Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Sola Scriptura


Sola Scriptura
«Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εκ δεξιών πρός τά αριστερά καλώς ποιεί
Καί,
Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εξ αριστερών πρός τά δεξιά ουχ αμαρτάνει.»(*)
Επειδή,
Τό σημείον τού Σταυρού δέν είναι δογματικό θέμα.
Άρα,
Επείγει συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση τού ισχύοντος Συμβόλου - Δόγματος, Πίστεως. Ότι sola scriptura.

Υστερόγραφο
Πάντως η επιγραφή τού Ποντίου Πιλάτου επί τού Σταυρού : Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, "20 ... καί ήν γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί." (Ιν. ιθ'). Διά μέν τούς Έλληνες καί τους Ρωμαίους, η γραφή είναι εκ δεξιών πρός αριστερά. Ως πρός δέ τούς Εβραίους, η γραφή είναι εξ αριστερών πρός τά δεξιά. Αναζητήσατε τούς ιουδαΐζοντες
Σχόλιο πρώτο
Συμπληρώσατε ό,τι λείπει στό τέλος
Σχόλιο δεύτερο
Υπενθυμίζεται, η Παράδοση (καθ' ημάς) είναι ισόκυρη τής Αγίας Γραφής.

(*) Πατριαρχικό "Γράμμα" πρός τήν Ιερά Κοινότητα τού αγ. Όρους όταν είχε εκσπάσει η "ταραχή τών κολλύβων"

Δεν υπάρχουν σχόλια: