Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Χωρίς όρους καί όρια

Η σκέψη της ημέρας αφορά στην ευπρέπεια. Είναι συνάρτηση του σεβασμού, τα πλαίσια του οποίου καθορίζει σήμερα η πολιτική ορθότητα και η συναφής με αυτή θρησκευτική - όχι πάντα.

Η μεν πολιτική θέτει όρια, παράδειγμα ο σεβασμός στη δικαιοσύνη ή διάφοροι κοινωνικοί θεσμοί (!) πολιτικής χροιάς, η δε θρησκευτική παραδόξως διακηρύσσει ότι όρια ( : πλαίσια) δεν υπάρχουν. Το αδιέξοδο, αντίφαση ή εμπλοκή, καταλήγει στο συμπέρασμα-πρακτικό αποτέλεσμα, "ζήσε χωρίς όρους και όρια, βίωσε την ελευθερία". Προφανές, μετά από αυτά, ευπρέπεια και σεβασμός, καταντούν λέξεις κενές περιεχομένου, αφού με αυτές το βίωμα της ελευθερίας βρίσκεται αντιμέτωπο. Τα πρότυπα αναζητούνται πλέον εκεί όπου προέχει το ελευθέρως ζήν, με ιδιαίτερη φροντίδα όμως προς το περιβάλλον. Ο σεβασμός και η ευπρέπεια οφείλουν να έχουν μόνο το άλλοθι του περιβάλλοντος.

Οι διάφορες οργανώσεις lgtb ισχυρίζονται ότι συγκέντρωσαν 23.782 υπογραφές !!! Σημαντικό ποσοστό ψήφων, σκέπτεται κανείς. Δέν μάς λένε όμως πόσοι εξ αυτών είναι 15, 16 ή 17 χρονών ούτε τήν αναλογία επί τού συνολικού πληθυσμού τής χώρας.

Η απάτη τών αριθμών καί τής στατιστικής. Νομός γενικής ισχύος γιά 23 χιλιάδες βιολογικά καί ψυχικά μπερδεμένων. Τό ίδιο είναι καί οι συντάκτες τού νομοθετήματος, όπως καί οι εκλεγμένοι εθνοπατέρες πού θά τό ψηφίσουν. Αμφότεροι, είναι προφανώς άτομα ειδικών ικανοτήτων (ή αναγκών) στή διαστροφή τής Κοινής Γνώμης καί λογικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: