Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

«In God we Trust»


Ερώτηση : Άν ο Νίκ Βούισιτς είχε γεννηθεί σέ κάποια φτωχή χώρα, στήν οποία δέν χορηγούνταν δάνεια - γιά νά μή τήν βρούνε Μνημόνια - θά ήταν σέ θέση η χώρα αυτή νά "φτιάξει" έναν Νίκ Βούισιτς, όπως αυτόν στό βίντεο ; Διότι είμαι βέβαιος, άν δέν υπήρχε ισχυρό οικονομικό "μπάτζετ", καθώς λέγεται στή γλώσσα τών Δυτικών, τά πράγματα δέν θά ήταν όπως τά βλέπουμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια: