Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Τό δίλημμα


Τό δίλημμα είναι : Ή τά δίνεις όλα στούς Αμερικανούς ή τά δίνεις στούς Ρώσσους.

Ο πρώτος σέ θέλει πολιτεία καί πολίτη τού κόσμου, ο οποίος έχει "ένα θεό γιά όλους" : τό πράσινο χαρτάκι μέ τό "in god we trust". Τό κράτος, η πατρίδα σου, θά γίνει πολιτεία χψω.

Ο δεύτερος σού λέει, κρατά αυτό που έχεις καί είσαι. Άν θέλεις τή βοήθεια μου θά τήν έχεις, σέ όπλα καί σέ χρήμα, επειδή αυτό μού παραγγέλνει ο δικός μου Θεός. Όχι ο θεός ο δικός σου ή ο άλλος, ο "ένας θεός γιά όλους".

Διαλέγεις καί παίρνεις, ελεύθερος είσαι, εφόσον βέβαια τιμάς αληθινά, όχι ψεύτικα, τήν ελευθερία σου.Δεν υπάρχουν σχόλια: