Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ένας αιφνίδιος θάνατος
- Δημήτριος Αναστασιαδης : Οσιακή Κοίμηση!! Την ευχή του να έχουμε!!

- Kyprianos Christodoulides : Ακοινώνητος μέ οσιακή κοίμηση ! Μπερδεύομαι.

- Δημήτριος Αναστασιαδης : Για σένα που είσαι ΓΟΧ, όχι για εμάς!!

- Kyprianos Christodoulides : Πρόλαβε νά μεταλάβει; Αυτή είναι η απορία μου καί ουδεμία σχέση έχει μέ ΓΟΧ.

- Δημήτριος Αναστασιαδης : Το ότι έφυγε την στιγμή της μετουσίωσης των Τιμίων Δώρων δεν σου λέει τίποτα;;; Έλεος δηλαδή!!

- Kyprianos Christodoulides : Έλεος ναί, η Μετουσίωση έγινε, αλλά αιφνιδίως - πρό Μεταλήψεως - απήλθε.

Η Εκκλησία εύχεται, περί αιφνίδιου θανάτου, νά μήν πεθάνουμε ξαφνικά.
Ο Κύριος νά μάς ελεήσει καί η Δέσποινα τού κόσμου, νά μάς προφυλάξει από αιφνίδιον θάνατο.

Ο ιερεύς

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου ... .
(Μικρά Παράκλησις εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκο)

Μέ αγάπη από έναν ΓΟΧ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: