Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Αυτά, που ποτέ δέν μάς είπαν, γιά τήν Θεία καί Ιερά Μετάληψη

Επειδή πολλά γράφτηκαν (1) διαβάστε τήν απάντηση, που έδωσαν γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα  οι άγιοι Κολλυβάδες διά χειρός αγίου Αθανασίου του Παρίου - Κολλυβάς τού 18ου αιώνος.

Σημειώνω, ο αρθρογράφος κ. Νεονάκης διαπραγματεύεται τό ζήτημα τής προσέλευσης τών πιστών στήν Θεία Κοινωνία μέ αναφορά στόν 9ο Αποστολικό Κανόνα.
Ασχέτως πρός αυτό, σχετικό όμως πρός τούς Αποστολικούς Κανόνες, είναι καί το νά μήν εορτάζουν οι πιστοί δυό φορές μέσα στό χρόνο τήν ίδια εορτή, όπερ συνέβη μέ τήν ημερολογιακή καινοτομία. Βλέπε παραπομπή (2).

Επιμέλεια βιβλίου υπό μακαριστού Ιερομονάχου Θεοδωρήτου, Αγιορείτου, εκδοθέν τό 1988 (3). Ασφαλώς, ουδείς τό γνωρίζει. Γνωστοί οι λόγοι. Ο Ιερομόναχος Θεοδώρητος ήταν διωχθείς εκ τού Αγίου Όρους, επειδή ηρνείτο νά μνημονεύει τόν οικουμενικό Βαρθολομαίο καί τούς πρό αυτού αιρετικούς πατριάρχες. Ήταν Παλαιοημερολογίτης.

(1)  https://www.facebook.com/ioannis.neonakis.35/posts/10155670726833744

(2)  Σχετική μαρτυρία υπάρχει στίς Αποστολικές Διαταγές : « μηκέτι παρατηρούμενοι μετά Ιουδαίων εορτάζειν», τονίζοντας ότι το χριστιανικό Πάσχα δεν έχει καμία σχέση με το Πάσχα των Ιουδαίων :  « Δει ουν υμάς αδελφοί, τους τω του Χριστού εξηγορασμένους τιμίω αίματι, τας ημέρας του Πάσχα ακριβώς ποιείσθαι μετά πάσης επιμελείας μετά τροπήν ισημερινήν,όπως μη δις του ενιαυτού ενός παθήματος μνείαν ποιήσθε, αλλά άπαξ του έτους του άπαξ αποθανόντος ...».

Βλέπε «Λειτουργικά στοιχεία στό έργο τών Αποστολικών Διαταγών»,
Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., υπό ΤΑΓΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 114 - παραπομπή μέ αριθμ. 783 σέ 5,17,PG 1,888BC .(=SC329,268-270)
http://ikee.lib.auth.gr/record/126516/files/GRI-2011-6673.pdf

(3)  Η απάντηση τών αγίων Κολλυβάδων, ως πρός τό ζήτημα τής Θείας Μεταλήψεως, κατά τόν άγιο Αθανάσιο τόν Πάριο.
https://drive.google.com/drive/folders/0B10nRQ2KXoC_WVFScVZDeDVlZkE?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: