Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η ρεαλιστική λύση τού όρου «Μακεδονία»
Όταν βρίσκεσαι υπό καθεστώς Μνημονίων τί πόλεμο νά κάνεις ; Βάλε τήν υπογραφή σου κάτω από τό «χψω Μακεδονία» καί κάνε τίς ανά-κατά-διαρθρώσεις σεβόμενος (προπαντός) τίς υπογραφές, πού έβαλες στό παρελθόν. Άν όχι "φίδι που σ΄ έφαγε".

Δεν υπάρχουν σχόλια: