Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Εκ μεταφοράς ( 15 ) - Παγκόσμιοι πολίτες εναντίον πολιτών εθνών - κρατώνΦαρισαίοι καί Σαδδουκαίοι, οι Σιωνιστές δηλαδή, επανακάμπτουν. Όταν η Ιστορία δέν διδάσκει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: