Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Τό «Ολοκαύτωμα καί οι αρνητές του»


Διαβάστε πρώτα αυτό  http://www.athensvoice.gr/world/414435_olokaytoma-kai-oi-arnites-toy
κι έπειτα τό σχόλιο που ακολουθεί

Σχετικά μέ τό "Ολοκαύτωμα καί τούς αρνητές του", άς ληφθούν υπόψη τά κατωτέρω :

Ο συντάκτης τού άρθρου ισχυρίζεται ότι όποιος αμφισβητεί τό Ολοκαύτωμα, είναι σάν νά αμφισβητεί τόν νόμο τής βαρύτητας. Νομός, σημειωτέον - τού Ολοκαυτώματος καί όχι τής βαρύτητας - ο οποίος θεσπίστηκε από τό διεθνές Δικαστήριον τής Νυρεμβέργης καί προβλέπει βαρύτατη ποινή, σέ όποιον αμφισβητεί τίς Αποφάσεις του.

Κατά τόν αρθρογράφο, τά σχετιζόμενα μέ τά ιστορικά ντοκουμέντα (αποδείξεις ή facts) τής συγκεκριμένης θηριωδίας, δέν είναι δυνατόν νά διαψευσθούν, γιά τούς λόγους που ο ίδιος επικαλείται.

Δέν πρόκειται να ασχοληθώ μέ τήν altera pars, τό μέρος τών αμφιβητιών δηλαδή. Τό ενδιαφέρον μου εστιάζεται σέ αμφότερους, καθόσον καί οι δύο συγκαταλέγονται στό "νέο κύμα" τών μετανεωτερικών ιστορικών .

Γνωστό ότι αυτό τό "κύμα" προτάσσει τήν αναθεώρηση τών ήδη γνωστών δεδομένων τής Ιστορίας.

Καθώς, λοιπόν, ούτως έχουν τά πράγματα καί ερχόμενοι στήν καθ' ημάς επικαιρότητα, τό ερώτημα, τό οποίο γεννάται είναι :
Αφού η αμφισβήτηση τού Ολοκαυτώματος αντιστοιχεί μέ τήν αμφισβήτηση τού νόμου τής βαρύτητας, γιά ποιό λόγο νά μήν ισχύει τό ίδιο μέ τήν αμφισβήτηση τού γεωγραφικού χώρου καί ονόματος (παρένθεση, βάσει Διεθνώς αναγνωρισμένων Νόμων καί Δικαίου) τής Μακεδονίας, ως ανήκοντα αποκλειστικά στήν ελληνική επικράτεια ;
Τί είναι αυτό, τό οποίο επείγει καί μάς αναγκάζει νά καθόμαστε στό τραπέζι τών διαλόγων, ενώ, γιά τήν αμφισβήτηση τού Ολοκαυτώματος, οποιοσδήποτε διάλογος απορρίπτεται καί διά νόμου Διεθνούς, επισύρει άμεση ποινή δίωξης καί φυλάκισης ; Βεβαίως, υπάρχουν καί τά επακόλουθα τών έμμεσων συνεπειών, τούτο όμως είναι άλλο θέμα. Ποιός θά μάς απαντήσει ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: