Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

«6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ»


«6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης»

Κάποτε η γή ολόκληρη κρεμάστηκε από τό νερό :«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας».
Τώρα όμως η γή θά κρεμαστεί από τήν φωτιά ! Αυτοί που σκανδαλίζουν τά παιδιά καί περιγελούν εκείνον, που είπε "οποίος σκανδαλίσει ένα μικρό παιδί, είναι καλύτερα να κρεμάσει μιά μυλόπετρα στό λαιμό καί να πέσει στή θάλασσα νά πνίγει", ούτε ένα δάκρυ δέν θά έχει να σβήσει τή φωτιά, που θά τόν κάψει.

https://www.facebook.com/groups/katanixis/permalink/856609467854553/

Δεν υπάρχουν σχόλια: