Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Τό Κράτος τού έθνους καί τών πολιτών τής Ελλάδος


Η δημοσίευση φέησμπουκ είναι αυτή : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210557081752534&id=1510885305 , όπου μπορείτε νά διαβάσετε καί τά σχόλια. Ένα εξ αυτών είναι καί τό κατωτέρω.

Εφόσον δέν γίναμε, ακόμη, Πολιτείες, μέ διαφορετικά συμφέροντα εκάστης "πολιτείας", πιχί, πολιτεία Μακεδονίας, Ηπείρου, Νήσων, Στερεάς, Πελοποννήσου κλπ., αλλά είμαστε Κράτος ( : τού έθνους τών πολιτών τής Ελλάδος μέ κοινό, γιά όλους, συμφέρον), οφείλουμε αυτό νά τό δείξουμε έμπρακτα.

Ελλάδα δέν είναι η "πολιτεία" τών Αθηνών, δέν είναι η "πολιτεία" τής Θεσ/νίκης, η "πολιτεία" τών Πατρών, τής Λάρισας, τής Καλαμάτας καί ούτω καθεξής.

Στό Μέγα συλλαλητήριο τής Θεσ/νίκης θά δώσει συνέχεια τό συλλαλητήριο τής Αθήνας, γιά τό οποίο συναποφασίζουν καί οι Θεσσαλονικείς, τό ίδιο δέ θά γινόταν, άν καί άλλες πόλεις αποφάσιζαν νά διοργανώσουν συλλαλητήρια γιά τόν ίδιο σκοπό : Τό όνομα Μακεδονία ή τήν Ελλάδα - Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά Ιονίου, Αιγαίου καί Κύπρου, φεύ, τού διεθνιστή καί πολιτειοκράτη αλά GB καί USA, ολέθριου Αναστασιάδη.

Κατά συνέπεια, προβληματισμοί καί ερωτηματικά, τύπου "γιατί, δέν πέτυχαν οι διοργανωτές τής Θεσ/νίκης καί ανέθεσαν σέ άλλο αυτό τής Αθήνας;", δέν ευσταθούν. Οι πολίτες τών επί μέρους τόπων καί κοινωνιών δηλώνουν τό παρόν, ενότητα καί ομοψυχία, στό Κράτος τού Έθνους καί τών Πολιτών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: