Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

(18) Εκ μεταφοράς "Η αμερικανική γαλοπούλα"Ο Σιωνισμός, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, εδραιώνεται μέ δύο πυλώνες. Τόν πολιτικό (πολιτείες τού πλανήτη Γή) καί τόν θρησκευτικό (οικουμενισμός).

Δεν υπάρχουν σχόλια: