Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Η υποκριτική τέχνη τής διπλωματίας επί θρησκευτικών ζητημάτων, εκτρέφει τούς ραββίνους τύπου Μορντεχάι Φριζή
1) Εφόσον ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή ταυτίζει τόν "ορθόδοξο" (sic) ιουδαϊσμό μέ τόν Σιωνισμό, τά περί σεβασμού τών άλλων πίστεων (δογμάτων) είναι "στάχτη στά μάτια". Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε δηλαδή. Ο Σιωνισμός καταργεί όλα τά δόγματα χάριν μιάς "νέο-πίστης", χάριν ενός νέου παγκόσμιου θρησκευτικού δόγματος, τό οποίο, θέλοντας καί μη θέλοντας, θά κληθούμε όλοι νά σεβαστούμε - καλύτερα νά δεχθούμε - γιά νά ζήσουμε. Νά δούμε "άσπρη μέρα", φυσικά, πάντα μέ δανεικά λεφτά.

2) Εφόσον ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή ταυτίζει τόν αντισιωνισμό μέ τόν αντισημιτισμό, η ανοχή που εισηγείται έναντι τών άλλων δογμάτων (πίστεων) είναι κάλπικη, υποκριτική και ψευδής.

3) Εφόσον ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή αποδίδει αντισημιτισμό στούς αγίους τής καθ' ημάς πίστεως (αγ. Κοσμά Αιτωλό, αγ. Ιωάννη Χρυσόστομο) οφείλει νά μάθει ότι στήν εποχή τών αναφερομένων αγίων, η λέξη "αντισημιτισμός" ήταν εντελώς άγνωστη. Άν οι άγιοι αυτοί ήταν αντί-Ιουδαίοι, τότε, τόν πρώτο που πρέπει νά κατηγορήσει ως "αντί-Ιουδαίο", κατ' επέκταση δέ, ως αντί-Σημίτη καί αντί-Σιωνιστή, δέν είναι άλλος από τόν Ιησού Ναζωραίο Βασιλέα Ιουδαίων, τόν οποίο οι προγονοί του σταύρωσαν ειπόντες : "εμείς βασιλιά έχουμε τόν Καίσαρα". Σημειωτέον, ο Καίσαρας ετιμάτο ως θεός από τούς Ρωμαίους. Ήταν εξυπνότεροι οι Ρωμαίοι τών επιγόνων τού Μ. Αλεξάνδρου, δέν υποχρέωσαν τους Ιουδαίους ή άλλους υποταγμένους, να θυσιάζουν στό ρωμαϊκό πάνθεον, τό οποίο συμπεριλάμβανε καί τόν αυτοκράτορα. Καί οι Ρωμαίοι τής εποχής εκείνης "σέβονταν" τίς πεποιθήσεις τών κατακτημένων λαών !

Άν ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή έχει ή προτείνει τέτοιου είδους "σεβασμό", καλά θά κάνει νά τόν κρατήσει γιά τόν εαυτό του καί γιά τούς Σιωνιστές φίλους του, τούς οποίους λάβρως υπερασπίζεται. Η υποκριτική τέχνη τής διπλωματίας επί θρησκευτικών ζητημάτων, εκτρέφει τούς ραββίνους τύπου Μορντεχάι Φριζή. Οι έτεροι τού Ισλάμ ακολουθούν τήν μέθοδο τού αποκεφαλισμού τών απίστων. Τά περί σεβασμού τής θρησκείας τών άλλων, τά ακούν "βερεσέ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: