Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Καινοτόμοι σέ Αποτείχιση


Οι Μοναχοί τού αγίου Όρους είναι καί μέ τό Παλαιό καί μέ τό Νέο ημερολόγιο. 
Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: