Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

«ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς»


Ανδρεας Μανδαλας
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΒΑΤΤΟΛΟΓΊΑ ΜΟΥ Σε μια παλιά μου τότε νέα επαφή με Χριστιανό όταν κατάλαβα πως οι ερωτήσεις του έχουν νόημα να δει τι σόι Χριστιανός είμαι εγώ με πολύ χαρά και αλήθεια του απαντούσα σε ότι με ρωτούσε, κάτι που κάποιοι δεν θέλουν να τους κάνω εγώ σαν νέες επαφές μου. Επειδή έβαλα την απάντηση μου ( Ο Θεός που είναι Θεός και τα πάντα εν σοφία εποίησε ν βάζοντάς τα σε σειρά στο όπως έγιναν= Τάξις όχι εγώ μας λέει) όταν τελειώνει τι έκανε μέσα στην μέρα(καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.) με σειρά πρώτα ἑσπέρα και μετά πρωΐ στην ερώτηση μου (γιατί ξεκινά από το ἑσπέρα και όχι από πρωΐ;) Όποιος λέει πώς αρχίζει από το πρωΐ δεν λέει σε μένα κάτι, αλλά στον Θεό που μας γράφει καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, λέγοντας πώς είναι το φῶς υλικό παίρνει λάικ από άνθρωπο που μου έλεγε το φῶς είναι πνευματικό άλλαξε στάση καλό και αυτό? Άλλος μου έγραψε πως δεν έχει σωτήρια να ξέρουμε αν αρχίζει από το πρωΐ η από την ἑσπέρα, λες και εγώ αυτό είπα με την απάντηση στην ερώτησή μου ήμαρτον... Τα ευκόλως ε νοούμενα με τα ποιό πάνω που γράφω δίνουν την απάντηση (να με συγχωρείτε) γιατί δεν θα συμμετέχω στις διάφορες αναρτήσεις άλλων και δεν θα βάζω δικές μου. Τελείωσα τη βαττολογία μου και σε όσους αρέσω για τους άλλους δεν θα μπορέσω???

(Σημείωση ΚΧ : ακριβώς όπως εγράφη)

Κυπριανός Χ
Επειδή ο Θεός είναι "Τάξις", καθώς γράφεις, απάντησε στόν εαυτό σου πρώτα καί ύστερα σέ αυτόν ή αυτούς που διάβασαν αυτά που γράφεις, στό άμεσα προκύπτον ερώτημα : Όταν η Γένεσις αρχίζει μέ τό "εν αρχή εποίησεν ο Θεός τόν ουρανό καί τήν γήν", αυτή η αρχή τής ποίησης, πρώτα τού ουρανού καί ύστερα τής γής, πώς ήταν ; Μέ φώς ή δίχως φώς ; Καί πώς εποιήθη η ποίησης; Φανερά ή σκοτεινά ;

Σημειώνω ότι, η Διήγηση δέν αναφέρει τίποτα, σχετικά μέ τό πώς ήταν ο ουρανός σέ αντίθεση μέ αυτό τής γής. Επίσης, αφού καμία πληροφορία δέν έχουμε, δέν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τό υπάρχον φώς ήταν υλικό, εφόσον η ποίηση τού ουρανού δέν έγινε στό σκοτάδι, αλλά έγινε μέ φώς - «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς» .΄Αν ήταν "φώς αϊδίου φωτός" δέν μπορώ επίσης νά τό ισχυριστώ, υποθετικά όμως είναι ενδεχόμενο. Ουδείς, λοιπόν επιτρέπεται νά πεί ότι υπήρχε φώς υλικό, πόσο μάλλον καί αυτός που γράφει τούτα τά λόγια

Περισσότερα σχόλια
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210750065283106&id=1093980993&ref=bookmarks

Δεν υπάρχουν σχόλια: