιτειών ( : GUS διάβαζε, Global United States), προμηνύει σαφέστατα επερχόμενα δεινά, μίας άνευ προηγουμένου παραφροσύνης παγκόσμιων διαστάσεων.

Περισσότερα, πιέζοντας τόν επισυναπτόμενο δεσμό.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Ενάντια, ενάντια, ενάντια ... .

Πιέστε εικονίδιο μέ αριθμό 2

«Ενάντια» (sic) όλων

Ευχή πρωθυπουργού κ. Τσίπρα πρός Μουσουλμάνους επί τή εορτή τής θυσίας (Κουρμπάν Μπαϊράμ)

Όταν η Ιστορία γράφεται μέ λόγια ψεύτικα

Διαβάστε τά σχόλια στόν δεσμό https://m.facebook.com/story.php…


«Αρχιερωσύνης» συνέχεια

Διαβάστε τά σχόλια, άν έχετε χρόνο

Αρχιερωσύνη χωρίς όνομα έπειτα από τό «δυνητικό» τού 15 κανόνα τής Πρωτοδευτέρας Συνόδου

Διαβάστε τά σχόλια, η νέα παραπλάνηση τών Νεορθοδόξων μέσω «αρχιερωσύνης»
Έχουμε καί συνέχεια ... .

Αγγλία καί Brexit, η έξοδος ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού State

Ένα σχόλιο καί τά υπόλοιπα στόν δεσμό που ακολουθεί

Πολίτες τών Πολιτειών Ευρώπης

Διαβάσετε τό συνημμένο άρθρο «εχθρός εντός πυλών» ... .

Ο π. Κλεομένης καί η αντιχριστολογία τών ακολούθων

Άν έχετε χρόνο διαβάσετε τά σχόλια