Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Σχετικά με το κριτικό και ερευνητικό έργο του κ. Μιχαήλ Καλόπουλου


"Ως προς την επιφυλακτικότητα που παρατηρείται προς κάτι με το οποίο δεν είναι κανείς εξοικειωμένος, αξίζει να αναφέρουμε τα λόγια του Θεωριανού, μαΐστορα και φιλόσοφον του 12ου αιώνα, στον οποίο ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός είχε αναθέσει μια λεπτή αποστολή για συζήτηση θεμάτων πίστης με τον (σ.σ. Καθολικός) Πατριάρχη των Αρμενίων Νερσή τον Δ': «Όταν ακούσωμέν τι ουκ ορθής εννοίας είναι δοκούν, μη ευθύς αποφαίνεσθαι ότι τούτο αιρετικόν εστιν, αλλ' ερωτάν επιμελώς και διδάσκεσθαι την σημασίαν της λέξεως και τον νουν του χρωμένου αυτήν»". (*)


Σημείωση κχ.
1. Ο τίτλος του εδαφίου, που αφορά στη δημόσια συζήτηση μεταξύ του Ορθόδοξου Θεωριανού και του "Καθολικόν των Αρμενίων Πατριάρχη" παραπέμπει στο PG 133 και επιγράφεται :
Θεωριανού Ορθοδόξου, Διάλεξις, Προς τον Καθολικόν των Αρμενίων. Ο κ. Ι. Δ. Καραβιδόπουλος αποσιωπά πλείστα όσα άλλα, πάντως άσχετα με τον τίτλο της Εισηγήσεως, αλλά σαφέστατα σχετικά με την Ορθόδοξη Διάλεξη του Θεωριανού.

2. Το ερευνητικό και κριτικό έργο του κ. Μιχαήλ Καλόπουλου έγκειται στη μύηση των αδαών στον λαϊκό αποδομισμό. Ήτοι, στον αφανισμό της Θρησκείας, για να μην αφανιστεί, κατά Δ. Λιαντίνη και άλλους, ο άνθρωπος. Δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν πολλοί. Συναφής είναι και ο λαϊκός οικουμενισμός. Έναρξη του αποδομισμού, μετά τις θεωρητικές ζυμώσεις μιας 10ετίας και πλέον, αποτελεί η καθοριστικής χρονολογίας έμπρακτη επιβολή της παγκοσμιοποίησης το 1970.

 (*) Από την Εισήγηση στη συνάντηση Βιβλικών Θεολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 1998, από Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλο. Τίτλος Εισήγησης "Νέες κατευθύνσεις στη βιβλική ερμηνευτική" (Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τομ. 17, Ιαν-Ιουν. 1998). Σχετικά με το PG 133, βλέπε, Migne. Patrologia Graeca 133.

Δεν υπάρχουν σχόλια: