Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Επανάληψη, 1993 Μεταμοσχεύσεις, τηλεφωνική παρέμβαση


Γιά νά θυμόμαστε, αυτά που δέν πρέπει νά λησμονούμε, αμφότεροι Ορθόδοξοι καί Νεορθόδοξοι.
Οι πνευματικοί Νεορθόδοξοι ταγοί επαμφοτερίζουν :
«Η Εκκλησία δέν προτρέπει, δέν αποτρέπει, αλλά επιτρέπει» τίς Μεταμοσχεύσεις (Μεσογαίας, Μητροπολίτης Νικόλαος).
Οι Ορθόδοξοι έχουν σαφή θέση, ανεξάρτητα άν αυτή γίνεται δεκτή ή όχι, από τά μέλη τών πιστών, πολλοί τών οποίων δέν έχουν διαβάσει ή ακούσει ποτέ αυτό :

«11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρινεῖ. καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.» (1Κρ. ε΄)

«1 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων ;» (1Κρ. ς΄)

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Απόδοσις εορτής, τί σημαίνει;


- «14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.»

- «Τί άνταποδώσωμεν τῷ Κυρίω περί πάντων ὥν άνταπέδωκεν ἡμῖν;»

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Η μετανεωτερική Αισθητική τής Παιδείας


«Παιδεία δέν είναι τά πτυχία, είναι η Αισθητική» (Andre Breton), όπως, γιά παράδειγμα ...
 Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 3

Αντισταθείτε στόν επιδοτούμενο εθισμό Αισθητικής τής ασχήμιας. Οι βάρβαροι δέν θά περάσουν.

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Δές ένα Μέρος από τό Όλον


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214561194118945&id=1093980993

Στό παρελθόν, δυό σταγόνες νερού έπεσαν στόν ωκεανό τού Διαδικτύου. Αμφότερες είχαν δύο άτομα (ή μόρια ) υδρογόνου καί ένα άτομο (ή μόριο) οξυγόνου ˙ είχαν δηλαδή 3 στοιχειώδη φυσικά "σωματίδια". Ενημερωτικό αυτό γιά τόν αναγνώστη, ο οποίος θά ενδιαφερθεί νά πληροφορηθεί γιά τήν νεόκοπη "θεολογία" τής σχέσης καί τήν Θεολογία τής κοινωνίας : ετυμολογικά η λέξη κοινωνία προέρχεται εκ τού ρ. κοινώ (- οω). Βλέπε  Μτ. ιε' 10 - 20.

http://destoolon.gr/541/

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Τί μάς σκοτώνει ;

Οι άλλοι τό γνώριζαν, εμείς όχιΌταν σού λείπει η τεχνολογική επάρκεια, τότε παίρνεις δάνεια γιά νά τήν αποκτήσεις. Καί όταν δέν μπορείς νά δανειστείς, επειδή χρωστάς πολλά, τότε λές σέ άλλους νά κάνουν ό,τι εσύ έπρεπε νά κάνεις. Καί γίνεσαι Νιγηρία

Τό παρόν ερήμην τού παρελθόντος

Συλλεκτικό Φιλολογικό απόβλητο

Απροσφορότητα συναισθήματος καί ΚΚΕΟ δικαιωματισμός ( : ανθρώπινα δικαιώματα) είναι εξόχως Ψυχιατρική νόσος

Αναγνώριση ΓκουαϊδόΈτσι γλυτώσαμε τό εμπάργκο σέ δάνεια

Δέν άντεξε τήν προσφυγιά ο γεροπλάτανοςΚαί η φύση κατάλαβε τήν κοροϊδία

Η Νεορθόδοξη ΕκκλησίαΜένουμε συντονισμένοι εντός Εκκλησίας καί εντός Ευρώπης. Από μέσα (εντός) θά προσπαθήσουμε γιά τό καλύτερο ... .

Συνέχεια αποβλάκωσης

«Οι Χριστιανοί έφτιαξαν τό Ευαγγέλιο, δέν έφτιαξαν (μέ τό Ευαγγέλιο) τήν Εκκλησία» ! Μητροπολίτης Αμβρόσιος Αλεξανδρουπόλεως

Ένας αιφνίδιος θάνατος

Οι πολλές Εκκλησίες καί οι πολλές ΣυναγωγέςΚατά τόν αρθρογράφο, κ.Ιωάννη Τριάρχη, οι εκκλησίες είναι δύο : Η μία είναι τών Εθνών καί η άλλη, που δέν τήν είδαμε ακόμη, θά είναι τών Συναγωγών. Δηλαδή, εκτός από τήν Εκκλησία τών εθνών (σημ. είναι πολλές, δέν είναι μία) θά έχουμε καί τήν εκκλησία τών Συναγωγών. Πολλές είναι κι αυτές.

Περιμένουμε εναγωνίως ... .

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Οι σακάτηδες τραγουδούν μέ τά χέρια ψηλά

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214389413904547&id=1093980993&comment_id=10214389448945423&notif_t=feed_comment&notif_id=1562732994038070&ref=m_notifbr />

Σακατεμμένοι τής αισθητικής μετανεωτερικότητας, οι Νεοέλληνες, σηκώνουν τά χέρια ψηλά καί τραγουδούν :
« ... Δυνατά, δυνατά
γίναν όλα δυνατά τ'αδύνατα
 Κι αναμμένο πετά
 σπίρτο η γη στον ουρανό »

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Η εμπλοκή, «γράψε πάλι, αυτά που έχασες»


« ... τά κυνάρια ἐσθίει ἀπό τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπό τῆς τραπέζης»


Ωραία, ας ξαναγράψω λοιπόν τά χαμένα (βλέπε φωτογραφία)

«Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας. - 2 Ο ΘΕΟΣ ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. 3 οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. 4 ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε. 5 οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. 6 ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου. 7 εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ· 8 ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. 9 ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. 10 αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς· 11 παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ρομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται. 12 ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.» (Ψ. 62)

- Τί γράφει εδώ ; «... ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ».
- Ποιός τό γράφει ;
- Ο προφητάναξ Δαβίδ.
- Δηλαδή ;
- Τί δηλαδή ; τό Πνεύμα τό Άγιο τό λαλήσαν διά τών προφητών.
- Καί αυτό τί θά πεί ;
- Σημαίνει ότι τό Πνεύμα τό Άγιο - είς Θεός, μία θεότης - διψά γιά τόν άνθρωπο, όπως διψά καί ο άνθρωπος γιά τόν Θεό, αλλά ο άνθρωπος έμαθε (Δαρβίνος) νά διψά γιά τό νερό, όπως διψάνε καί τά ζώα. Ο θεός έφτιαξε τόν πίθηκο - προηγήθηκαν κάτι άλλα - καί από εκεί βγήκαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που διψούν, όπως ακριβώς διψάνε τά ζώα. Τά υπόλοιπα είναι ... ιδεοψυχαναγκαστικές νευρώσεις, βεβαιότητες κλπ.

Ένας σχολιαστής τής εν λόγω δημοσίευσης έγραψε : «Άν είναι μεταλλικό τό πιατάκι, θά τό κλέψουν αυτοί που αδειάζουν τούς κάδους από ό,τι σιδερικό βρούν εκεί μέσα. Είχα κι εγώ ένα τέτοιο, σάν αυτό τής φωτογραφίας, έξω από τό σπίτι καί τό έκλεψαν».

Συμπληρώνω, ακόμη, τά ακόλουθα
Γιά τά αδέσποτα καλώς. Καί γιά τούς ανθρώπους ; Ποιός νοιάζεται ; Υπάρχει κανείς ;
Αυτοί που κλέβουν τά σιδερικά, τά σπίτια, τά αυτοκίνητα καί ό,τι άλλο, είναι διότι έχουν παράδειγμα είτε τούς μικρούς είτε τούς μεγάλους κυβερνήτες μας, μέ τήν ψήφο που τούς δίνουν. Μάς κλέβουν οι κυβερνήτες τούς μισθούς, τίς συντάξεις, τά σπίτια, σέ λίγο δέ θά μάς κλέβουν καί τό νερό (νέοι φόροι) οι ιδιώτες που θά τό αναλάβουν. Περιμένουμε τήν φορολόγηση σκύλων καί γάτων. Θά εξαρτηθεί από τό κόστος τής ψήφου.

Μέγας διδάσκαλος η ψήφος, όχι όμως καί τά ζώα, γιά τά οποία ο ιερός Ψαλμωδός γράφει : « 7 ἡ δικαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ, τὰ κρίματά σου ὡσεὶ ἄβυσσος πολλή· ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις, Κύριε.» (Ψ. 35) καί αλλού « 22 κἀγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων, κτηνώδης ἐγενόμην παρά σοι.» (Ψ. 72).
Τά ζώα σέβονται όσους τά φροντίζουν, μάλιστα λέγονται (τά σκυλάκια) σύντροφοι πιστοί καί φύλακες. Αυτός είναι ο λόγος, που τά φέρει ως παράδειγμα ο ιερός Ψαλμωδός καί η Χαναναία γυνή, Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τώ γένει  : « 27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.» (Μτ. ιε’, Μρ. ζ΄ 28).

Back to Black, back to vote 07/07/2019Σέ λίγες μέρες, 7/7/2019, έχουμε πάλι εθνικές (τί περίεργο αυτές οι «εθνικές» ; ) εκλογές. Καί νομίζω, τό τραγούδι που πρέπει όλοι οι ψηφοφόροι νά άδουν είναι τό «BacK to black» τής Amy Winehouse.
Η Amy αγάπησε, έχασε,αυτοκτόνησε. Τό ίδιο καί οι ψηφοφόροι : αγάπησαν τήν ψήφο, έχασαν τήν Δημοκρατία, καλούνται κι αυτοί νά αυτοκτονήσουν.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Τό σημαντικότερο θαύμα

Όταν έχεις καθημερινά δίπλα σου Αυτό τό θαύμα (φωτογραφία) τών αισθήσεων καί τής ζωής, τί ζητάς καί τί ψάχνεις γιά άλλου είδους θαύματα ; Άνοιξέ το, μελέτησέ το, καί τότε θά δείς νά προβάλλει τό σημαντικότερο όλων τών θαυμάτων : τό θαύμα τής άφθαρτης έμμορφης πρωτόπλαστης Ζωής ! Διάβασε :
(Αναδημοσίευση από Orthodox Fathers, Λόγοι καί έργα τών πατέρων τής Ορθοδοξίας)
Κπριανός Χ.
Βλέπε (*)

[ Άγιος Ιγνάτιος (Αλεξάνδροβιτς) Μπριατσιανίνωφ, Κεφάλαιο Πρώτο, Αγία Γραφή, «Τά θαύματα άλλοτε καί σήμερα»

Τι λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

«Γιατί, λένε μερικοί, δεν γίνονται σήμερα θαύματα ; (Την απάντηση μου να την ακούσετε με πολλή προσοχή. Γιατί το ερώτημα αυτό το ακούω από πολλούς. Και τακτικά. Αδιάκοπα. Πάντοτε).

- Γιατί τότε, όσοι ελάμβαναν το βάπτισμα, άρχιζαν και μιλούσαν ξένες γλώσσες, και τώρα αυτό δεν γίνεται πια;
- Γιατί σήμερα ο Θεός πήρε την χάρη των θαυμάτων;

Το κάνει, όχι για να μας ατιμάση, αλλά για να μας δώση πιο πολλή τιμή. Πως; Σας το εξηγώ.

Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήσαν πιο σκοτισμένοι από μας, αφού μόλις είχαν ξεφύγει από την ειδωλολατρεία. Το μυαλό τους ήταν χοντρό• δεν έκοβε. Ήσαν βουτηγμένοι και κολλημένοι στην ύλη. Δεν μπορούσαν να φαντασθούν, ότι υπήρχαν και αγαθά μη υλικά, πνευματικά. Και φυσικά δεν ήξεραν τίποτε για τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλα αυτά τα δεχόμαστε μόνον, όταν έχωμε πίστη. (Σ.σ. Δεχόμαστε καί πιστεύουμε *) 99. Για αυτό ήταν ανάγκη να γίνωνται θαύματα.

Από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος μερικά είναι αόρατα• και τα δεχόμαστε μόνο με πίστη. Άλλα όμως ενώνονται με ύλη• και γίνονται σημεία, που πέφτουν στην αντίληψη των αισθήσεών μας. Αυτά ξυπνούν στους άπιστους την πίστη. Π.χ. η άφεση των αμαρτιών μας είναι τι πνευματικό, αόρατο. Με τα σωματικά μάτια μας δεν βλέπομε να καθαρίζωνται οι αμαρτίες μας. Καθαρίζεται η ψυχή. Μα η ψυχή είναι και αυτή αόρατη με τα μάτια τα σωματικά. Η άφεση των αμαρτιών είναι δώρο πνευματικό. Δεν μπορούμε να το ιδούμε με τα μάτια του σώματος. Και για αυτό δεν το δέχονται, δεν το πιστεύουν, όσοι έχουν φρόνημα σαρκικό, υλιστικό. (Σ.σ. Μπορεί νά τό δέχονται, αλλά δέν τό πιστεύουν)*. Αντίθετα το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, το χάρισμα να μιλούν ξένες γλώσσες, άγνωστες, παρ’ ότι είναι μια ενέργεια και δωρεά του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα σημείο που γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις μας• και μπορούν εύκολα να το παρατηρήσουν και οι άπιστοι. Γιατί, γίνεται τότε φανερό, πως η αόρατη ενέργεια του Πνεύματος, που λαμβάνει χώρα μέσα στην ψυχή, εξωτερικεύεται• και επισημαίνεται αδιάψευστα από την άγνωστη και παράξενη γλώσσα που ακούμε. Και ακριβώς για αυτό ο Παύλος λέγει: «Εκάστω δε δίδοται η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον», δηλ. για ωφέλεια πνευματική[59].

Αυτό όμως σημαίνει, πως εμένα δεν μου χρειάζονται τα θαύματα. Γιατί; Γιατί έχω μάθει να πιστεύω στη χάρη του Θεού και χωρίς να βλέπω θαύματα! Ανάγκη από αποδείξεις έχει ο άπιστος. Εγώ, ο πιστός, δεν έχω καθόλου ανάγκη τις αποδείξεις και τα θαύματα. Γιατί, παρ’ ότι δεν μιλάω ξένες γλώσσες, το ξέρω ότι έχω καθαρισθή από την αμαρτία. Οι παλαιότεροι όμως, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν αυτό, χωρίς να ιδούν θαύματα. Και για αυτό, τα θαύματα τα έδινε ο Θεός για πιστοποίηση της αλήθειας της πίστης, που τους εκήρυτταν. Έτσι λοιπόν, κατά κανόνα, τα θαύματα εγίνοντο προς χάριν, όχι των πιστών, αλλά χάριν των απίστων. Για να μπορέσουν να ενωθούν με τους πιστούς. Το λέγει ο άγιος Απόστολος Παύλος• τα θαύματα είναι σημεία «ου τοις πιστεύουσι, αλλά τοις απίστοις»[60].

Βιβλιογραφία

[59] Α’ Κορινθ. 12, 7.
[60] Α’ Κορ. 14, 22, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία Α’ εις την Πεντηκοστήν.]
* Σ.σ. Σημείωση συντάκτου αναδημοσίευσης

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Σιωνισμός ή Οικουμενισμός, καί η διολίσθηση στήν ανέφικτη "θεολογία" τής Ουσίας

  Επειδή η ανάρτηση μέ τά σχόλια δέν είναι προσιτή στόν αναγνώστη, ακολουθούν τρείς φωτογραφίες : Μία εδώ, οι άλλες δύο στά Σχόλια - ιστοσελίδα φέησμπουκ.
  Προβλέπω, η κατάσταση οδηγείται στό νά ψάξουμε, τελικά, νά βρούμε, πώς ο άγιος Θεός έφτιαξε (!!!) τήν φύση ή ουσία Του !
  Άν αυτό λέγεται θεολογία, νά μάς τό πούν οι τής ακαδημαϊκής - καί όχι μόνο - Θεολογίας αρμόδιοι.    Ο δεσμός τής ανάρτησης είναι :

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=860696814288114&id=100010434102439&comment_id=861074437583685&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1561350053494870&ref=m_notif&__xts__[0]=68.ARCVG2hRPZfAq4GQDF1isXH04DccHpyqX9J8vsGU3OLiCjSnOOksoOCJ-_sWghvKr-33kbp2QkOL-AKmSDEgyNMQKdARLkrIThwk-lqDjLRyjKY8a5Fbzr8Ec2-7ypVCezMQemMtEGzStSjjb-x_qkQ69nnhqkMBWHZcSACFqgOkLZ1XS59NubS1FlUUIYjSyiqftjkorHZk2Zo8xI4onK5sZrwfg_yXSOK-onsdBUo9uWIVXB-3WzProA6avoXeJjfnsN2ZLKCOdZoz5leIH36-iHWsERQ&__tn__=-UK-R

Δέν αποκλείω τήν διαγραφή μου, άρα καί όσα εκεί γράφτηκαν, από τόν Διαχειριστή (κος. Χαρίλαος Στουραΐτης) αυτής.


Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Μήνυμα τρόμου καί Μνημόνια τρόμου


Μήνυμα καί Μνημόνια τρόμου
(Βλέπε σύνδεσμο παραπομπής στό τέλος)

Τό πήρε ή δέν τό πήρε, τό «Μήνυμα τρόμου» η κα. Μέρκελ, που μπορεί (θεωρία συνωμοσίας) νά τής έστειλε ο ένας ή αμφότεροι οι διεκδικητές τής Νέας Παγκόσμιας Αυτοκρατορίας ; Άν θέλουν οι Γερμανοί νά αρχίσουν νά ξανατρέμουν (σημ. ο κος. Σόιμπλε δέν μπορεί νά σταθεί όρθιος) όπως καί τότε, τό 1940, άς εξακολουθήσουν τήν ίδια τακτική τών «Μνημονίων τρόμου» ˙ τά έστειλαν σέ μάς χωρίς νά ακούμε τόν Εθνικό μας 'Ύμνο ˙ πρός διάσωση τής, ανταγωνιστικής πρός τό δολλάριο, νέας Οικονομίας τού Ευρώ. Η κα. Μέρκελ στεκόταν δίπλα σέ έναν "λαϊκό" πρωθυπουργό εβραϊκής καταγωγής καί θρησκείας. Οι "αριστοκρατικοί" Ουκρανοί καί οι λοιποί ιδίας θρησκευτικής καταγωγής καί προέλευσης «πολίτες τής γής», πού στέκονταν ; Διότι καί αυτοί, έχουν τούς δικούς τους "αριστοκρατικούς" πρωθυπουργούς, όχι τούς ευτελείς λαϊκούς, όπως ο σημερινός Ουκρανός. Ρητορικά ερωτήματα.θεωρίας ή θεωριών συνομωσίας, γιά εκείνους που αισθάνονται έναν επικείμενο Παγκόσμιο τρόμο, που δέν χρήζουν άλλης απάντησης, εκτός αυτής τής κας. Μέρκελ : «Δέν ήταν τίποτα, ήπια ένα ποτήρι νερό καί συνήλθα» !

 Η πράσινη γραβάτα τού κου. Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Παλαιότερα οι αριστοκρατικοί φορούσαν γαλάζιες γραβάτες καί οι λαϊκοί κόκκινες ή κοκκινόμαυρες. Τώρα ανακάλυψαν - περίοδος πράσινης Ανάπτυξης τής οικονομίας - τό πράσινο χρώμα. Άχ, καημένε Τσίπρα καί Ζάεφ, ντίπ βόδια είσαστε.

Υστερόγραφο
Στίς 17/06/2019 εμείς εδώ είχαμε τήν εορτή τής Αγίας Τριάδος ˙ συνεορτάζει τό Άγιον Πνεύμα - τής Πεντηκοστής ή "Γονατιστής" κατά τήν λαϊκή έκφραση - τήν Κυριακή 16/06/2019. Η κα. Μέρκελ άντεξε, δέν γονάτισε έστω καί καθυστερημένα.

https://www.protothema.gr/world/article/900643/video-deite-tin-merkel-na-tremei-dipla-ston-oukrano-proedro/

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Ύπουλη αγιογραφία τού FilioqueΜία φωτογραφία η οποία φέρεται ως «Εικόνα». Στήν πραγματικότητα είναι πλαστογραφία εικόνας. Επειδή :

Ών ο πατήρ, Ών ο υιός, μή Ών η περιστερά – άγιον (Παπικό) Πνεύμα ! Θά ήταν προτιμότερο αντί τής κεφαλής τής περιστεράς, ο εικαστικός ζωγράφος, νά τοποθετούσε τήν κεφαλή τού Πάπα, ο οποίος θέσπισε τό filioque (καί εκ τού υιού) τής εκπόρευσης. Καί ο Πάπας είναι μή Ών.

Σχόλια σχετικά μέ νεοαγίους

Τά σχόλια δημοσιεύθηκαν σέ ιστοσελίδα (φέησμπουκ) κοινωνικού Δικτύου. Όσο εξακολουθεί νά γίνεται προσιτή στόν αναγνώστη, τά σχόλια - είναι καί άλλα - είναι προσβάσιμα στόν δεσμό, που επισυνάπτω

https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=10214720509277049_10218251823037686&ft_ent_identifier=10214720509277049&gfid=AQCe6dYECxTC5JD4&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1560644822463642&ref=m_notif

Καί ...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214720509277049&id=1553748534&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Περίπτωση Κουφοντίνα

Χωρίς τήν έκτη αίσθηση

Έτοιμη γιά σύγκρουση

Τεχνητή ζωή, άτεχνοι άτεκνοι άνθρωποι

Διαβάστε, γιά νά μάθετε πώς προέκυψαν τά σύγχρονα (ενδονοσοκομειακά) μικρόβια, υπεύθυνα τών συνήθως θανατηφόρων επιγενών νοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι Φαρμακοβιομηχανίες ξέρουν, εμείς όχι.

Χθές, σήμερα, αύριο καί πάντα η ελευθερία. Ποτέ η αλήθεια.
Εκ τού Άδου ωδή (Κυριακή τών Μυροφόρων)

 

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

«13 νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη»


Θά κατέθετα τήν κρίση μου - όχι κριτική - γι΄αυτή τήν ανάρτηση μέ τά δύο βίντεο, αλλά δέν θά τό πράξω. Επειδή προτιμώ νά μήν αναλωθώ σέ ακατάσχετη αγαπολογία.

Δύο τινά μόνο.
- Πρώτον, στόν περίφημο λόγο περί αγάπης, ο Απ. Παύλος καταλήγει : «13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (1Κρ.ιγ΄).

Όπως βλέπεις καί βλέπουμε, προτάσσεται η πίστις, ακολουθεί η ελπίδα καί έπεται η αγάπη. Η σειρά αυτή (πρόταξις πίστεως) αφορά σέ εμάς τούς ανθρώπους. Η κατάληξη τής αγάπης (εύρεση τής αγάπης) έρχεται στό τέλος, πάλι γιά εμάς τούς ανθρώπους. Είναι δέ «... μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη», «8 ... ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (1Ιν. δ΄, Καθολική Επιστολή).
Γιά νά φθάσει κανείς στό "μείζον", ξεκινά από τό "έλασσον".

- Τό δεύτερο είναι ακόμη συντομότερο. Ποτέ δέν ψάχνεις γιά κάτι, τό οποίο ποτέ δέν είχες. Ο Χριστός ενηθρώπησε ψάχνοντας (τρόπος τού λέγειν) γιά αμαρτωλούς, γιά τό χαμένο πρόβατο, επειδή αυτοί που χάθηκαν, δέν γνώριζαν τί ζητούσαν, δέν ήξεραν τί έχασαν.
Αυτά «7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· (...) 11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.» (Απ. γ΄).

Χριστός Ανέστη 

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Η αγαπητικότητα καί οι δύο θεοί

Επιπόλαιοι αναγνώστες

Μέ λάθος αναγνώσεις δέν πάμε μπροστά. Πισωγυρίσματα κάνουμε.
Σχόλιο σέ ιστοσελίδα κοινωνικού Δικτύου (φέησμπουκ).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1149881665173782&id=100004558777723

«Στή μνήμη τού παππού μου»

Άν σάς περισσεύει (ο πολύτιμος) χρόνος, διαβάστε καί τά Σχόλια

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1153725488122733&id=100004558777723&comment_id=1153770154784933&notif_t=comment_mention&notif_id=1557296923555755&ref=m_notif

Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

Κάρλ Μάρξ


Από ιστοσελίδα κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ κ. Αθανασίου Υφαντή
«Ενός κακού μύρια έπονται», εννοείται η αναδημοίευση κατόπιν έγκρισης, άλλων καί αυτού.

https://www.facebook.com/athanasios.yfantis.5/posts/1151874218307860?comment_id=1151995774962371


Ρόζα Λούξενμπουργκ


Από ιστοσελίδα φέησμπουκ κ. Αθανασίου Υφαντή
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1149140431914572&set=a.275997382562219&type=3

Κουνήθηκε, τό κατάλαβε, όχι όμως καθώς έπρεπε
Σχετικό καί τό παρακάτω
https://kyprianoscy.blogspot.com/2015/04/blog-post_36.html?fbclid=IwAR3AyH1HkgijK3lkzqc7vh2tiMUU5gq4COXFPc_Zxde-RtgfPpGI7D6uMfw

Η ελευθερία βιώνεται μόνο στήν σκέψη, εφόσον αυτή έχει ζυμωθεί μέ τήν Αλήθεια. Όχι τήν οποιαδήποτε αλήθεια, αλλά τήν ενυπόστατη (μέ ανθρώπου μορφή) Αλήθεια. Καί αυτή δέν είναι κάποια ενέργεια γνωστής ή ακόμη άγνωστης μορφής και μορφολογίας. Είναι η «ψυχή ζώσα» που μάς δόθηκε, τήν οποία ψάχνουμε ακατάπαυστα μέ σκέψεις φτιαγμένες από λέξεις, οι περισσότερες τών οποίων έχουν κατάληξη -λογία ή -ότητα.

Οι ρίζες καί τά κλαδιά

Η αρμονική συμβίωση επί ΤουρκοκρατίαςΗ κατάσταση παραμένει ίδια, μόνο τά αφεντικά άλλαξαν. Τουρκοκρατία τότε, Δυτικοκρατία σήμερα. Οι μεθοδεύσεις δέν είναι πλέον ωμές, έχουν τό άρωμα τής ευγενείας, τού «ένας θεός γιά όλους» καί τού ... μαζί τά φάγαμε !

Βενεζουέλα, Μαδούρο καί Τράμπ Τό Δίκαιο τών Τραπεζών ( : Τράπεζα υπάρχει μόνο μία) υπερέχει, καθόσον ο Νόμος τού Δικαίου υποκαθιστά τόν Νόμο τής Πίστεως. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης (δικαιοσύνη τού Νόμου) έχουν αντικαταστήσει τήν κοινωνία Θεού καί ανθρώπων (δικαιοσύνη Πίστεως). Αυτό, άν δέν τό γνωρίζει ο Πρόεδρος Μαδούρο, μάλλον, τό έχει μάθει στραβά. Τό ίδιο καί ο Πρόεδρος Τράμπ. 

Η λέξη «Μακεδονία» κατά τήν Σκόπια-νή γλώσσαΕίμαστε Χριστιανοί πρό ... 7.000 (περίπου) ετών ! Η πόλις Σιών αφιερώθηκε από εμάς εις τόν Θεό, ότι «Σύ Ών» είσαι ο όντως Θεός !

Άν θέλετε χτυπάτε παλαμάκια, τά χειροκροτήματα δέν απαγορεύονται (ακόμη) στίς ιστοσελίδες.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Οπτικοακουστική επανάληψη - σχολιασμός, δημοσιογραφικής συνέντευξης Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου


Μέ υπεκφυγές δέν λύεται η δημοσιογραφική σύγχυση


Προσφώνηση καί αντιφώνηση


Συνήθης η πρό τής Αναστάσεως προσφώνηση «Καλή Ανάσταση», όπως καί η ίδια αντιφώνηση ή τό «Χρόνια Πολλά». Ερώτηση : Δέν θά ήταν προτιμότερη η προσφώνηση «Λαμπρυνθώμεν τή Αναστάσει» καί ως αντιφώνηση τό «Αμήν» ή τό «Γένοιτο» ;

Ασαφής γνώση ή σαφής άγνοια ;


Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

«1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος (...) 14 Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν...»

«1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος (...) 14 Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». 
Πουθενά δέν γράφει «ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν» ... αριθμό !Ναυαγοί πίστεως
Καί μέ αυτό; «Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοὶ τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας» ! Πώς θά τό αποδώσουμε; "αισχρές κατερρύπωσα, τήν ψυχήν αστοχίες";
Βουλιάξαμε ή όχι ;

Νεορθόδοξες ... αστοχίες

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ποιός ναός κάηκε στό Παρίσι ;

m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213873033435358&id=1093980993&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1555446361506307&ref=m_notifm.facebook.com/story.php?story_fbid=10213873033435358&id=1093980993&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1555446361506307&ref=m_notif

Η σχέση τού είναι (Θεός) μέ τό υπάρχειν (άνθρωπος)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Οι διαχρονικοί φονείς τών πατέρων τους


«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας» (Μτ. κγ')

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213869676791444&id=1093980993

Γιατί ο Χριστός δέν έγραψε τίποτα ;

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Η σιωνιστική αποβλάκωση τών Νεοελλήνων


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213839725442679&id=109398099

Μέ πρόσχημα τήν «ενέργεια» ως φυσική δύναμη, ο φερόμενος «μέγας αρχιτέκτονας τού Σύμπαντος» άλλαξε όνομα ˙ τώρα, οι γνωστικοί Τέκτονες, τόν ονομάζουν "αστρική σκόνη" ή "συμπαντική ενέργεια". Δέν γνωρίζω τί άλλο θά τούς προτείνουν αργότερα οι άνωθεν ευρισκόμενοι αποκρυφιστές, μυστικιστές, θεοσοφιστές, ορθολογιστές καί λοιποί Σιωνιστές αριθμολόγοι. Λησμονούν, όλοι αυτοί, ότι υπάρχει καί ένας «Κύριος τών δυνάμεων», άλλως Θεός, τού οποίου τό Όνομα κατέστη γνωστό καί εμπρόσωπο. Ωστόσο, η γνωστική κουστωδία μετά τού ιερατείου της, επιμένει στήν άρνηση, χειρότερα δέ, στήν πλαστογραφία.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Μονοφυσιτισμός σέ αγνωστική έκδοση

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213805570348823&id=1093980993

Όταν τό αβέβαιον γίνεται βέβαιον (διαβάστε περισσότερα  ... )

Τό περισσότερο κρύο

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213807094906936&id=1093980993

- Σέ ποιό μέρος, γιαγιά, κάνει τό περισσότερο κρύο ;
- Στήν ψυχή τού ανθρώπου παιδί μου

Αναδημοσίευση από Pinterest 

Η νίκη μίας γυναίκας

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213813066896232&id=1093980993

«16 ... πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει. »  ( Γένεσις, κεφ. Γ' ).

Η γυναίκα αυτή νίκησε ... .

Ορθοδόξων αφύπνισης

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213824912832373&id=1093980993

«14 διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. » (Εφ. ε')

Οι τρείς προδότες

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213827546818221&id=1093980993

Ο Φλωράκης συζητά μέ τόν κ. Βερέμη γιά τήν Μακεδονία καί τό παρελθόν τής αλληλοσφαγής ... (διαβάστε περισσότερα ... )

Ο εικαζόμενος δωρεολήπτης Ανδρέας Λοβέρδος

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Καλλιτεχνικά δρώμενα τής νεοταξικής ασχήμιας

Η «κανονικότητα» τής Νεορθόδοξης αντικανονικότητας

«Εκκλησιολογία», όπως λέμε Φιλολογία, Βιολογία, Ζωολογία, Οντολογία κλπ., κλπ.«Εκκλησιολογία» (sic) σημαίνει αποσύνδεση τής Εκκλησίας από τό Δόγμα καί τούτο, συνεπάγεται θρυμματισμό πίστεως, εκκλησίας, δόγματος, εις δόξαν τού Προτεσταντισμού ˙ κάθε πιστός μέ την πίστη του, κάθε πίστη καί μία εκκλησία, δόγμα καί δόγματα δέν υπάρχουν ! Υπάρχει μόνο η δυναμική ενέργεια τού Σύμπαντος, η οποία ονομάζεται θεός, καί τήν έχει στά χέρια της μία καί μόνο Τράπεζα. ... . Όποιος δέν κάθεται φρόνιμα "κακό τής κεφαλής του". Η δημοκρατία δέν έχει αδιέξοδα.

Έρχονται σύντομα «βραβεία Νόμπελ φράσεων»

Η πηγή τών συνθημάτων τών κομμάτων εξουσίας

Κύπρος, 1η Απριλίου 2019

Ο σύνδεσμος ανοίγει μέ χρήση Google's app Chrome

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213776016850004&id=1093980993&anchor_composer=falsehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213776016850004&id=1093980993&anchor_composer=false

Ή μέ αντιγραφή / επικόλληση στήν μηχανή αναζήτησης τής συσκευής σας :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213776016850004&id=1093980993&anchor_composer=falsehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213776016850004&id=1093980993&anchor_composer=false

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Πρός αντικατάσταση τής αναλογικότητας (Θωμάς Ακινάτης) οι Νεορθόδοξοι εφηύραν τήν λέξη «σχέση»


Καί πάλι, οι Ορθόδοξοι στό στόχαστρο τών Νεορθοδόξων


Θύματα τής πολιτικής "πίστης" ή βραβείο τών θυμάτων βιασμού


Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης καί τό Ηνωμένο ΒασίλειοΠιέστε στό εικονίδιο μέ αριθμό 1. Κατόπιν στόν σύνδεσμο τού σχολίου, που ακολουθεί στό f/b.

Σε λίγο θά μιλάμε γιά «προσαρείωση» !


Μάθε τούβλο γράμματα


Πληκτρολόγησε μέ τόν δείκτη τό εικονίδιο μέ τόν αριθμό 7. Το f τού φέησμπουκ (facebook) ανοίγει μέ Google Chrome (σέ κινητά ή τάμπλετ).

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Οι "σχέσεις αγάπης" εντός τής μιάς θεότητος


Σημείωση Συντάκτη

Διαβάστε πρώτα τόν σύνδεσμο στό τέλος, κατόπιν δέ τά προλογικώς κατωτέρω διαλαμβανόμενα . Τό σχόλιο δέν κατέστη δυνατόν νά αναρτηθεί στήν Ιστοσελίδα τού αρθρογράφου θεολόγου κ. Παναγιώτη Ασημακόπουλου. Ίσως, δικό μου φταίξιμο.

Τό σχόλιο :

Οι "αιρετικές εκπαιδευτικές σκέψεις" σας είναι όντως αιρετικές, διότι όπως όλοι ή σχεδόν όλοι, είμαστε τά θύματα ενός Δυτικού τύπου ( : παπικού ή προτεσταντικού) εκπαιδευτικού συστήματος. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα από αυτό που γράφετε : "Μπορεί ένας μαθητἠς να μου πει απέξω το τριαδικό δόγμα και να μην τον αγγίζει καθόλου η σχέση της τέλειας αγάπης που πηγάζει μέσα από αυτό".

Κατά τήν γνώμη μου, όπως θά φανεί παρακάτω, θά είσαστε συνεπέστερος άν γράφατε ότι "Μπορεί ένας μαθητἠς να μου πει απέξω το τριαδικό δόγμα και να μην τον αγγίζει καθόλου η τέλεια αγάπη, που πηγάζει μέσα από αυτό". Εσείς προτιμήσατε νά παρεμβάλλεται τό "η σχέση αγάπης", χωρίς νά αντιλαμβανόσαστε τήν ζημιά τήν δική σας, αλλά καί τών μαθητών σας.

Ότι, πρώτον, "ο Θεός αγάπη εστί", ουδείς τό αμφισβητεί. Ότι, δεύτερον, ο θεός εστι σχέση αγάπης, αυτό απορρίπτεται ολοσχερώς :«Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ὑμῶν» ! Πώς είναι δυνατόν νά γίνεται λόγος περί "σχέσεων αγάπης" εντός τής μιάς θεότητος ;

 Τό πρώτο σημαίνει ότι τό είναι τής μιάς θεότητας, δηλαδή η ουσία τού θεού, ταυτίζεται μέ τήν υπερούσιο φύση του, γνωστού όντως ότι, ανθρωπίνως, αυτή είναι άπειρη, ακατάληπτη καί άρρητη, κατά τόν άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό καί άλλους πατέρες.

Τό δικό σας έτερο σκέλος, καί πάντως αιρετικό, είναι η  "σχέση αγάπης" τού δόγματος τής Αγίας Τριάδος : όπου τά τρεία πρόσωπα Αυτής συνάπτουν μεταξύ των "σχέσεις αγάπης" ! Οπότε, τό "ομοούσιον καί αχώριστον" ... μάς αποχαιρετά !!

Γιά νά μήν επεκταθώ περισσότερο, ένα μόνο θά σάς γράψω : ο άγιος Θεός είναι όντως αγάπη, αλλά αυτή η ά-πειρη καί ανθρωπίνως (βιωματικά) ανέκφραστη αγάπη, γίνεται προσιτή καί κατανοητή διά τής πίστεως. Ο Θεός δίδει τήν αγάπη ( : δηλαδή, τό είναι) καί ο άνθρωπος τήν ανταποδίδει μέ πίστη ( : δηλαδή, κατά τό υπάρχειν ως άνθρωπος) ενυπόστατη καί μέ έλεγχο πραγμάτων ου βλεπομένων.

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Ο «σκαφτιάς» καί τά θύματά του

Ο άρχων εξουσιαστής τού αέρος ή μάλλον «ο σκαφτιάς», καί τό πνεύμα πλάνης που θρέφει σήμερα (καί παλαιά) τούς «υιούς τής απειθείας»

«Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·» (Εφ. β΄)


Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Επιστήμη καί Τεχνολογία

Διόρθωση βίντεο

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1130361693833766&id=100005798374462&comment_id=1130884060448196&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1550005131747269&ref=m_notif

Διαβάστε τά σχόλια

Μέ τήν ευκαιρία, άν βρίσκει ο αναγνώστης κάποιο σχετικό ενδιαφέρον στίς αναρτήσεις αυτές, από τό "κοινωνικό δίκτυο" φέησμπουκ, καί επιθυμεί... Περισσότερα, άς μου ζητήσει τόν σύνδεσμο "Προφίλ" τού κοινωνικού δικτύου.

Συγγραφείς Νέας Ιστορίας

Πώς πάμε στόν Παράδεισο ;

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Μετά από 17 χρόνια (2011) ... συζήτηση περί Μεταμοσχεύσεων

Μετά από 17 χρόνια (2011) ...  η ανάρτηση αυτή παρέμενε ξεχασμένη στό Πρόχειρο, εδώ σέ αυτό τό blog. Προσπάθησα νά τήν αναδημοσιεύσω σήμερα (11/2/2019) αλλά η προσπάθεια απέτυχε. Η βιντεοταινία ποτέ δέν δημοσιεύθηκε, άν καί έγινε σέ περιθωριακό τηλεοπτικό δίαυλο. Τήν ανακάλυψα στό σύνδεσμο που καταθέτω, γιά νά βρίσκεται καί εδώ.

https://orthodox-watch.blogspot.com/2011/04/video_9371.html

«μηδέν ἔχοντες καί πάντα κατέχοντες»˙ Προσέγγιση στό μηδέν

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Τού εν αγίοις πατρός Αθανασίου τού Μεγάλου

Σήμερα, μέ τό Ορθόδοξο (όχι νεορθόδοξο) Εορτολόγιο, τιμούμε τήν μνήμη Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου τού Μεγάλου.
Εγράφησαν τά κατωτέρω ˙ βλέπε καί σχόλια

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213409519447798&id=1093980993&anchor_composer=falsehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213409519447798&id=1093980993&anchor_composer=false

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Αφιέρωμα Εορτής


Τό σήμαντρο κτύπησε, η θύρα άνοιξε, ο κλητός εισήλθε.
+Ν. Π. Βασιλειάδης 1927 - 2016

https://kyprianoscy.blogspot.com/2016/09/blog-post_15.htmlhttps://kyprianoscy.blogspot.com/2016/09/blog-post_15.html

Αφιέρωμα επερχομένης εορτής Τριών Ιεραρχών


Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Global United States : ανιστόρητοι καί παράφρονες

Όποιος σέβεται τήν Ιστορία ˙ γενικότερα τών άλλων, ειδικότερα τήν δική του ˙ ανεξαρτήτως "επεισοδίων" γενικής παραφροσύνης ή ειδικής σωφροσύνης, οφείλει, διδασκόμενος, νά τό αποδεικνύει έργω καί  λόγω. 
Η επί τών ημερών μας βουλιμία - οικονομικά ισχυρών - οργανισμών, δημιουργίας νέας παγκόσμιας αυτοκρατορίας πολιτειών ( : GUS διάβαζε, Global United States), προμηνύει σαφέστατα επερχόμενα δεινά, μίας άνευ προηγουμένου παραφροσύνης παγκόσμιων διαστάσεων.

Περισσότερα, πιέζοντας τόν επισυναπτόμενο δεσμό.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Ενάντια, ενάντια, ενάντια ... .

Πιέστε εικονίδιο μέ αριθμό 2

«Ενάντια» (sic) όλων

Ευχή πρωθυπουργού κ. Τσίπρα πρός Μουσουλμάνους επί τή εορτή τής θυσίας (Κουρμπάν Μπαϊράμ)

Όταν η Ιστορία γράφεται μέ λόγια ψεύτικα

Διαβάστε τά σχόλια στόν δεσμό https://m.facebook.com/story.php…


«Αρχιερωσύνης» συνέχεια

Διαβάστε τά σχόλια, άν έχετε χρόνο

Αρχιερωσύνη χωρίς όνομα έπειτα από τό «δυνητικό» τού 15 κανόνα τής Πρωτοδευτέρας Συνόδου

Διαβάστε τά σχόλια, η νέα παραπλάνηση τών Νεορθοδόξων μέσω «αρχιερωσύνης»
Έχουμε καί συνέχεια ... .

Αγγλία καί Brexit, η έξοδος ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού State

Ένα σχόλιο καί τά υπόλοιπα στόν δεσμό που ακολουθεί

Πολίτες τών Πολιτειών Ευρώπης

Διαβάσετε τό συνημμένο άρθρο «εχθρός εντός πυλών» ... .

Ο π. Κλεομένης καί η αντιχριστολογία τών ακολούθων

Άν έχετε χρόνο διαβάσετε τά σχόλια